Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Podsumowanie konferencji pn.: „Pięćdziesięciolecie Wspólnej Polityki Rolnej – stan i perspektywy rozwoju”

27.11.2012

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zorganizowała konferencję naukową pn. „Pięćdziesięciolecie Wspólnej Polityki Rolnej – stan i perspektywy rozwoju”. Wydarzenie to objęli patronatami honorowymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Stanisław Kalemba oraz Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Alojzy Szymański.

W obradach w dniu 15 listopada 2012 roku w Pałacu Rektorskim SGGW w Warszawie wzięło udział 120 przedstawicieli środowisk naukowych, praktyków związanych z wdrażaniem mechanizmów WPR oraz przedstawicieli instytucji państwowych otoczenia rolnictwa.

Celem głównym konferencji było podsumowanie pięćdziesięciu lat funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką przez ostatnie osiem lat członkostwa w Unii Europejskiej odegrała ona w rozwoju i przemianach zachodzących w polskim rolnictwie.

Obrady w czasie sesji plenarnych były skoncentrowane wokół trzech podstawowych zagadnień:

  • I - Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej.  Moderator sesji - Prof. dr hab. Marian Podstawka
  • II - Rolnictwo a Wspólna Polityka Rolna. Moderator sesji - Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
  • III - Rozwój obszarów wiejskich. Moderator sesji - Prof. dr hab. Janina Sawicka

Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Waldemar Guba podkreślił, że w przeciwieństwie do sytuacji z 2004 roku, obecnie Polska bierze udział w kształtowaniu WPR dla całej Unii Europejskiej. Przedstawił również oczekiwania Polski co do kształtu WPR w kolejnej perspektywie oraz propozycje Komisji Europejskiej. Pan prof. dr hab. Andrzej Czyżewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podkreślił, iż czynniki makroekonomiczne – wzrost gospodarczy, terms of trade, stopy procentowe wpływają również na agrobiznes. Zwrócił również uwagę na konieczność tworzenia dobrej teorii związanej z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej oraz konieczność odtworzenia teorii renty w odniesieniu do gospodarki żywnościowej. Pan prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz przedstawił rolę zmian klimatu w kształtowaniu WPR. Omówił konsekwencje zmian klimatu oraz podkreślił ich zróżnicowanie w różnych strefach klimatycznych Europy.

 W kolejnej sesji plenarnej pani mgr Anna Rzeszutko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówiła przemiany w polskim rolnictwie w efekcie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Z kolei pan prof. dr hab. Janusz Żmija z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie omówił wpływ mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej na małe gospodarstwa rolne. Z kolei dr inż. Tomasz Berbeka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) omówił wyzwania, przed jakimi stoi rolnictwo Dolnego Śląska w kontekście nowej WPR. Pani Marzena Trajer z Agencji Rynku Rolnego omówiła rolę ARR we wdrażaniu WPR. Przedstawiła jej zadania oraz dotychczasowe efekty jej realizacji.

Pan prof. dr hab. Grzegorz Spychalski z Politechniki Koszalińskiej podjął w swoim wystąpieniu problematykę zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do przemian Wspólnej Polityki Rolnej.

Nowe ramy strategiczne dla polityki rozwoju obszarów wiejskich w latach 2012-2020 przedstawiła  dr Aleksandra Chlebicka z Fundacji FAPA. Z kolei dr inż Dariusz Łaguna z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego podjął temat wpływu lokalizacji elektrowni wiatrowych na rozwój obszarów wiejskich. Dr Aneta Suchoń zaprezentowała modele spółdzielczości rolniczej w różnych krajach europejskich oraz podjęła problematykę wpływu mechanizmów WPR na ich rozwój.

Program konferencji - pobierz

Prezentacje:

Nowe ramy strategiczne dla polityki rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 - dr Aleksandra Chlebicka, dr Przemysław Litwiniuk - pobierz

 

Słowa kluczowe : WPRkonferencja


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009