Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Jak zarządzać LGD w okresie przejściowym? - relacja ze szkolenia

11.01.2013

W ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013 zrealizowany został projekt pn.: „Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe w okresie przejściowym – zarządzanie zmianą”, którego adresatami byli przedstawiciele lokalnych grup działania. Polegał on na przeprowadzeniu dwóch trzydniowych szkoleń (29-31 października 2012 r.  oraz 28-30 listopada 2012 r.) dotyczących wiedzy z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej, PROW na lata 2007-2013, planowanych rozwiązań w nowym okresie programowania 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zarządzaniem organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe w okresie przejściowym i rolą kultury organizacji w partnerstwie trójsektorowym.

Uczestnicy dowiedzieli się jak ważna jest dla lokalnych grup działania, przy dzisiejszych uwarunkowaniach, strategia rozwoju organizacji (SRO). W trakcie szkolenia zaprezentowano różne podejścia metodyczne do budowania strategii organizacji oraz wskazano na trudność jaką stanowi zarządzanie strategiami SRO oraz LSR. LGD jest w szczególnej sytuacji, bowiem od samego powstania zajmuje się planowaniem strategicznym rozwoju obszaru i temu planowaniu podporządkowana była i jest cała aktywność organizacji. Skoncentrowanie się LGD na zarządzaniu LSR powoduje często osłabienie wewnętrznych więzi pomiędzy członkami i sektorami. Proces zarządzania zmianą to proces wykorzystywania strategii organizacji do utrzymania harmonii ze zmieniającym się otoczeniem zewnętrznym przy zapewnieniu, że zasoby organizacji są wystarczające do osiągnięcia celów organizacji.

Uczestnicy zapoznali się także z różnymi teoriami zarządzania. Współczesne strategie i metody zarządzania zakładają, że wybór strategii zależy przede wszystkim od typu organizacji, jej celów i roli w środowisku , a wybór metod zależy od typu, struktury i celu organizacji, jej funkcji i roli w otoczeniu, a także od potrzeb, wiedzy i umiejętności zarządzających.

Ważnym elementem szkolenia były wyjazdy studyjne. Uczestnicy odwiedzili m.in.: obszar działania LGD „Dunajec Biała”. W trakcie spotkania Jan Czaja – kierownik biura LGD oraz Barbara Zych członek Stowarzyszenia przedstawili dorobek oraz doświadczenia LGD. Zaprezentowali powstałą z inspiracji LGD Tarnowską Organizację Turystyczną,  przedstawili ciekawą inicjatywę „Paczka od rolnika”. W trakcie omawiania działań z zakresu rozwoju turystyki na obszarze działania LGD szczególnym zainteresowaniem ze strony uczestników cieszyła się inicjatywa „Crazy Village” jako forma współpracy obszaru z biurami turystycznymi.  Przedstawiciele LGD przedstawili również swoje plany na przyszłość, zwłaszcza w okresie przejściowym. W trakcie wyjazdu uczestnicy mieli okazję zobaczyć jeden z obiektów finansowanych z działania „Odnowa i Rozwój Wsi” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – plac zabaw dla lokalnej społeczności zlokalizowany przy kompleksie sportowym w Zakliczynie.

Trzeci dzień – to czas podsumowań i wniosków. W trakcie warsztatów i dyskusji uczestnicy wypracowali założenia do strategii rozwoju organizacji.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej

Prezentacje:

Nowoczesne teorie zarządzania organizacją – pobierz

Strategia rozwoju organizacji w kontekście zmian pobierz

WPR_współczesność i nowa perspektywa - pobierz

PROW 2007-2013 - pobierz

 

Materiały szkoleniowe dostępne są w Bibliotece KSOW

 

Słowa kluczowe : zarządzanieLGDszkolenie


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009