Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zapraszamy do udziału w warsztatach!

20.06.2019

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, zaprasza do udziału w warsztatach przetwórstwa: „Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa”, które odbędą się w terminach: 29-30.08.2019 r. oraz 12-13.09.2019 r. w Centrum Technologii Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w PODR w Szepietowie. Konferencja podsumowująca dla wszytkich uczestników warsztatów w dniu 25.09.2019 r.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Działanie skierowane jest do:

  • mieszkańców obszarów wiejskich w tym: rolników, członków kół gospodyń wiejskich zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie przetwórstwa rolnego,
  • doradców rolniczych,
  • przedsiębiorców, producentów żywności.

Program warsztatów obejmuje przetwórstwo mleka, mięsa i owoców. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie przetwarzania surowców i tworzenia krótkich łańcuchów dostaw jako ważnego elementu małego przetwórstwa w sektorze rolno-spożywczym. Warsztaty będą odbywały się przez dwa dni. Uczestników zapoznamy z trzema modelowymi liniami technologicznymi do przetwórstwa surowców rolno-spożywczych. Po cyklu warsztatów odbędzie się konferencja podsumowująca zdobytą praktyczną wiedzę w odniesieniu do teorii. Wybitni specjaliści poruszą m.in. następujące tematy: małe przetwórstwo rolno-spożywcze w świetle ustawy, bezpieczeństwo żywności, przetwórstwo ziół, roślin i kwiatów, sprzedaż wytworzonego produktu, kanały dystrybucji, możliwości sprzedaży w oparciu o social media.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach i konferencji proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 28 czerwca 2019 r. do godz.14.00 do Działu Technologii Produkcji Rolniczej (pokój 22), bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia faksem na nr: 52 386 72 27 lub e-mail na adres: malgorzata.kolacz@kpodr.pl. Dokładna data warsztatów i konferencji podana zostanie uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w operacji. Dodatkowe informacje o warsztatach i konferencji pod nr tel. 667 662 836 lub 52 386 72 40.

Uczestników wyłoni komisja powołana przez dyrektora KPODR. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa oraz regulamin całej operacji do pobrania:

Karta-zgloszenia-uczestnictwa

REGULAMIN uczestnictwa

Więcej informacji o projekcie - zobacz

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009