Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

XII posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

06.06.2019

XII posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER odbyło się w Koszęcinie w dniach 3-4 czerwca 2019 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Witold Magryś - przedstawiciel Polskiej Sieci LGD, który w słowie wstępnym do uczestników poruszył kwestie związane z wyborem województwa śląskiego na zorganizowanie posiedzenie GTL. Podkreślił, iż właśnie w województwie śląskim powstał pierwszy w Polsce Inkubator Przetwórstwa Lokalnego, dofinansowany w ramach Programu LEADER, o którym członkowie spotkania mogli posłuchać w kolejnej części posiedzenia w wystąpieniu przedstawiciela LGD Brynica to nie granica oraz zapoznać się z jego działalnością podczas wizyty studyjnej, która miała miejsce drugiego dnia wydarzenia. Przewodniczący odniósł się także do kwestii związanych z postępującymi pracami nad RLKS, wspomniał, o spotkaniu  w którym uczestniczył w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, gdzie rozpoczęły się prace nad programowaniem instrumentów terytorialnych w tym RLKS.

Pierwszego dnia posiedzenia przedstawiony został Aktualny stan wdrażania podejścia LEADER w Polsce, informacje o pracach dot. przyszłego okresu programowania 2021-2027, przez Panią Joannę Gierulską Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW (pobierz prezentację) oraz Pana Łukasza Tomczaka, Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW (pobierz prezentację)

Następnie Pan Witold Magryś, przewodniczący GTL odniósł się do wniosków z poprzedniego posiedzenia, przedstawił  wstępne informacje z poszczególnych regionów nt. możliwości zastosowania instrumentu RLKS w kolejnym okresie programowania 2021-2027. Przewodniczący przeprowadził dyskusję z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członkami GTL z poszczególnych regionów, którzy odnieśli się do sytuacji w poszczególnych Samorządach.

W kolejnej części posiedzenia Pan Paweł Krzeczunowicz Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odział w Warszawie przedstawił szczegóły dotyczące konkursu nr 3/2019 dla partnerów KSOW, a następnie członkowie  grupy  podjęli uchwałę nr 13 w sprawie zaopiniowania propozycji nowych operacji wybranych w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów KSOW – Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019 dla działania: „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”.

Podczas posiedzenia członkowie grupy wzięli udział w warsztatach pt. SMART VILLAGE (SV) – nowa szansa dla obszarów wiejskich, które zostały poprowadzone przez Pana dr Andrzeja Hałasiewicza, eksperta ds. rozwoju obszarów wiejskich oraz Pana dr Ryszarda Kamińskiego, Prezesa Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Eksperta Sieci ENRD. Po przedstawionej przez Ekspertów prezentacji, w drugiej części warsztatów członkowie zostali podzielani na dwa zespoły, które pracowały nad przykładami działań/rozwiązań  typu SV w Polsce, Następnie każda z grup zajęła się innym zadaniem wskazując: jaką rolę mogą odegrać LGD (RLKS/LEADER) we wdrażaniu inteligentnych wiosek (inteligentnych wsi/ Smart Villages)? (Co robić? i w jaki sposób?) oraz jakie działania, jacy aktorzy/interesariusze tematyki inteligentnych wiosek (inteligentnych wsi/ Smart Villages) spoza LGD mogą uczestniczyć we wdrażaniu inteligentnych wiosek? (Kto?, co?, jak?, z kim?). (pobierz prezentację

Ostatnim punktem pierwszego dnia posiedzenia były prezentacje przykładów Inkubatorów przetwórstwa lokalnego jako ważnego elementu wspierającego przedsiębiorczość obszarów wiejskich. Pan Edward Trojanowski, Prezes LGD Zalewu Zegrzyńskigo przedstawił przykład z woj. Mazowieckiego (pobierz prezentację), natomiast Pan Grzegorz Gawroński, Dyrektor Biura LGD Brynica to nie granica  odniósł się do przykładów z woj. śląskiego. (pobierz prezentację)

Drugiego dnia posiedzenia uczestnicy mieli okazję poznać beneficjentów projektów realizowanych w ramach poddziałania 19.2 LEADER na terenie woj. śląskiego. Pan Bartłomiej Pliczko -  rolnik i przedsiębiorca zajmujący się tłoczeniem olejów, utworzył niekomercyjny inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolno-spożywczych z terenu LGD „Brynica to nie granica” w Woźnikach. W ramach operacji zakupiono maszyny: młyn do  mielenia mąki z nasion (orkiszu, płaskurki, samopszy, prosa, słonecznika i owca) oraz maszyny do produkcji płatków z różnych nasion- owsa, pszenicy, żyta, jęczmienia, orkiszu, itp.  Celem działalności inkubatora, działającego od maja 2019 r., jest umożliwienie korzystania z maszyn i stworzonego miejsca kuchennego do przygotowania własnych produktów przez mieszkańców okolicznych wsi. Inkubator mieści się w budynku gospodarczym, w którym również działa mały sklep z produktami wytworzonymi w inkubatorze. Opłata pobierana za skorzystanie z inkubatora pokrywa koszty zużycia energii i koszt pracownika. Ponadto gospodarz będzie współpracować z lokalną społecznością w celu edukowania i promowania zdrowego trybu życia oraz będzie organizować warsztaty dla dzieci np. jak zmielić mąkę i upiec chleb. Rolnik liczy na współpracę z LGD w zakresie promocji oferty inkubatora. Rolnik prowadzi również sklep firmowy w Katowicach oraz uczestniczy w cyklicznych targach w regionie. Jest to przykład uruchomienia inkubatora produktów lokalnych równolegle do prowadzonej działalności przez Bartłomieja Pliczko.

Drugim beneficjentem, który skorzystał z dofinansowania w ramach rozwijania działalności gospodarczej programu LEADER z LGD Leśna Kraina Górnego Śląska jest p. Janusz Kosmala, czeladnik kowalstwa artystycznego. W zeszłym roku w ramach operacji zakupił zestaw narzędzi kowalstwa i elektronarzędzi na potrzeby własnego warsztatu Kuźnia Koszęcin. Zamówienia na swoje wyroby artystyczne takie jak np. bramy, balustrady, ogrodzenia otrzymuje od prywatnych osób i nie narzeka na brak zleceń. Młody przedsiębiorca organizuje pokazy kowalstwa artystycznego pod nazwą „spotkanie z kowalem” Podczas pokazu można przyjrzeć się pracy kowala, jak i samemu spróbować swoich sił przy kowadle. Pan Kosmala, który pracuje w zawodzie od ośmiu lat przyznał, że żałuje że wcześniej nie skorzystał z możliwości dofinansowania na zakup narzędzi, które bardzo ułatwiły mu wykonywanie pracy kowala. Pan Kosmala oprócz pokazów również angażuje się w nauczanie młodzieży tego trudnego i niecodziennego rzemiosła.

 

GALERIA - zobacz

Program posiedzenia – pobierz

 Aktualny stan wdrażania podejścia LEADER w Polsce, informacje o pracach dot. przyszłego okresu programowania 2021-2027  - Joanna Gierulska (MRiRW) - pobierz prezentację

SMART VILLAGE – nowa szansa dla obszarów wiejskich  - pobierz prezentację

Inkubatory przetwórstwa lokalnego jako ważny element wspierający przedsiębiorczość obszarów wiejskich LGD Zalew Zegrzyński- pobierz prezentację

Inkubatory przetwórstwa lokalnego jako ważny element wspierający przedsiębiorczość obszarów wiejskich LGD Brynica to nie granica  - pobierz prezentację

 

 

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009