Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

X posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER

27.11.2018

Grupa Tematyczna do spraw Podejścia LEADER 26 listopada 2018 r. spotkała się już po raz dziesiąty. Posiedzeniu, odbywającym się w gmachu MRiRW, przewodniczył Pan Witold Magryś - przedstawiciel Polskiej Sieci LGD.

W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki, który przedstawił Przyszłość podejścia LEADER/RLKS w świetle aktualnego stanu negocjacji dot. kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. (w tym Stanowisko Rządu RP dot. pakietu propozycji legislacyjnych WPR po 2020, przygotowania do tworzenia Krajowego Planu Strategicznego).

We wstępie do swojego wystąpienia krótko podsumował swoją trzyletnią pracę w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym także zadania związane z podejściem LEADER. Wspomniał także o znaczącej poprawie w komunikacji z Lokalnymi Grupami Działania. Następnie, omawiając zagadnienie przyszłości podejścia LEADER/RLKS, przedstawił aktualne prace oraz planowane zadania podejmowane przez MRiRW.

Po wystąpieniu wiceministra Ryszarda Zarudzkiegogłos zabrała Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW, która przybliżyła zebranym Informacje o pracach dotyczących okresu programowania 2021-2027 w grupach roboczych działających na poziomie europejskim (pobierz prezentację).

Na posiedzeniu przedstawione zostało także Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii kamieni milowych w podejściu LEADER/RLKS w okresie programowania 2014-2020  przez Pana Łukasza Tomczaka, Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW (pobierz prezentację).

Podczas posiedzenia podjęto uchwałę nr 11 w sprawie zaopiniowania zmian w projekcie Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej”.

Pan Krzysztof Rodzik, Dyrektor Biura Pomocy Technicznej w MRiRW  zaprezentował uczestnikom posiedzenia Zmiany w legislacji dotyczącej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kontekście kolejnego konkursu na wybór operacji realizowanych przez partnerów (pobierz prezentację).

W ostatniej części spotkania pani Małgorzata Kramarz, przedstawicielka Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich przedstawiła informację o efektach realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności Animatora LGD” (pobierz prezentację).

Następnie pani Bożena Pełdiak reprezentująca Polską Sieć LGD zrelacjonowała wyjazd studyjny do Portugalii zorganizowany w ramach wsparcia Jednostki Centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  (pobierz prezentację).

Pliki do pobrania:

Protokół z posiedzenia - pobierz

Uchwała nr 11 Grupy tematycznej ds. podejścia LEADER działającej przy Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 26 listopada 2018 r.  w sprawie zaopiniowania zmian w projekcie Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018 - 2019  dla działania "Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej" - pobierz, Zał. nr 1 - pobierz

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009