Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

13.09.2013

XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne odbyło się w dniach 9-11 września  2013 r. w miejscowości Krzyczki Szumne koło Nasielska na Mazowszu.  Sympozjum zrealizowane zostało w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2012-2013. Organizatorem   Sympozjum było  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie w partnerstwie z: Katedrą Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa SGGW w Warszawie, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Lokalną Grupą działania „Zielone Mosty Narwi” oraz Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną. Tematem przewodnim konferencji było „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej”.

Sympozjum  jest  jedynym w swoim rodzaju forum wymiany doświadczeń, wyników badań i efektów prac wielu środowisk uczestniczących w realizacji idei rozwoju turystyki wiejskiej: przedstawicieli uczelni i jednostek naukowo-badawczych, organizacji społecznych, fundacji, urzędów państwowych i doradztwa rolniczego.  Organizowane jest cyklicznie od roku 1993 w tym roku mija zatem dokładnie 20 lat o pierwszej edycji, która miała miejsce  na Suwalszczyźnie. Do roku 2001 Sympozjum było organizowane w corocznie, a następnie w cyklu dwuletnim stąd w bieżącym roku przypada jubileusz piętnastolecia. 

Jubileuszowe Sympozjum  objęli honorowym patronatem:  minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki  Katarzyna Sobierajska , Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wojewoda Mazowiecki  Jacek Kozłowski. 
W zaplanowanych sesjach plenarnych i warsztatowych uczestniczyło ponad 120 osób z całej Polski, związanych z turystyką wiejską. Wśród uczestników byli  przedstawiciele nauki, doradztwa, władz samorządowych, stowarzyszeń agroturystycznych, lokalnych grup działania kwaterodawcy, przedsiębiorcy z terenu całego kraju.  Sympozjum zaszczycił swoją obecnością podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.

Podczas konferencji  przybliżono kwestię zmian, jakim ulega postępowanie nabywców na rynku pod wpływem rozwoju nowych mediów, zwracając uwagę na udział mediów w kreowaniu marki i wykorzystania usług internetowych w działalności marketingowej. Drugim obszarem tematycznym były instytucjonalne uwarunkowania w rozwoju turystyki wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli doradztwa rolniczego w stymulowaniu działań na rzecz turystyki wiejskiej oraz nowych wyzwań stojących przed systemem doradztwa wynikających z konkurencyjnego rynku i wzrostu wymagań konsumentów usług turystycznych. Uczestnicy podnosili również kwestie dotyczące likwidacji barier prawnych rozwoju usług agroturystycznych, podjęcia szeroko zakrojonych działań edukacyjnych na rzecz rozwoju kapitału społecznego polskiej wsi oraz roli badań, mających na celu obserwację rynku turystycznego na wsi, zarówno poprzez pryzmat oczekiwań usługodawców jak i turystów. Istotnym obszarem dyskusji była również kwestia roli systemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej   prowadzanej przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” w  kreowanie pozytywnego wizerunku wypoczynku na wsi.  Uczestnicy sympozjum postulowali, aby podejmowane zagadnienia problemowe znalazły odzwierciedlenie w przygotowywanym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powyższe zagadnienia zostały poddane analizie w 20 referatach naukowych, stanowiących towarzyszące konferencji wydawnictwo monograficzne SGGW.  Wybrane wątki objęte monografią  szczegółowe zostały zaprezentowane w referatach programowych,  wygłoszonych na sesji plenarnej  a następnie pogłębione i  poszerzone w trakcie pracy równoległej w pięciu grupach warsztatowych i dyskusji plenarnej.  

Goszcząc  każdorazowo w innej części Polski  Sympozjum stwarza  dodatkowo (poza merytoryczną dyskusją) szanse prezentacji i promocji poszczególnych regionów.  W swej historii Sympozjum gościło na Suwalszczyźnie, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Lubelszczyźnie, Ziemi Lubuskiej, Koszalińskiej, Podlasiu, Podkarpaciu,  Pomorzu, w Bieszczadach, Sudetach, Beskidzie Sądeckim, Małopolsce i Wielkopolsce. Uczestnicy tegorocznego Sympozjum mieli okazję  zapoznać się z ofertą mazowieckich gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych i edukacyjnych oraz walorami dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przyrodniczego wsi mazowieckiej w trakcie trzech wyjazdów studyjnych.  

W efekcie Sympozjum  sformułowane zostały  wnioski, które wyznaczają kierunki dalszej pracy w dziedzinie agroturystyki i turystyki wiejskiej na kolejny okres. Wnioski zostaną opublikowane w broszurze pokonferencyjnej wraz ze szczegółową relacja z Sympozjum już w październiku br.   

Opracowanie: CDR w Briwnowie  o/Kraków

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009