Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Sieć Najciekawszych Wsi wystartowała!

21.10.2019

Sieć Najciekawszych Wsi (SNW) uroczyście rozpoczęła działalność. Podczas trzydniowego wydarzenia organizowanego w Istebnej w dniach 30 września-2 października 2019 r. w ramach operacji pn. Na drodze do odkryć – start Sieci Najciekawszych Wsi, certyfikaty uczestnictwa w Sieci odebrało dziesięć pierwszych miejscowości.

SNW to markowy produkt turystyczny Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). W minionych miesiącach gotowe do certyfikacji wsie odwiedzała komisja, której zadaniem było potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w Sieci.

Uroczystego otwarcia konferencji dla 90 przedstawicieli PSOiRW i SNW oraz zaproszonych gości dokonali Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek i Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi Marek Chmielewski.

- Oferta SNW jest dostępna dla każdej grupy wiekowej. Możliwość obcowania z naturą oraz unikatowe walory dziedzictwa materialnego i niematerialnego – to oferta niemożliwa do zrealizowania w innych przestrzeniach. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami wsi, będącymi równocześnie przewodnikami opowieści osnutej na kanwie zasobów miejscowości, będzie niepowtarzalnym przeżyciem dla turysty. SNW to m.in. synergia działań mieszkańców i władz samorządowych. To również możliwość uzyskiwania dochodów i zmiany sposobu myślenia „dostawcy” usługi. Mamy na wyciągnięcie ręki olbrzymie bogactwo historii, tradycji, produktu lokalnego, z którego powinniśmy korzystać i dzielić się z innymi – powiedział Przewodniczący Marek Chmielewski.

Uczestnicy konferencji wysłuchali kilku wystąpień. Prezentację pt. „Proces certyfikacji miejscowości pretendujących do uczestnictwa w SNW” przedstawił Ryszard Wilczyński. Ekspert opowiadał też o tym, jak narodziła się koncepcja SNW. Inspiracją była m.in. Sieć Najpiękniejszych Wsi Francji. Sam proces powstawania SNW trwał kilka lat. Składał się z wielu przedsięwzięć – szkoleń, spotkań i warsztatów, podczas których koordynatorzy wypracowywali oferty swoich wsi i wybierali najbardziej atrakcyjne i warte wypromowania miejsca. Uczyli się też, jak wykorzystać lokalne zasoby dziedzictwa. Dzięki temu obecnie każda wieś SNW ma swoją opowieść i kluczowy komunikat, które niejako streszczają jej walory i opisują ofertę.

Prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sylwia Staszewska wystąpiła z wykładem na temat zasobów lokalnych jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego małych miast i wsi. Mówiła m.in. o nowym spojrzeniu na miejscowość oraz o tym, jak „oczywiste” może stać się „zaskakującym”. Opowiedziała też o trzech złotych zasadach tworzenia gospodarstwa rozrywkowego. To, według prof. Staszewskiej, „coś do oglądania, coś do robienia i coś do kupienia”.

Działania na rzecz rozwoju gmin o charakterze wiejskim w województwie śląskim przedstawił Dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Witold Magryś. Są wśród nich m.in. wspieranie samorządów i organizacji obywatelskich działających na terenach wiejskich, realizacja projektów w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i upowszechnianie najlepszych praktyk i inicjatyw w zakresie tzw. oddolnej odnowy i rozwoju wsi.

Piotr Idziak z firmy Locativo opowiadał natomiast, jak wykorzystać lokalne zasoby dziedzictwa i stworzyć strategię marki miejscowości, a także jak skutecznie „sprzedać” koncepcje produktów turystycznych.

Z kolei burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przedstawił prezentację na temat kilkuletniej drogi Kamienia Śląskiego do uzyskania Certyfikatu Uczestnika SNW. Na przestrzeni tych lat Kamień Śląski stał się jeszcze piękniejszy, a jego mieszkańcy – bardziej świadomi walorów swojej miejscowości.

Na zakończenie konferencji certyfikaty uroczyście odebrało 10 najbardziej aktywnych wsi: Gniewino (gmina Gniewino), Goworów (gmina Międzylesie), Istebna (gmina Istebna), Jemielnica (gmina Jemielnica), Kamień Śląski (gmina Gogolin), Łącko (gmina Postomino), Stare Siołkowice (gmina Popielów), Swołowo (gmina Słupsk), Zalipie (gmina Olesno) i Złoty Potok (gmina Janów). W załączeniu prezentacje o walorach miejscowości SNW.

Promesę na nadanie certyfikatu potwierdzającego przynależność do Sieci Najciekawszych Wsi odebrała delegacja Antonina z gminy Przygodzice. Koordynatorzy miejscowości dostarczyli już komplet dokumentacji, w tym formularz oferty wsi wraz z załącznikami, a powołany przez Zarząd Stowarzyszenia PSORW ekspert potwierdził gotowość wsi do przystąpienia do SNW z uwzględnieniem przekazanych uwag. Po naniesieniu poprawek, certyfikat zostanie nadany również wsi Antonin.

Drugiego dnia uczestnicy wzięli udział w wyjeździe studyjnym na teren gminy Istebna, gdzie odwiedzili m.in. Kurną Chatę Kawuloka - stary drewniany dom z 1863 r. pełen dawnych sprzętów gospodarstwa domowego i narzędzi, który w autentyczny sposób oddaje warunki, w jakich żyli mieszkańcy Istebnej w drugiej połowie XIX w. Pani Aneta Legierska, koordynatorka ds. SNW z Istebnej oprowadziła uczestników po miejscach i obiektach wsi oraz przedstawiła jej kluczowy komunikat i „opowieść”. Grupa zwiedziła też Centrum Koronki Koniakowskiej i Centrum Pasterskie, gdzie można było spróbować tradycyjnych serów.

 

Na zakończenie przedsięwzięcia odbyły się dwudniowe warsztaty „Od wyróżnika do opowieści, czyli jak w pełni wykorzystać potencjał wsi?”. Uczestników podzielono na 2 grupy warsztatowe. W pierwszej znaleźli się lokalni liderzy – zarówno zaawansowani w pracach nad wdrażaniem strategii SNW, jak i ci, którzy dopiero rozpoczynają prace nad spełnieniem kryteriów certyfikacji. W drugiej natomiast byli w większości samorządowcy, którzy na kwestie certyfikacji są w stanie spojrzeć z nieco innej strony.

Warsztat dla grupy lokalnych liderów poprowadził Piotr Idziak, który opowiedział m.in. o idei SNW oraz o standardach Sieci. Uczestnicy zaprezentowali też walory poszczególnych wsi, tworzyli mapy zasobów i oceniali wyróżniki miejscowości.

Drugą grupę poprowadził Ryszard Wilczyński, który również mówił o wyróżnikach wsi i oceniał je według kryteriów, takich jak atrakcyjność dla odbiorców zewnętrznych, wyróżnialność na tle innych ofert turystyki kulturowej i wiarygodność – zakorzenienie w tożsamości i zasobach lokalnych. Uczestnicy warsztatów oceniali też wdrożone już rozwiązania w miejscowościach, które otrzymały certyfikaty.

Projekt realizowany jest we współpracy z gminą Dzierżoniów, gminą Gogolin oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteką Publiczną w Istebnej.

Więcej informacji o projekcie - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009