Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

VII posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER

13.10.2017

Grupa Tematyczna do spraw Podejścia LEADER 12 października 2017 r. spotkała się już po raz siódmy. W spotkaniu, odbywającym się w gmachu MRiRW, udział wziął Pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w MRiRW.

Rozpoczynając swoje wystąpienie, Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki podkreślił, że wdrażanie Leadera po początkowych trudnościach przebiega lepiej. Poprawiła się znacząco komunikacja na wielu poziomach - pomiędzy Instytucją Zarządzającą, Instytucją Wdrażającą i Lokalnymi Grupami Działania. MRiRW oraz ARiMR podejmują wiele działań, by zdywersyfikować kanały komunikacji oraz powrócić do dobrych rozwiązań, czego przykładem mogą być spotkania grupy roboczej przy Konwencie Marszałków. Konsultowane są również nowe wytyczne, resort na bieżąco reaguje na pojawiające się problemy. Wspomniał także, że nadal należy pracować nad współpracą różnych instytucji zaangażowanych we wdrażanie RLKS w Polsce. Zwrócił też uwagę na brak podmiotowości LGD, niewielkie zainteresowanie sieciowaniem i zaprosił przedstawicieli LGD do bezpośrednich spotkań. Ponadto podkreślił, że należy włączyć się aktywnie w dyskusję nad kształtem LEADERa w nowym okresie programowania – niebawem Komisja Europejska wyda pierwszy komunikat Phila Hogana komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich na temat nowej WPR.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są prace nad dwoma strategicznymi dokumentami dla LEADERa. Pierwszym z nich jest Pakt dla Obszarów Wiejskich, który zaprezentowany zostanie na Kongresie Gmin Wiejskich 20 października br. w Ossie. Resort pracuje również nad tym, by polityka wiejska zyskała podobne znaczenie jak Krajowa Polityka Miejska, której status wzrósł poprzez wprowadzenie jej do porządku prawnego znowelizowaną ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Ważne jest, by myśleć o LEADER szerzej - jak o aktywności oddolnej na obszarach wiejskich, animacji społecznej i partnerstwie trójsektorowym. Szukamy metod aktywizacji społeczności wiejskiej po 2020 r. LEADER jest jedną z nich, jednak wciąż musi pokazywać swój udział i przydatność w rozwoju obszarów wiejskich, zaś LGD muszą podkreślać swoją podmiotowość – powiedział Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki.

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Witold Magryś - przedstawiciel Polskiej Sieci LGD, który podkreślił, że LEADER będzie w UE tak długo, jak długo będzie udowadniał swoją wartość i pokazywał wartość dodaną podejścia. Obecnie jesteśmy jednym z największych uczestników LEADERA w Unii Europejskiej - aż 13% LGD w Europie działa w Polsce, stąd też powinniśmy stać się znaczącym graczem co do kształtu i przyszłości Leadera w Europie po 2020 roku.

Następnie głos zabrała Pani Joanna Gierulska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, która przedstawiła informację nt. wdrażania podejścia LEADER/RLKS w Polsce - aktualne problemy i wyzwania (pobierz prezentację).

Wstępem do dyskusja nad polskim głosem w debacie europejskiej wobec podejścia oddolnego po 2020 r. było wprowadzenie Pana Janusza Bartczaka Polska Sieć LGD i Pani Joanny Sokólskiej z Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.

Kolejna dyskusja dotyczyła potrzeby nowelizacji ustawy z dnia 25 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w kontekście doświadczeń ze stosowania aktualnie obowiązujących przepisów. Wprowadzenie do dyskusji zrobiła Pani Joanna Gierulska z MRiRW, a następnie Pani Inga Kawałek, reprezentująca Pomorską Sieć LEADER przedstawiła wstępne postulaty Lokalnych Grup Działania, zaś Pani Elżbieta Siemiątkowska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zaprezentowała wstępne postulaty Samorządów Województw. Po kolejnej dyskusja Pan Piotr Sadłocha ze Świętokrzyskiej Siei LGD, członek Zespołu ds. proceduralnych przy GTL, przedstawił informację o pracach Zespołu.

Następnie dyskutowano na temat doświadczeń ze stosowania wytycznych nr 5/3/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 oraz przygotowań do złożenia sprawozdań z realizacji LSR.

Pliki do pobrania:

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009