Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

XIV posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

23.03.2020

20 marca 2020 roku odbyło się XIV posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER. Spotkanie i owocna dyskusja możliwe było dzięki wykorzystaniu narzędzi do wideokonferencji.

Posiedzenie otworzył i prowadził pan Piotr Sadłocha - przewodniczący GTL.

Uczestnikom spotkania przedstawiono zaktualizowane informacje o stanie prac nad projektem rozporządzenia MRiRW w zakresie poddziałania 19.3.

Następnie „Zarys interwencji LEADER w ramach Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-2027” – prezentacja założeń przedstawiła Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej pani Joanna Gierulska. W swej prezentacji dokonała porównania PROW 2014-2020 i rozwoju obszarów wiejskich w planie strategicznym WPR.

PROW 2014-2020

  • 15 działań, 35 poddziałań, 43 typy operacji;
  • wskaźniki produktu i rezultatu – określona wartość docelowa wskaźników;
  • roczne sprawozdania z realizacji;
  • roczne sprawozdania finansowe;
  • jeden przegląd wykonania celów (brak sankcji za niewykonanie).

Plan WPR 2021-2027

  • 8 typów interwencji;
  • wartości wskaźników produktu i rezultatu wyznaczane dla każdego roku wdrażania planu (Polska postuluje zmianę w tym zakresie);
  • roczne sprawozdania z wykonania planu (obejmują dane finansowe skorelowane ze wskaźnikami produktu, sprawozdanie z realizacji wskaźników rezultatu, informację o funkcjonowaniu administracyjnego systemu wdrażania);
  • nieosiągnięcie wskaźników skutkuje sankcjami finansowymi.

Uczestnicy posiedzenia wzięli udział w ankiecie, której efektem była ożywiona dyskusja. Mieli za zadanie odpowiedzieć m.in. na pytania: Jaki powinien być limit na projekty własne? Jakiego rodzaju projekty powinny być wspierane jako projekty flagowe? Jakie podmioty powinny mieć możliwość skorzystania z dofinasowania projektów w wys. do 100%?

Ponadto na zakończenie posiedzenia Dyr. Gierulska poruszyła kwestie współpracy lgd z beneficjentami w czasie epidemii koronawirusa i poprosiła o zachowanie elastyczności w podejściu do beneficjentów. Wyjaśniła, że resort pracuje nad systemowym rozwiązaniem - specustawą dla beneficjentów PROW 2014-2020, w tym działania LEADER

Dokumenty do pobrania:


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009