Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

VIII posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER

07.03.2018

Grupa Tematyczna do spraw Podejścia LEADER 6 marca 2018 r. spotkała się już po raz ósmy. Posiedzeniu, odbywającym się w gmachu MRiRW, przewodniczył Pan Witold Magryś - przedstawiciel Polskiej Sieci LGD, który na początku przywitał nowych członków GTL oraz pracowników CDR w Brwinowie Oddział w Warszawie.

Podkreślił, że program posiedzenia jest swego rodzaju kompromisem pomiędzy tematami natury strategicznej a tematami bieżącymi. Nawiązał do ożywionej dyskusji z poprzedniego posiedzenia dotyczącej kształtu i przyszłości Leadera w Europie po 2020 roku, której owocem było Stanowisko Polskiej Sieci LGD. Dokument bardzo korzystnie wpisał się w dialog europejski. Polska Sieć LGD zaistniała na forum międzynarodowym w trakcie obrad Wiejskiego Parlamentu i wzięła udział w dyskusji na temat przyszłości Leadera. Podkreślił, że nadal trwa dialog, odbywają się negocjacje i konsultacje. 

Głos zabrała Joanna Gierulska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW, która przedstawiła aktualne priorytety MRiRW dot. wdrażania podejścia LEADER/RLKS oraz stan negocjacji dot. kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. (pobierz prezentację).

Następnie informację na temat aktualnego stanu wdrażania podejścia LEADER/RLKS w Polsce, w tym omówienie projektowanych zmian legislacyjnych wynikających m.in. z konieczności dostosowania do zmian innych przepisów krajowych oraz przewidywanych zmian w przepisach europejskich – przedstawili  Joanna Gierulska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz pan Łukasz Tomczak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Terytorialnego, MRiRW (pobierz prezentację).

Konsekwencje zmian w przepisach dot. konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach realizacji operacji w PROW 2014-2020 – przedstawiła pani Renata Flis, Naczelnik Wydziału Procedur i Koordynacji Kontroli,  MRiRW (pobierz prezentację).

Pierwsze doświadczenia z wdrażania projektów grantowych z perspektywy LGD oraz Samorządów Województw – studia przepadków przedstawili reprezentanci województwa śląskiego – pani Edyta Bauć, LGD „Razem na wyżyny” (pobierz prezentację) oraz Bartosz Góra, przedstawiciel Samorządu Województwa Śląskiego. Przedstawione doświadczenia stały się przyczynkiem ożywionej dyskusji.

Następnie pani Joanna Sokólska, reprezentująca Polską Sieć LGD oraz  Samorząd Województwa Podlaskiego przedstawiła informację o Forum Podlaskich LGD w Supraślu (22-23.03.2018 r.) oraz zaprosiła przedstawicieli LGD z całej Polski do udziału w Debacie nt. przyszłości RLKS.

Następnie przewodniczący posiedzenia pan Witold Magryś przedstawił propozycję uzupełnienia składu Zespołu ds. proceduralnych przy GTL oraz ustalenie planu pracy GTL w roku 2018.

Pliki do pobrania:

  • Komunikat KE nt. WPR po 2020 r. „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” – pobierz prezentację
  • Aktualny stan wdrożenia podejścia  LEADER/RLKS w Polsce – pobierz prezentację
  • Zasady konkurencyjności wydatków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020 najważniejsze zmiany od 21 lutego 2018 r. – pobierz prezentację
  • Projekty grantowe w województwie śląskim  – pobierz prezentację
  • Protokół z posiedzenia - pobierz

 

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009