Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Spotkanie przedstawicieli Polskiej i Węgierskiej Sieci Obszarów Wiejskich

17.12.2010

Z inicjatywy Artura Ławniczaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 grudnia 2010 r. zorganizowane zostało spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa Republiki Węgier oraz Węgierskiej Sieci Obszarów Wiejskich z przedstawicielami MRiRW oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Stronie węgierskiej przewodniczył dr Mikula Lajos – Sekretarz Generalny Węgierskiej Sieci Obszarów Wiejskich a stronie polskiej Pan Michał Marciniak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW oraz dr Monika Król, Radca Ministra, Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, MRiRW.

                       

od prawej: Michał Marciniak – Dyr. Dep. ROW, Marta Stalmach – CDR Kraków, Tłumacz, Beata Krajewska – wydz. Leader, MRiRW,  Michał Rzytki –MRiRW, Monika Król – KSOW, Wanda Chmielewska- FAPA, Andrzej Sobieszek – KSOW, Brand Sara, Weist Milos, tyłem – Katarzyna Szczepaniak – KRIR,

Tematem spotkania było określenie i omówienie priorytetów dotyczących przyszłej współpracy pomiędzy Sieciami. W trakcie dyskusji ustalono następujące interesujące obydwie Strony obszary współpracy:

1. Podejście LEADER. Strony wspólnie stwierdziły, iż istnieje konieczność uruchomienia oraz pobudzania inicjatyw związanych ze wzajemną współpracą poprzez aktywizację działania w tym zakresie. Szczególnym zainteresowaniem strony węgierskiej cieszą się działania w zakresie promocji produktów regionalnych i lokalnych, pobudzania i rozwoju agroturystyki, wymiana dobrych praktyk.

2. Wsparcie dla młodych rolników. Zgłoszone zostały postulaty zarówno wsparcia strukturalnego młodych rolników, podejmujących i prowadzących gospodarstwa rolne, jak również wspierania ich na rynkach rolnych. Strony postulowały także wzmocnienie wzajemnej wymiany między organizacjami młodych rolników, ich udział w warsztatach tematycznych, forach młodych rolników.

3. Energetyka na obszarach wiejskich. Temat ten jest szczególnie istotny w zakresie budowania i eksploatacji biogazowi oraz pozyskiwania surowców do pozyskiwania energii cieplnej. Obie strony wspólnie zainteresowane są współpracą we wdrażaniu projektów oraz w prowadzeniu szkoleń i szerokiej informacji w zakresie źródeł energii odnawialnej. Jest to bardzo szerokie pole do współpracy pomiędzy Sieciami obu krajów.

4. Marketing produktów regionalnych i lokalnych. Uczestniczące w spotkaniu strony wskazały na ścisły związek między wsparciem promocji lokalnych i regionalnych produktów a tworzeniem nowych miejsc pracy. Problem sprzedaży produktów rolnych w ramach sieci sklepów wielopłaszczyznowych, znacząco wpływa na miejsca pracy na terenach wiejskich.

Z tego tez względu szczególnie istotne jest podjęcie współpracy w zakresie:

  • marketingu produktów rolnych – lokalnych i regionalnych,
  • powiązania działań w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich,
  • poprawiania relacji pomiędzy producentem a konsumentem (szczególnie poprzez wdrażanie programów dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych i średnich w zakresie wiedzy dotyczącej pracy rolnika i jego roli w wyżywieniu społeczeństwa),
  • przekazywanie doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w obszarze rolnictwa ekologicznego.

5. Zacieśnienie współpracy w zakresie wspólnych działań proponowanych przez Europejską Sieć Obszarów Wiejskich.

                  

od lewej: Katarzyna Szczepaniak – KRIR, Weist Milos, Mikula Lajos, Brand Sara, Toto Peter

Strony podkreśliły wzajemną pomoc w wymianie doświadczeń dotyczących problemów funkcjonowania i struktur krajowych sieci obszarów wiejskich.

14 grudnia 2010 r. przedstawiciele Węgierskiej Sieci byli gośćmi Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu i zwiedzali pokazowe gospodarstwo ekologiczne w Chwałowicach. Przedmiotem rozmów były kwestie dotyczące struktur i funkcjonowania doradztwa rolniczego w Polsce oraz zasad prowadzenia rolnictwa ekologicznego.

 

zdjęcia A. Sczaniecki

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009