Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

VII posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW

30.06.2011

W dniu 28 czerwca 2011 r. w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w  Warszawie odbyło się VII posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Posiedzeniu przewodniczyła Edyta Wieczorkiewicz-Dudek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na spotkaniu pozytywnie zaopiniowano projekt zmian Planu działania KSOW na lata 2010-2011 (prezentacja). Następnie Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Mieczysław Paradowski - przedstawił informację na temat priorytetów KSOW, które będą realizowane w ramach Planu działania KSOW na lata 2012-2013.

W wyniku dyskusji członkowie Grupy Roboczej ds. KSOW pozytywnie zaopiniowali następujące priorytety:

  1. Wzmacnianie efektywności realizacji zadań przez lokalne grupy działania (LGD), w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz budowy i realizacji lokalnych strategii rozwoju;

  2. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej;

  3. Wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej w tym agroturystyki, promocja produktu tradycyjnego i lokalnego oraz żywności wysokiej jakości;

  4. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i spójności terytorialnej;

  5. Wsparcie działań na rzecz zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa i krajobrazu kulturowego wsi;

  6. Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku i jej drugiego filaru rozwoju obszarów wiejskich.


obejrzyj VII posiedzenie Grupy Roboczej w KSOW.TV


Materiały do pobrania:

  • protokół pobierz
  • uchwała w sprawie priorytetów KSOW realizowanych w Planie działania 2012-2013 pobierz
  • uchwała w sprawie zmian w Planie działania na lata 2010-2011 pobierz
  • Plan działania - zmieniony pobierz PDF i XLS

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009