Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Podsumowanie operacji „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem’’

30.11.2018

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego realizowała operację pt. ,,Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem’’.

Głównym celem operacji było podniesienie wiedzy i świadomości wśród uczestników operacji nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych zasobów i produktów spożywczych oraz zachęcenie ich do wykorzystywania produktów żywnościowych od lokalnych producentów, rolników (krótkie łańcuchy dostaw), a także wykorzystanie tej wiedzy do dalszego jej upowszechniania w środowisku lokalnej społeczności (tworzenie partnerstw) poprzez organizację warsztatów dla młodzieży szkolnej zapoznających ją z lokalnym dziedzictwem kulinarnym, czy promocję lokalnego dziedzictwa kulinarnego podczas dożynek lub innych imprez o podobnym charakterze. Warsztaty dla dzieci oraz imprezy lokalne odbywały się na terenie 9 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego i łódzkiego.

Cel główny został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Transfer wiedzy wśród 58 przedstawicielek kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń z 9 województw Polski, w formie dwudniowych warsztatów.
  2. Prezentację produktów członkiń KGW oraz ich działalności podczas 29 imprez dożynkowych lub innych imprez lokalnych.
  3. Zorganizowanie 31 warsztatów przeprowadzonych przez członkinie KGW w swoich lokalnych społecznościach dla uczniów szkół podstawowych i nauczycieli.
  4. Szeroką promocję operacji i działań, które zostały podjęte przez jej uczestników oraz upowszechnienie wiedzy na temat produktów tradycyjnych poprzez stronę internetową www.produkty-tradycyjne.pl oraz artykuły w prasie i Internecie.

W okresie od 10.05.2018 r. do 29.06.2018 r. przeprowadzono łącznie 5 dwudniowych warsztatów dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. Warsztaty odbyły się w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie). Łącznie
w warsztatach wzięło udział 58 członkiń KGW z 29 różnych Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. Warsztaty obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas szkolenia teoretycznego, prowadzonego przez przedstawicieli Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jak wyszukiwać i promować lokalne, regionalne
i tradycyjne produkty, poznali krajowe i unijne systemy jakości żywności oraz zasady wprowadzenia do obrotu żywności regionalnej i lokalnej oraz sprzedaży bezpośredniej. Podczas warsztatów poruszano temat dziedzictwa kulinarnego danego regionu.

W ramach warsztatów kulinarnych prowadzonych przez Szefów Kuchni: Mariusza Siwaka i Andrzeja Jakomulskiego uczestniczki przygotowywały potrawy swojego regionu i poznały zasady łączenia kuchni regionalnej i nowoczesnej oraz produkty funkcjonalne. Warsztaty kulinarne były dobrą okazją do wymiany doświadczeń kulinarnych i  integracji członkiń KGW.

W okresie od 30.06.2018 r. do 29.09.2018 r. odbyło się łącznie 27 imprez dożynkowych lub innych lokalnych imprez, podczas których członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń zorganizowały 29 stoisk wystawienniczych. W operacji wzięło udział 58 uczestniczek z 29 Kół Gospodyń Wiejskich lub Stowarzyszeń.

Stoiska wystawiennicze zorganizowane w ramach operacji cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających. Mieszkańcy lokalnych społeczności chętnie próbowali potraw przygotowanych przez członkinie KGW i stowarzyszeń, tym samym poznając wykorzystywanie w polskiej kuchni produktów żywnościowych od lokalnych producentów i rolników.  Na stoiskach, obok degustacji tradycyjnych, lokalnych potraw i przysmaków, można także było dowiedzieć się jak wyszukiwać, identyfikować, promować lokalne i regionalne produkty, jak funkcjonują krótkie łańcuchy dostaw oraz poznać możliwości legalnej, bezpośredniej sprzedaży lokalnej żywności, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) i działalności Marginalnej Lokalnej i Ograniczonej (MOL). Szacuje się, że stoiska wystawiennicze odwiedziło blisko 14 500 osób.

W okresie od 18.06.2018 r. do 10.10.2018 r. odbyły się łącznie 32 warsztaty kulinarne dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych realizowanych w ramach operacji ,,Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem’’. Uczestniczki operacji zorganizowały warsztaty kulinarne
w szkołach podstawowych dla młodzieży szkolnej w wieku 9-12 lat i nauczycieli.

Podczas warsztatów dzieci miały okazję poznać i posmakować lokalne, regionalne produkty i potrawy, zobaczyć sposób ich przygotowania, a nawet samodzielnie wziąć udział w przygotowaniach, pod okiem członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Uczniowie chętnie próbowali potraw przygotowywanych wspólnie z członkiniami KGW i stowarzyszeń, tym samym poznając wykorzystywanie w polskiej kuchni produktów żywnościowych od lokalnych producentów i rolników oraz produktów funkcjonalnych.

Łącznie w warsztatach wzięło udział 761 dzieci ze szkół podstawowych i 29 nauczycieli (nauczyciele towarzyszyli każdorazowo grupie dzieci uczestniczącej w warsztatach).

Więcej informacji nt. projektu oraz przepisy na lokalne i tradycyjne dania można znaleźć na stronie internetowej: www.produkty-tradycyjne.pl

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Więcej informacji o projekcie - zobacz 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009