Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zaproszenie na konferencję „Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi”

30.08.2018

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego  7 września w budynku Biblioteki przy Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie organizuje  konferencję „Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi”.

Na konferencji  przedstawione zostaną aktualne problemy ochrony dziedzictwa kulturowego polskiej wsi. Przez wieki środowisko kulturowe budowane było w ramach  kultury materialnej, kultury gospodarowania przestrzenią i kultury duchowej. Dziedzictwo materialne łatwo opisać i zlokalizować. Jest to architektura - domy mieszkalne, dwory, budowle sakralne, budynki gospodarcze, budowle przemysłu rolnego, czy  też narzędzia rolnicze. Dziedzictwo niematerialne jest silnie związane  z dziedzictwem materialnym. Składają się na nie obrzędy, rytuały, obyczaje, język w regionalnych i lokalnych odmianach, stroje, muzyka, taniec, pieśni, legendy, bajki, tradycje życia , sąsiedzkiego czy wspólnotowego. Wygłoszonych zostanie 8 referatów.

Celem projektu  jest zgromadzenie w jednym miejscu osób i instytucji działających na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego wsi polskiej, pogłębienie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego poszczególnych regionów Polski, a także zachęcenie do realizacji wspólnych projektów.

Konferencja  skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni rolniczych, ekspertów zajmujących się problematyką dziedzictwa,  pracowników ośrodków doradztwa rolniczego,  młodzieży i nauczycieli szkół rolniczych, placówek  i stowarzyszeń oświatowo-rolniczych, administracji rządowej i samorządowej i mediów.

Program konferencji „Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi”

10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników. Kawa powitalna

11.00 – 11.20 Otwarcie konferencji

11.20 – 11.40 Rejestrowanie, archiwizowanie i popularyzowanie niematerialnego dziedzictwa wsi w dobie nowych technologii - Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi - Dr hab. Prof. UAM Weronika Brzezińska, Wydział Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM Poznań - pobierz prezentację

11.40 – 12.00 Problemy konserwacji i restauracji drewnianej architektury wiejskiej - Dr Maciej Prarat, Zastępca Dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, Toruń - pobierz prezentację 

12.00 – 12.20 Ochrona wiejskiego krajobrazu na przykładzie wybranych regionów - Dr Dawid Soszyński, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu KUL Lublin; Monika Michna, Nadleśnictwo Janów Lubelski, Specjalista Służby Leśnej ds. Użytkowania Lasu - pobierz prezentację

12.20 – 13.00 System nadawania certyfikatów dla wyrobów tradycyjnych, charakterystycznych dla danych regionów w aspekcie ochrony ich oryginalności i jakości - Jan Zwoliński, Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego - pobierz prezentację

13.00 – 13.20 Przerwa kawowa

13.20 – 13.40 Perspektywy rozwoju muzeów na wolnym powietrzu - Joanna Szewczykowska, Kierownik Działu Upowszechniania i Promocji, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - pobierz prezentację

13.40 – 14.00 Prezentacja zrealizowanych projektów przez Lokalne Grupy Działania - Jarosław Kuba, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, woj. Świętokrzyskie - pobierz prezentację 1, pobierz prezentację 2

14.00 – 14.20 Współpraca ze służbami konserwatorskimi w zakresie możliwości ochrony i zachowania dziedzictwa wsi - Dr hab. Prof. PŚk Elżbieta Szot- Radziszewska, Kierownik Zakładu Historii Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków, Katedra Architektury i Urbanistyki, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach - pobierz prezentację

14.20 – 14.40 Współdziałanie różnych podmiotów w sferze działania na rzecz zachowania zabytkowych kościołów, cmentarzy i miejsc kultu - Ks. dr Leszek Makówka, Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach - pobierz prezentację

14.40 – 15.00 Dyskusja i podsumowanie

15.00 – 15.30 Lunch

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 5 września (wtorek) telefonicznie lub e-mailem. tel.(22) 380 98 36  e-mail: gorecka@cbr.gov.pl; kassa@cbr.gov.pl

Więcej informacji o projekcie - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009