Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

O młodych rolnikach, dla młodych rolników – podsumowanie konferencji AFROW

14.03.2013

Akademickie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich (AFROW) poświęcone było w szczególności:

·         Kwestii młodych rolników w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej;

·         Kierunkom rozwoju dodatkowych źródeł dochodu w gospodarstwach rolnych;

·         Edukacji przedsiębiorczości

Konferencja zorganizowana została w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013, w dniach 8 – 9 marca 2013 r., przez Związek Młodzieży Wiejskiej. W dwudniowej konferencji udział wzięło ponad 150 osób, w szczególności młodych rolników, uczniów szkół rolniczych, studentów uczelni wyższych oraz przedstawicieli organizacji działających na rzecz młodzieży z obszarów wiejskich, pochodzących z terenu całego kraju.

Uczestnikom zaprezentowano zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej 2014 – 20, a w szczególności te dotyczące dopłat bezpośrednich i PROW. Analizie poddana została obecna sytuacja młodych rolników w Unii Europejskiej oraz wpływ, jaki będzie miała nowa WPR na ich przyszłość i możliwości w ramach PROW.

Coraz mniej rolników utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa

W trakcie konferencji przytoczone zostały statystyki, z których wyraźnie widać malejący udział mieszkańców wsi, utrzymujących się wyłącznie z rolnictwa. W związku z czym coraz więcej rolników zmuszonych jest do poszukiwania dodatkowych, pozarolniczych źródeł dochodów. Jak podkreślano, takie tendencje są skutkiem postępujących zmian strukturalnych na wsi, w wyniku realizacji założeń wspólnotowej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 stworzył możliwość, zarówno rolnikom, jak i pozostałym mieszkańcom obszarów wiejskich, uzyskania wsparcia finansowego dla podejmowanych działań, w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej. W ramach PROW 2007-2013 dofinansowywano realizację projektów, mających na celu wspieranie przedsiębiorców w ich początkowej fazie rozwoju. Wsparciem objęte były nowe inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, bezpośrednio związane z utworzeniem nowego lub rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa. Rolnicy poprzez rozwój agroturystyki oraz usług związanych z wypoczynkiem i turystyką, w oparciu o zasoby gospodarstwa lub uruchomienie dodatkowej nierolniczej działalności gospodarczej, poprawili swoją dochodowość. Jak podkreślano, najważniejszy jest dobry pomysł na dodatkową działalność pozarolniczą, który powinien zostać zweryfikowany pod kątem możliwości jego realizacji (ocena szans rynkowych i efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia). Często „dobre pomysły” wywodzą się z obserwacji innych przedsiębiorców i analizy rynku, dlatego uczestnicy zapoznali się z przykładami projektów już zrealizowanych w ramach PROW.

Podnoszenie konkurencyjności

W trakcie drugiego dnia konferencji dyskutowano o metodach podnoszenia konkurencyjności gospodarstw rolnych. Szczególną uwagę poświęcono przedsiębiorczości, jej formą i determinantom rodzaju podejmowanych przedsięwzięć. Omówione zostały kierunki rozwoju przedsiębiorczości na wsi, a w szczególności sprzedaż bezpośrednia; działalność marginalna, ograniczona, lokalna; program „Młody Rolnik”; grupy producentów rolnych; programy wspierające pozarolniczą działalność gospodarczą tj. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Konferencja, była doskonałą okazją do szerzenia wiedzy oraz podstawą do stworzenia wspólnej platformy służącej prezentacji dobrych praktyk oraz wymianie doświadczeń między młodymi rolnikami, uczniami, studentami, a ekspertami z dziedziny rolnictwa.

Autor: ZMW


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009