Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Moja sytuacja w okresie koronawirusa” - zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań II i III etapu projektu

04.12.2020

Jak zmieniło się postrzeganie sytuacji ekonomicznej i społecznej ludności w trakcie pandemii? Czy mamy poczucie bezpieczeństwa socjalnego? Z jakich dóbr zrezygnowaliśmy? Czy obawialiśmy się utraty pracy? Jak zmieniły się kanały dystrybucji i formy dokonywania zakupów? Jak przechodziliśmy od paniki do negacji i/lub „nowej normalności” – na te i inne pytania odpowiadają twórcy raportu „Moja sytuacja w okresie koronawirusa”. Badania przeprowadzone na grupie 3086 osób (w pierwszym etapie – 9-15 kwietnia 2020 r.), 1368 osób (w drugim etapie – 16-24 czerwca 2020 r.) i 1431 osób (w trzecim etapie badań – 21-30 września 2020 r.), pozwoliły na rozpoznanie sytuacji społeczno-ekonomicznej, w jakiej znaleźli się Polacy podczas pandemii koronawirusa.

Wybrane wnioski wynikające z badań:

  1. Pomiędzy pierwszym i drugim etapem badań wzrósł optymizm respondentów, w trzecim etapie ocena respondentów pozostała na zbliżonym poziomie, ankietowani w większym stopniu dostrzegają zagrożenia dla otoczenia (skala makro) niż dla własnych gospodarstw domowych (skala mikro);
  2. W pierwszym etapie część odpowiedzi wskazywała na znaczne poczucie paniki wśród respondentów, w drugim i trzecim etapie pandemia spowszedniała i stała się elementem „nowej normalności”;
  3. Praca w rolnictwie decyduje o zwiększonej pewności zatrudnienia; obawiali się oni bardziej suszy i braku możliwości sprzedaży produktów rolnych;
  4. Wśród rolników nastąpił znaczny przyrost obaw pomiędzy drugim, a trzecim etapem badań – dotyczył on szczególnie sytuacji społeczno-ekonomicznej; chociaż byli oni w mniejszym stopniu zagrożeni skrajnym ubóstwem subiektywnym, to w trzecim etapie wykazywali najwyższy poziom zagrożenia deprywacją potrzeb;
  5. Istnieją istotnie statystycznie różnice pomiędzy wsią i małym miastem do 20 tys. mieszkańców w zakresie odczuwania pogorszenia własnej sytuacji ekonomicznej i społecznej; zidentyfikowano również w każdym etapie statystycznie istotnie różnice pomiędzy wsią a miastem powyżej 500 tys. mieszkańców;
  6. Wśród rolników nabrały znaczenia nowe kanały dystrybucji, m. in. sprzedaż bezpośrednia, którą najczęściej wskazały gospodarstwa do 10 ha oraz zajmujące się produkcją roślinną; rolnicy wskazali na trudności w poszukiwaniu nowych rynków zbytu, zaledwie 20% (w czerwcu) i 10% (we wrześniu) rolników wskazało, że pojawiły się oferty współpracy lub nowi kontrahenci, rolnicy początkowo najczęściej otrzymywali oferty współpracy i kontakty od ODR-ów, w ostatnim etapie podkreślali znaczenia kontaktów nieformalnych;
  7. Konsumenci początkowo dokonali zmiany w formach zakupu dóbr, zwiększając częstotliwość zakupów online oraz w małych sklepach osiedlowych i rezygnując jednocześnie z zakupów w sklepach wielkopowierzchniowych; we wrześniu nastąpił powrót do sklepów wielkopowierzchniowych, przy niewielkim odpływie od zakupów online i w małych sklepach.

 Pobierz raport

Raport jest częścią operacji własnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie - Realizacja badań II i III etapu operacji „Moja sytuacja w okresie koronawirusa”


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009