Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Relacja z konferencji "Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość"

16.10.2012

W zorganizowanej z ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Centrum Doradztwa Rolniczego Konferencji pod nazwą –„Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców  i mała przedsiębiorczość”  (27 i 28 września br. ) uczestniczyli przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, urzędów marszałkowskich, szkół i organizacji rolniczych. Otwierając konferencję dyrektor Henryk Skórnicki podkreślił jak docenianym i poszukiwanym przez konsumentów towarem są bezpieczne i wysokiej jakości produkty żywnościowe a jednocześnie jak złożony jest proces ich wytwarzania. Nie dziwi więc, że w programie dwudniowego spotkania znalazły się tematy dotyczące jakości żywności w obrocie rynkowym, głównych zagrożeń a także sposobów ich przeciwdziałania. W dalszej części swojego wystąpienia dyrektor Skórnicki omówił działania szkoleniowe CDR na rzecz rozwoju przetwórstwa na poziomie gospodarstwa. W działającym Centrum Praktycznego Szkolenia CDR kształci doradców,  rolników, nauczycieli i młodzież szkół rolniczych. Obecnie, prowadzone w Centrum także z ramach Planu działania KSOW, szkolenie podzielone zostały na trzy moduły: moduł przetwórstwa zbóż, przetwórstwa mięsa, przetwórstwa owoców i warzyw.

Janusz Lesisz z CDR mówił na temat przetwórstwa surowców w gospodarstwie i małym przedsiębiorstwie. Przybliżył zmiany cen w łańcuchu cen żywności w państwach UE na przestrzeni lat, udział cen surowca w cenie detalicznej produktu. Jego zdaniem w gospodarce rynkowej jest miejsce dla wszystkich podmiotów będących elementami „łańcucha żywnościowego” – zarówno tych dużych, jak i małych. Jednak sukces stoi przed tymi, którzy sprostają wymaganiom, wyzwaniom rynku, postawią na jakość i bezpieczeństwo żywności, potrafią obniżyć koszty i udowodnić swoją należytą staranność w utrzymaniu poziomu jakości, wymaganego przez konsumentów.

Na temat form wprowadzania do obrotu surowców i żywności przetworzonej pochodzenia roślinnego i zwierzęcego mówiła Dorota Pilich z WIW w Siedlcach, która zdefiniowała pojęcie „wprowadzanie na rynek” a następnie przybliżyła słuchaczom rodzaje działalności w zakresie wytwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego, zakłady podlegające rejestracji, wymagania przy sprzedaży bezpośredniej. Omówiła także działalność marginalną, lokalną i ograniczoną

Wykład Emilii Staniszewskiej z MRiRW dotyczył obowiązków producenta w zakresie znakowania produktów żywnościowych. Omówiono ogólne zasady oznakowania środków spożywczych ze szczególnym wyjaśnieniem definicji oznakowania, znakowania kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej, zasady „nie wprowadzania konsumenta w błąd” oznakowaniem środka spożywczego oraz konstruowania zgodnej z przepisami „nazwy” produktu spożywczego. Następnie wskazano przepisy unijne regulujące oznakowanie wszystkich środków spożywczych i najważniejsze przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. w sprawie  znakowania środków spożywczych.

Jak podkreślał w swoim wykładzie Piotr Gębczyński z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przed producentami rolnych surowców do przetwórstwa spożywczego i na rynek produktów świeżych stawiane są coraz wyższe wymagania dotyczące jakości oraz bezpieczeństwa wyrobów. Wymagania te obejmują swoim zakresem nie tylko sam produkt ale również otoczenie towarzyszące jego wytworzeniu. Z zagrożeniami dla bezpieczeństwa żywności oraz czynnikami negatywnie oddziałującymi na jej jakość można się zetknąć na każdym etapie wytwarzania, przetwarzania oraz dystrybucji. W celu przeciwdziałania tym zagrożeniom niezbędne jest odpowiednie nadzorowanie całego łańcucha żywnościowego. Towary pochodzące z sektora produkcji roślinnej i zwierzęcej muszą być sprawdzone pod względem bezpieczeństwa, nie mogą przenosić zagrożeń biologicznych, chemicznych oraz fizycznych. W obowiązujących regulacjach prawnych, główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności spoczywa na przedsiębiorstwach sektora spożywczego. Oczekuje się jednak, aby w działaniach służących zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności brali również udział rolnicy - dostawcy surowców nieprzetworzonych lub częściowo przetworzonych.  

Na temat opakowań w przemyśle spożywczym mówił Adam Fotek z Centrum Badań i Rozwoju Opakowań. W ramach swojego wykładu dokonał przeglądu i omówienia wymagań prawnych dotyczących materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Zaprezentował wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej i Polsce. Omówił zasady przeprowadzania badań, zasady dobrej praktyki produkcyjnej, zapisy deklaracji zgodności oraz wymagania prawne dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. W drugiej części wykładu przestawiono innowacyjne materiały opakowaniowe i zaprezentowano sposoby doboru opakowań do rodzaju produktu spożywczego.

Zdaniem Bolesława Pieczyńskiego z CDR – marketing na dzisiejszym rynku to nie wybór – to konieczność. Głównym celem jego wykładu było zapoznanie uczestników z rolą i znaczeniem marketingu w sprzedaży produktów wytworzonych przez rolników w swych gospodarstwach. Omówiona była rola i znaczenie marketingu w obecnych i zmieniających się warunkach gospodarki rynkowej.

W części praktycznej konferencji uczestnikom zaprezentowano pracę urządzeń wykorzystywanych w Centrum Praktycznego Szkolenia, odbył się także praktyczny pokaz produkcji soków i przetworów mięsnych, połączone z degustacją. W Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach odbył się pokaz przemiału zboża na mąkę.

Opracowanie: CDR O/Radom

Program konferencji – pobierz

Jeśli chcesz wiedzieć więcej – prezentacje oraz abstrakty wykładów

Dorota Balińska-Hajduk - Jakość żywności znajdującej się w obrocie – abstrakt - pobierz, prezentacja - pobierz

Emilia Staniszewska  - Znakowanie produktów żywnościowych – wymagania i obowiązki producenta – abstrakt -  pobierz, prezentacja - pobierz

A.Pieczyński - Przygotowanie do sprzedaży – aspekty marketingu w przemyśle spożywczym - abstarkt - pobierz,  prezentacja – pobierz

Piotr Gębczyński - Produkujemy zgodnie z przepisami – funkcjonowanie gospodarstw w systemach bezpieczeństwa produkcji żywności w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego  – abstrakt -  pobierz, prezentacja - pobierz

Adam Fotek  - Opakowania w przemyśle spożywczym - wymagania prawne i nowe trendy  – abstrakt -  pobierz, prezentacja - pobierz

Dorota Pilich - Formy wprowadzania do obrotu surowców i żywności przetworzonej pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – prezentacja - pobierz

J. Lesisz  - Przetwórstwo surowców w gospodarstwie i małym przedsiębiorstwie – prezentacja - pobierz

 

Słowa kluczowe : konferencjażywnośćprzetwórstwo


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009