Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zaproszenie na konferencję dot. publicznego doradztwa rolniczego.

23.01.2013

Rola publicznego doradztwa rolniczego w rozwoju obszarów wiejskich jest znacząca, choć nie zawsze doceniana. Wraz ze zmieniającą się Wspólną Polityką Rolną, a także zmieniającymi się warunkami społeczno-ekonomicznymi polskiej wsi zmianom winna ulegać rola i zadania Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa  Rolniczego.

Mimo trwających przez wiele lat prac nad kształtowaniem systemu wiedzy i informacji rolniczej nadal jest potrzeba gromadzenia wiedzy i doświadczeń aby ten system doskonalić, usprawniać i czynić przydatnym dla rolników i innych mieszkańców wsi.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja – Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa w Krakowie przygotowują w ramach Planu działania SC KSOW, krajową konferencję pn.: ,,Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi”.

Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 18-20 marca 2013. Pierwszego i trzeciego dnia obrady będą miały miejsce w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie (ul. Meiselsa 1).

Drugiego dnia obrady będą miały miejsce w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Al. 29 Listopada 46),

Głównym celem konferencji jest: Wsparcie procesu dostosowania publicznego doradztwa rolniczego do sprostania nowym wyzwaniom we wdrażaniu polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Ponadto organizatorzy zakładają, że w trakcie przygotowań i przebiegu konferencji nastąpi uwspólnienie ocen i poglądów  na temat  funkcjonowania, roli i zadań publicznych jednostek doradztwa rolniczego w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i spójności terytorialnej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich, doradców WODR, przedstawicieli szkół wyższych – w których realizowane są programy doradztwa rolniczego, instytutów badawczych, środowisk naukowych – zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich i doradztwem rolniczym, organizacji i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i doradztwa rolniczego, samorządów rolniczych, dziennikarzy czasopism rolniczych.

Zgłoszenie zainteresowania udziałem w konferencji należy dokonać poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia, którą można pobrać tutaj lub ze strony internetowej CDR: www.cdr.gov.pl/krakow/
i przesłanie na adres pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) lub faksem):

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków; fax: 12/424 05 05; e-mail: krakow@cdr.gov.pl

Organizatorzy zapraszając do udziału w konferencji będą się kierować zachowaniem reprezentatywności środowisk i kolejnością zgłoszeń.

Instytucje naukowe, jednostki doradztwa rolniczego, a także inne podmioty mogą zgłosić tematy do opracowania komunikatów i doniesień z badań. Komitet Naukowy konferencji, po zapoznaniu się z proponowanymi tematami komunikatów wybierze te, które uzna za stosowne do wygłoszenia w trakcie konferencji i te, które uzna za stosowne do publikacji pokonferencyjnej. Autorzy wszystkich zgłoszonych tematów zostaną poinformowani  o decyzji Komitetu Naukowego.

Podczas konferencji będą miały miejsce obrady trzech zespołów tematycznych w pierwszym i trzecim dniu obrad:

1.    Teoretyczne aspekty rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w Polsce na tle doświadczeń europejskich i światowych.

2.    Przyszłość publicznego doradztwa rolniczego w projekcji praktyków.

3.    Szanse zdynamizowania procesów rozwojowych publicznego doradztwa rolniczego poprzez wzmocnienie współpracy teorii z praktyką w ramach systemu wiedzy
i informacji rolniczej.

Drugiego dnia konferencji zaplanowane zostały referaty na następujące tematy:

1.    Doradztwo publiczne w Polsce, wobec wyzwań zreformowanej WPR.

2.    Potrzeby i oczekiwania rolników i innych mieszkańców wsi wobec publicznych instytucji doradczych.

3.    Przyszłość doradztwa rolniczego w poglądach kadry kierowniczej i doradców WODR, a także przedstawicieli urzędów marszałkowskich – sprawozdanie z przeprowadzonych badań.

Zaplanowano także wygłoszenie komunikatów i doniesień z badań, które zostaną zgłoszone przez uczestników konferencji.

CDR O/Kraków

Słowa kluczowe : konferencjadoradztwo rolnicze


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009