Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Podsumowanie projektu dotyczącego GIS

27.11.2018

Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na Rzecz Innowacji z siedzibą w Olsztynie wraz z partnerami zrealizowała operację „Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji było przygotowanie platformy e-learningowej w technologii WWW służącej do upowszechniania wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS wspieranych analizami wielospektralnymi na podstawie zobrazowań dostępnych z pułapu satelitarnego oraz BSP w obszarze rolnictwa precyzyjnego. Platforma umożliwia dostęp do materiałów szkoleniowych oraz wykonywanie samodzielnie zadań związanych z monitorowaniem stanu upraw na obszarze gospodarstwa rolnego oraz na obszarze gminy lub powiatu.

W ramach operacji przygotowano stronę internetową projektu, opracowano materiały dydaktyczne z pytaniami testowymi oraz dane testowe GIS potrzebne do uruchomienia platformy, przeprowadzono 2 dniowe szkolenie w Olsztynie dla 31 uczestników oraz dwukrotnie przeprowadzono szkolenia w konwencji webinarium dla łącznie 53 uczestników w celu przygotowania użytkowników do korzystania z platformy.

W ramach upowszechniania projektu opublikowano artykuły promocyjne w prasie i portalach branżowych.

Na zakończenie operacji zorganizowano Konferencję upowszechniającą. W konferencji wzięło udział 52 uczestników w tym: doradcy rolni, rolnicy, dystrybutorzy maszyn rolniczych, nasion, przedstawiciele uczelni wyższych rolniczych, przedstawiciele administracji samorządowej, nauczyciele.  Działania szkoleniowe i konferencja zgromadziła przedstawicieli grup docelowych z województw: warmińsko-mazurskiego a także z mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego.Działania szkoleniowe oraz treści projektowe były współtworzone przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Geodezji i Kartografii oraz z ramienia partnerów operacji tj. Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży oraz agroTECH Robert Pośnik.

Opracowana w ramach realizacji Operacji Platforma e-learningowa umożliwia prowadzenie ćwiczeń w środowisku GIS oraz posiada dedykowane środowisko pracy udostępnione za pośrednictwem formularzy WWW. Platforma składa się z następujących modułów: moduł zarządzania użytkownikami, moduł zarządzania szkoleniami, moduł zarządzania repozytorium, moduł zarządzania danymi GIS. Poszczególne moduły oferują szereg funkcjonalności związanych m.in. z logowaniem użytkowników, komunikacją z trenerami, publikacją materiałów szkoleniowych, przeglądaniem materiałów szkoleniowych, sprawozdawczości, repozytorium niezbędnych do realizacji ćwiczeń danych GIS, możliwość edycji danych wektorowych, wyświetlania obrazów rastrowych dla scen satelitarnych Sentinel oraz zdjęć lotniczych w tym z poziomu DRON, podłączania danych INSPIRE, pracy na plikach związanych z numerycznym modelem terenu DTM oraz numerycznym modelem powierzchni DSM, prowadzenia analiz przestrzennych tych zdefiniowanych w scenariuszach testowych oraz własnych tworzonych przez użytkowników platformy.

Wszystkie funkcjonalności są zbudowane w oparciu o rozwiązania typu „open source” umożliwiające ich swobodne wykorzystywanie przez poszczególnych użytkowników bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z licencjami. Zachęcamy do skorzystania z zasobów platformy dostępnej pod adresem: www.gisinnrol.pl

Więcej informacji o projekcie - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009