Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Projekt z Polski wśród laureatów konkursu Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018!

24.05.2018

Konkurs Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018 organizowany jest w  ramach Nordycko-Bałtyckiej współpracy Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Szwecji. Na celu ma wyłonienie najlepszych praktyk w zakresie inicjatyw, projektów lub inwestycji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i obszarów przybrzeżnych. Nagroda przyznawana jest przykładom udanych inicjatyw rozwojowych finansowanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Jednostka Centralna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowała krajowy etap konkursu - spośród nadesłanych do konkursu zgłoszeń JC KSOW, zgodnie z kryteriami oceny, nominowała trzy projekty z Polski, które zostały przekazane do organizatora - Szwedzkiej Sieci Obszarów Wiejskich. Zadanie nie było proste, bo przy ocenie projektów branych pod uwagę wiele elementów elementy m.in.: długotrwały wpływ na społeczności wiejskie lub przybrzeżne lub przedsiębiorstwa, różnorodność podmiotów biorących udział w projekcie, jego aspekt społeczny (jakość życia, wzmocnienie pozycji, włączenie, usługi), ekonomiczny (miejsca pracy, przedsiębiorstwa, dochody, nowe rynki) oraz ekologiczny (przywrócenie lub ochrona różnorodności biologicznej, bardziej wydajne wykorzystanie zasobów naturalnych, wyższy poziom gospodarki obiegu zamkniętego itp.).

Jeden z wybranych przez JC KSOW projektów został laureatem konkursu!  

Komisja składająca się z przedstawicieli sieci organizujących konkurs wybrała do finału jeden projekt z każdego kraju. Finaliści mogli przygotować krótki film wideo, przedstawiający istotne zalety projektu, który następnie został zaprezentowany podczas gali wręczenia nagród. Ceremonia z udziałem finalistów odbyła się 19 maja 2018 r. w Örnsköldsvik w Szwecji podczas Szwedzkiego Parlamentu Wiejskiego. Trzy zwycięskie projekty wybrane w przeddzień rozpoczęcia Szwedzkiego Parlamentu Wiejskiego zostały zaprezentowane i nagrodzone podczas uroczystej gali. Wszystkie filmy i opisy projektów zgłoszonych do finału zostaną udostępnione na stronach internetowych sieci krajów uczestniczących, a więc także i na portalu www.ksow.pl

Tegorocznymi zwycięzcami są:

  • projekt z Estonii

"Żyjąc na krawędzi” - Szlak Żółtych Okien południowej Estonii („Living on the Edge" - South Estonia Yellow windows route) to regionalna współpraca pomiędzy sześcioma powiatami, grupami LEADER, 30 organizacjami partnerskimi i 550 przedsiębiorcami, mająca na celu rozwijanie regionu jako miejsca docelowego dla turystyki. We współpracy z magazynem National Geographic wybrano i zaprezentowano w formie żółtych ram okiennych 25 atrakcyjnych kulturowo widoków i zabytków południowej Estonii. Celem projektu jest wzmocnienie tożsamości regionalnej i przyciągnięcia odwiedzających. Strona internetowa projektu: http://visitsouthestonia.com/

  • projekt z Polski

Północny Szlak Rybacki wraz z utworzeniem Centrów Promocji i Edukacji (The Northern Fisheries Trail, including the creation of educational and promotional centres) to projekt współpracy 9 lokalnych grup rybackich z północnej Polski łączący obiekty i wydarzenia kulturalne związane z rybactwem (w tym z historią, tradycją i teraźniejszością rybołówstwa), akwakulturą, ichtiologią i ekologią środowisk wodnych, kulinariami rybnymi, turystyką wodną i wędkarstwem. W ramach szlaku powstały Centra Promocji i Edukacji (tzw. „kotwice”), po jednym na terenie każdej LGR. Obiekty są miejscem edukacji, integracji lokalnych środowisk, wsparcia przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych oraz wymiany doświadczeń. Strona internetowa projektu:  http://mazurskierybactwo.pl/

  • projekt z Finlandii

Opracowanie selektywnej sieci do poprawy połowów trałowych w regionach z zagrożoną migracją łososia (Development, piloting and use of a selective grid to improve trawl fishing in regions of endangered salmon migration). Ten innowacyjny projekt polegał na stworzeniu technicznego rozwiązania selektywnych połowów ryb słodkowodnych metodą trałową. W ramach współpracy rybaków, naukowców i ekologów opracowano sieć (włok), umożliwiającą swobodne przepuszczanie migrujących łososi, jednocześnie zatrzymując w sieci mniejszą rybę sielawę, która jest docelowym połowem. Zastosowanie selektywnej sieci pozwala na zrównoważone łowienie sielawy. Strona internetowa projektu: http://futuremissions.fi/troolisaleikosta-kertova-video/

Finalistami konkursu, z poszczególnych krajów, byli:

  • Estonia: "Żyjąc na krawędzi - Szlak Żółtych Okien południowej Estonii"(„Living on the Edge" - South Estonia Yellow windows route)
  • Finlandia: „Opracowanie selektywnej sieci do poprawy połowów trałowych w regionach z zagrożoną migracją łososia” (Development, piloting and use of a selective grid to improve trawl fishing in regions of endangered salmon migration)
  • Niemcy: “Ryba z kurta” (Fish from the fishing boat)
  • Łotwa: “Zgłoszenie do MSC certyfikacji połowów szprota w Morzu Bałtyckim w regionie 22.32 wód Unii Europejskiej” (Applying for MSC certification of sprat fishing in the Baltic Sea in subarea 22.32 of the European Union waters)
  • Litwa: “Wymiana wyposażenia i odnowa budynku przedsiębiorstwa Laimutė Sadauskienė mająca na celu wzrost konkurencyjności” (Renewal of equipment and buildings of the Laimutė Sadauskienė enterprise with aim to increase competitiveness)
  • Polska: “Północny Szlak Rybacki wraz z utworzeniem Centrów Promocji i Edukacji” (The Northern Fisheries Trail, including the creation of educational and promotional centres)
  • Szwecja: „Spółdzielnia socjalna ‘złota rączka’ w Hambrunge” (The handymen cooperative in Hambrunge)

Wyboru laureatów dokonali przedstawiciele Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Szwecji biorących udział w spotkaniu w Örnsköldsvik.

Prezentacja finalistów wyświetlana na stoisku współpracy międzynarodowej podczas Szwedzkiego Parlamentu Wiejskiego - pobierz

Opisy wszystkich 19 nominowanych projektów poniżej:


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009