Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

XIII posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER

09.12.2019

Grupa Tematyczna do spraw Podejścia LEADER 5 grudnia 2019 r. spotkała się już po raz trzynasty. Posiedzeniu, odbywającym się w gmachu MRiRW, przewodniczyła Pani Elżbieta Siemiątkowska – Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zastępca Przewodniczącego GTL.

Na początku posiedzenia Pan Łukasz Tomczak, z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW, poruszył temat nowopowstałego Zespołu roboczego do spraw przygotowania proponowanego zakresu merytorycznego dla instrumentu terytorialnego RLKS i zaproponował rozszerzenie jego zakresu zadań o zagadnienia związane z przyszłością podejścia LEADER w nowej perspektywie finansowej oraz zwiększenie składu członkowskiego.

Następnie przedstawił zasady rozdysponowania dodatkowych środków w ramach działania LEADER objętego PROW 2014-2020. Zebranym Pan Dyrektor omówił również nowe podejście do ustalania dostępnych środków w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 w kontekście kursu PLN/EUR. 

Kolejno poruszono temat związany ze zmianami w zakresie poddziałania 19.3 PROW 2014-2020, który zaprezentowała Pani Beata Rodak, naczelnik Wydział Rozwoju Terytorialnego Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW. Pani Naczelnik poinformowała, że w ramach prowadzonych zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokładane są środki do projektów współpracy i limit się zwiększa z 5% do 10%. Jednocześnie przypomniała propozycje zmian wag punktowych kryteriów wyboru projektów współpracy, co powinno ułatwić przyjmowanie projektów do realizacji. Zwróciła uwagę na fakt, że obecnie nie ma już zagwarantowanych środków zapisanych w umowie ramowej na projekty współpracy dla wszystkich LGD (gwarancja upłynęła 31.12.2018 r.). Obecny budżet, pomimo zwiększenia, nie gwarantuje 100% pokrycia 5% środków na projekty współpracy dla każdej grupy.

W drugiej części posiedzenia Pan Piotr Sadłocha, nowy Prezes Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD poinformował zebranych o podjęciu przez Zarząd Polskiej Sieci LGD uchwały dotyczącej zmiany przedstawicieli w GTL. Członkiem GTL zostaje Prezes Polskiej Sieci, a jego zastępcą Wiceprezes Polskiej Sieci. W związku z powyższym Piotr Sadłocha, nie będzie już pełnił funkcji przedstawiciela regionalnych sieci LGD województwa świętokrzyskiego w GTL.

Następnie Pan Paweł Krzeczunowicz Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie zaprezentował uczestnikom zmiany w Planie Operacyjnym KSOW na lata 2018-2019 w zakresie działania 4, po czym uczestnicy podjęli uchwałę  nr 15 w sprawie zaopiniowania zmian w projekcie Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej”.

W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki, który przedstawił efekty prac nad wieloletnimi ramami finansowymi na nowy okres programowania, prowadzącymi do wyrównania niedoboru środków finansowych w II filarze i zbliżenia się Polski do budżetu z 2014-2020.

W skutek tych działań, ma nastąpić pełna konwergencja, czyli wyrównanie do średniej unijnej. Żegnając się z członkami GTL przypomniał, że metoda LEADER/RLKS jest zapisana w dokumentach strategicznych oraz, że w samorządach będzie kontynuowany ten system wdrażana. Na zakończenie podkreślił, że resort przywiązuje dużą wagę, że LGD muszą przyjąć odpowiedzialność w zakresie proponowania rozwiązań, które mają wypływać z potrzeb LGD i dlatego metoda SWOT jest istotna. Członkowie GTL podziękowali Ministrowi za współpracę.

Pobierz dokumenty:

  • Uchwała Nr 15 Grupy tematycznej ds. podejścia LEADER  działającej przy Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmian w projekcie Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej”- pobierz
  • Prezentacja ”Zasady rozdysponowania dodatkowych środków w ramach działania LEADER objętego PROW 2014-2020” - pobierz
  • Prezentacja „Nowe podejście do ustalania dostępnych środków w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 w kontekście kursu PLNEUR” - pobierz

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009