Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich

01.10.2018

115 przedstawicieli lgd z 11 krajów Unii Europejskiej – Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumuni, Węgier, Słowacji, Słowenii - dyskutowało w dniach 20-21 września br. na Targach Kielce o doświadczeniach związanych wdrażaniem projektów służących rozwojowi obszarów wiejskich. Konferencja została zorganizowana przez Partnera KSOW Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

 

Peter Toth z ENRD Contact Point w Brukseli wprowadzając w dyskusję zaprezentował rolę Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich, jak również formy wsparcia lgd w poszukiwaniu partnerów, wskazywał na jej udział w sieciowaniu i wymianie doświadczeń zarówno na poziomie europejskim, jak również państw członkowskich. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na znaczenie innowacji w podejściu leader. Szczególną uwagę poświęcił na przedstawienie cech jakie powinny być spełnione przez dobrze przygotowany projekt współpracy, jak również jak w jego ocenie powinien wyglądać cały proces związany z ich przygotowaniem, wdrożeniem i ewaluacją.

 

Występująca kolejno Magdalena Mach z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowała zagranicznym grupom zasady wdrażania projektów współpracy obowiązujące w Polsce. W tym w szczególności sposób prowadzenia naboru wniosków przez samorządy województw, możliwe do realizacji zakresy działań, rodzaje kosztów kwalifikowalnych, czas realizacji. Po tym wystąpieniu prowadzącego konferencję Ryszard Kamiński – Prezesa Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – poprosił osoby reprezentujące lgd z Finlandii, Portugali i Rumuni aby przedstawili jak wygląda wdrażania projektów współpracy w ich krajach.

Po wprowadzeniu gości konferencji doświadczenia w realizowaniu projektów partnerskich, podnoszących jakość życia, promujących wieś jako miejsce gdzie warto mieszkać, wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój społeczno-gospodarczy bazujący na lokalnych zasobach zaprezentowali Danuta Kucińska, Barbara Kawa, Katarzyna Jórga i Ireneusz Kamiński. Danuta Kucińska z LGD Przyjazne Mazowsze zaprezentowała przykłady dobrych praktyk związanych z budowaniem partnerstw na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich. Swoją prezentacją oparła o przeprowadzone wcześniej wywiady z osobami zarządzającymi lgd w różnych regionach polski. W jej prezentacji nie zabrakło przykładów z innych państw UE, w tym Niemiec, Hiszpanii. Swoje wystąpienie zakończyła wskazówkami, rekomendacjami, którymi należy się kierować budując partnerstwo mające na celu aktywizację społeczności lokalnej. Katarzyna Jórga z LGD Stowarzyszenie Światowid zaprezentowała doświadczenia swojej grupy związane wdrażaniem projektów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości. W swym wystąpieniu wskazywała na konieczność prowadzenia nie tylko działań związanych przyznawaniem dotacji dla przedsiębiorstw, ale również dotyczących podnoszenia wiedzy, kształtowania postaw przedsiębiorczych, czy też angażujących przedstawicieli biznesu w akcje o charakterze społecznym. Barbara Kawa z LGD Korona Północnego Krakowa w swej prezentacji podzieliła się doświadczeniami swojej grupy w realizacji projektów służących podnoszeniu jakości życia na wsi i promujących wieś, jako miejsce, w którym warto żyć. W swojej prezentacji podkreślała, że lgd powinna korzystać nie tylko ze środków Leader’a, ale również aktywnie pozyskiwać fundusze z innych źródeł, aby realizować przyjętą lokalną strategię rozwoju. Ireneusz Kamiński z LGD Aktywni Razem przedstawił jak ważne jest upowszechnianie wiedzy z zakresu planowania rozwoju lokalnego. Swoją prezentację oprał o doświadczenia związane z aktywnym udziałem w realizowanych przez FAOW projektach na terenie państw Bałkańskich, które służyły m.in. przekazywani polskich doświadczeń we wdrażaniu projektów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, które cechuje oddolne podejście.

Przygotowane prezentacje były wprowadzeniem do dyskusji, w której poza prelegentami z polskich lgd wzięli udział Peter Toth, Magdalena Mach i Agata Markuszewska z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie. W jej trakcie wskazano projekty dotyczące Smart Village, jako potencjalny zakres projektu współpracy.

W ostatniej części pierwszego dnia zorganizowano warsztaty w czterech grupach, podczas których uczestnicy mogli dyskutować o zakresie wspólnych projektów współpracy. Szczególnie uczestników zainteresowała propozycja międzynarodowego projektu współpracy przygotowanego przez grupę z Hiszpanii, którego tematem przewodnim będzie dziedzictwo kulinarne. Uczestnicy konferencji przygotowalni na tą okazję opisy koncepcji swoich projektów współpracy, które dostępne są na stronie www.t-c-p.pl w zakładce Aktualności.

Drugiego dnia w trakcie wizyty studyjnej do Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi, Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej, Zespołu Pałacowego w Kurozwękach doświadczenia w realizowaniu projektów służących rozwojowi obszarów wiejskich zaprezentowali przedstawiciele świętokrzyskich lgd – Anna Łubek, Witold Kowal i Piotr Sadłocha.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Galeria - zobacz

Więcej informacji o projekcie - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009