Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie

28.06.2013

Zapraszamy na konferencję naukową pt.: Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie, organizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, 5 lipca 2013 roku. Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-go Listopada 46 o godzinie 9.00 – w budynku Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Konferencja realizowana jest w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013.

Prezentowane referaty i doniesienia naukowe dotyczyć będą głównie:

  • rozwoju obszarów wiejskich w regionach o rozdrobnionej strukturze agrarnej
  • sytuacji społeczno-zawodowa ludności wiejskiej
  • zabezpieczenia społecznego i socjalnego rolników
  • aktualnych problemów reformowania Wspólnej Polityki Rolnej i jej odniesień do gospodarstw
  • małych
  • problemów strukturalnych i agrarnych obszarów wiejskich
  • ekonomiki i organizacji drobnych gospodarstw rolnych
  • organizacji rynków rolnych przyjaznych dla małych podmiotów rolnych.

Zamiarem organizatorów jest aby różni interesariusze (i instytucje) pracujący na rzecz rolnictwa krajów Unii Europejskiej, a także krajów pretendujących do członkostwa (w UE) przedstawili i skonfrontowali swoje wyniki badań, stanowiska, opinie i oceny dotyczące stanu i rozwoju drobnych gospodarstw rolnych w Europie. Założeniem jest aby przedstawiciele organów Unii Europejskiej, oraz rządów krajów reprezentowanych na konferencji zaprezentowali aktualne stanowisko w zakresie WPR odnoszące się do gospodarstw rodzinnych i drobnych. Ważnym celem konferencji jest zaprezentowanie przez organizacje samorządowe, rolnicze i wiejskie oraz społeczno-zawodowe rolników problemów ekonomicznych i socjalnych z jakimi borykają się w ich krajach rolnicy.

 Organizatorzy zapraszają osoby zainteresowane problemami rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie reprezentujących: izby rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, Lokalne Grupy Działania, stowarzyszenia, Posłów na Sejm RP, Posłów do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele świata nauki z zakresu tematyki konferencji, ARR, ARiMR, ANR, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, jednostki naukowe, pracowników uczelni wyższych, Urzędy Wojewódzkie, Instytucje Państwowe zainteresowane tematyką konferencji, rolników, jednostki badawcze, oraz przedstawicieli instytucji zagranicznych zajmujących się problematyką obszarów wiejskich.

Więcej informacji o możliwości uczestnictwa w konferencji na stronie organizatora - CDR O/Kraków

Osoba do kontaktu: Łukasz Jawny, specjalista DROW, CDR O/Kraków, tel.:  12 424 05 20, e-mail: l.jawny@cdr.gov.pl


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009