Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Jak produkować i sprzedawać żywności z gospodarstwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego?

02.12.2020

Problem ten jest głównym tematem projektu realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Działalność  produkcji żywności w małej skali przez rolników w warunkach podwyższonego ryzyka wystąpienia zagrożenia mikrobiologicznego wymaga podjęcia i wdrożenia  działań na rzecz przeciwdziałania skutkom kryzysu wywołanego pandemią oraz zastosowania rozwiązań  łagodzących skutki epidemii dla gospodarstw wiejskich produkujących żywność.  Ze względu na wystąpienie dodatkowych, szczególnych wymagań związanych z wystąpieniem zagrożeń epidemiologiczych przy produkcji żywności należy zwrócić szczególną uwagę na uczciwe stosowanie przepisów prawa i norm technologicznych w celu budowania zaufania pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha żywnościowego (od pola do stołu). Elementem operacji będzie  zaprezentowanie przykładów funkcjonujących rozwiązań w zakresie organizacji sprzedaży żywności na poziomie lokalnym, przeprowadzenie analizy uwarunkowań prowadzenia takich inicjatyw oraz opracowanie wytycznych i rekomendacji dla podmiotów podejmujących taką działalność. 

W ramach realizowanej operacji w dniach 27 i 28 lipca 2020r. zorganizowano dwie krajowe konferencje pn. „Krótkie łańcuchy dostaw żywności w okresie zagrożenia epidemicznego – doświadczenia producentów i oczekiwania konsumentów” w których wzięło udział łącznie 179 osób.  Podczas konferencji Pani dr hab. Sylwia Żakowska -Biemans przedstawiła i zinterpretowała wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w wybranych gospodarstwach rolnych, określających zmiany w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i ich wpływ na funkcjonowanie krótkich łańcuchów żywności. Następnie Pani Ilona Gładysz Pięta zaprezentowała wymagania higieniczne jakie obowiązują producentów żywości w małym zakładzie prowadzącym produkcje żywności pochodzenia roślinnego. Podczas konferencji swoimi doświadczeniami dotyczącymi produkcji i sprzedaży żywności po ogłoszeniu zagrożenia epidemiologicznego podzielili się prowadzący działalność w zakładach o małej skali produkcji lub organizujących dystrybucję żywności produkowanej przez rolników: mgr inż. Tomasz Falczewski „Przetwory z Borówki, Dagmara Pilis Stowarzyszenie Producentów Koszyka Lisieckiego, Monika Lasoń GROSER Grodziskie Sery Kozie, Grzegorz Patoła Grupa Wirtualne Pole – innowacyjny model sprzedaży produktów rolnych.

Projekt „Produkcja i sprzedaż żywności z gospodarstwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego” ponadto będzie obejmował:

  • opracowanie i przygotowanie  narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań ankietowych w wybranych gospodarstwach zajmujących się produkcją i sprzedażą żywności  na terenie Polski i weryfikacja zebranych danych;
  • opracowanie narzędzia badawczego dla respondentów odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za dokonywanie zakupów żywności;
  • specjalistyczna analiza i opracowanie wyników badań ankietowych na temat zmian w funkcjonowaniu krótkich łańcuchów dostaw w sytuacji zagrożenia epidemicznego;
  • specjalistyczna analiza i opracowanie wyników badań ankietowych na temat postrzegania krótkich łańcuchów dostaw i preferowanych przez konsumentów rozwiązań w tym zakresie;
  • opracowanie i wydanie broszury dla rolników i doradców obejmującej  wytyczne i rekomendacje na podstawie przeprowadzonej analizy badań ankietowych  i analizy  dostępnych wyników badań krajowych i międzynarodowych oraz  badań własnych dotyczących percepcji ryzyka dla podmiotów prowadzących lub podejmujących działalność produkcji i sprzedaży żywności w ramach KŁD.

Celem projektu jest przekazanie wiedzy  rolnikom, producentom żywności i doradcom w zakresie  wymagań przy produkcji i sprzedaży żywności z gospodarstwa w warunkach  podwyższonego ryzyka wystąpienia zagrożeń i wobec zmian w postawach i zachowaniach konsumentów. Działania realizowane w ramach projektu  skierowane są do osób, podmiotów zainteresowanych problematyką związaną z przetwarzaniem produktów rolnych i wprowadzaniem ich do obrotu - rolników, doradców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia rolnictwa.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009