Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wsi polskiej”

18.10.2018

7 września 2018 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbyła się konferencja: „Dziedzictwo kulturowe wsi polskiej”. Licznie zebranych gości i prelegentów przywitał Zbigniew Filipkowski, Dyrektor CBR. Następnie głos zabrał Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zauważył i docenił znaczenie konferencji w utrwalaniu dziedzictwa kulturowego wsi polskiej., które jest nieodłączną częścią kultury narodowej. 

W swoim wystąpieniu Minister podkreślił potrzebę zachowania własnej tożsamości, mimo  licznych codziennych spraw i obowiązków wynikających z pracy we własnym gospodarstwie. Będzie to przedmiotem szczególnej troski Ministra, który sam jest wnikliwym badaczem dziedzictwa kulturowego własnego regionu - Ziemi Dobrzyńskiej. Wagę konferencji podkreślali także: Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Jan Kowalski, Dyrektor  Programu „Niepodległa” oraz  Monika Tyska, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR. Następnie referaty wygłosili zaproszeni eksperci:

  • Dr hab. Prof. UAM Weronika Brzezińska, Wydział Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM Poznań: Rejestrowanie, archiwizowanie i popularyzowanie niematerialnego dziedzictwa wsi w dobie nowych technologii - Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi
  • Dr Maciej Prarat, Zastępca Dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, Toruń: Problemy konserwacji i restauracji drewnianej architektury wiejskiej
  • Dr Dawid Soszyński, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu KUL Lublin oraz Monika Michna, Nadleśnictwo Janów Lubelski, Specjalista Służby Leśnej ds. Użytkowania Lasu: Ochrona wiejskiego krajobrazu na przykładzie wybranych regionów
  • Jan Zwoliński, Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego: System nadawania certyfikatów dla wyrobów tradycyjnych, charakterystycznych dla danych regionów w aspekcie ochrony ich oryginalności i jakości
  • Joanna Szewczykowska, Kierownik Działu Upowszechniania i Promocji, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu: Perspektywy rozwoju muzeów na wolnym powietrzu
  • Jarosław Kuba, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, woj. Świętokrzyskie: Prezentacja zrealizowanych projektów przez Lokalne Grupy Działania
  • Dr hab. Prof. PŚk Elżbieta Szot- Radziszewska, Kierownik Zakładu Historii Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków, Katedra Architektury i Urbanistyki, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach: Współpraca ze służbami konserwatorskimi w zakresie możliwości ochrony i zachowania dziedzictwa wsi
  • Ks. dr Leszek Makówka, Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach: Współdziałanie różnych podmiotów w sferze działania na rzecz zachowania zabytkowych kościołów, cmentarzy i miejsc kultu.

Na zakończenie głos zabrał Zbigniew Filipkowski, Dyrektor CBR, który podziękował wszystkim uczestnikom za obecność i wyraził nadzieję, że konferencja będzie miała swój istotny udział w rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym wsi polskiej.

Pobierz publikację

Więcej informacji o projekcie - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009