Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju dla wytwórcy - podsumowanie cyklu konferencji

09.10.2017

W jaki sposób  zorganizować krótki łańcuch dostaw żywności, w którym rolniczy handel detaliczny stanowi ważne ogniwo? To tylko jedno z wielu zagadnień, które poruszono podczas 4 konferencji pn.: Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju dla wytwórcy, zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z partnerami projektu: Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Konferencje odbyły się 12 września 2017 r. w Minikowie i Sielinku, 13 września 2017 r. w Olsztynie oraz 26 września 2017 r. w Słupsku.

W zakres tematyczny wystąpień konferencyjnych uczestników wprowadzili przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy przedstawili podstawowe założenia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

O wymaganiach weterynaryjnych w zakresie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej w ramach rolniczego handlu detalicznego mówili przedstawiciele Inspektoratów Weterynarii. Wymagania sanitarne przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego w ramach RHD prezentowali przedstawiciele Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Dalej o nadzorze nad jakością handlową żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz o znakowaniu produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu mówili reprezentanci Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych natomiast zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z działalności rolniczego handlu detalicznego prezentowali pracownicy Urzędów Skarbowych.

 

W ramach cyklu konferencji odbyła się również prezentacja dobrych praktyk związanych z rolniczym handlem detalicznym. Rolnicy funkcjonujący w ramach RHD podzielili się swoim doświadczeniem oraz opowiedzieli o wyzwaniach, jakie napotkali przed przystąpieniem do prowadzenia działalności.

Organizacja cyklu konferencji wpłynęła na realizację celu głównego operacji jakim jest organizacja krótkiego łańcucha dostaw żywności, w którym rolniczy handel detaliczny stanowi ważne ogniwo. Zrealizowany cykl konferencji miał na celu również przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji w zakresie rolniczego handlu detalicznego, umożliwił promocję idei rolniczego handlu detalicznego jako elementu umożlwiającego rolnikom pozyskanie dodatkowego źródła dochodu i wpływającego na rozwój przedsiębiorczości na wsi, wprowadzenie w gospodarstwie innowacji organizacyjnych i produktowych oraz optymalizacji wykorzystania zasobów środowiska naturalnego.

W trakcie konferencji do ekspertów, omawiających zagadnienia związane z rolniczym handlem detalicznym kierowane były liczne pytania, przez co nawiązała się ożywiona dyskusja. Jest to sygnał, że zwrócenie uwagi na temat rolniczego handlu detalicznego, w tym również krótkich łańcuchów dostaw żywności, budzi duże zainteresowanie wśród rolników i zachęca do zgłębiania wiedzy w tym obszarze.

W konferencjach wzięło udział łącznie ponad 250 uczestników, w tym 200 rolników i 48 doradców rolniczych.

Cykl konferencji został zorganizowany w ramach operacji pn.:  „Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” którą realizuje Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Bydgoszczy, Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie i Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Operacja ma na celu zorganizowanie krótkiego łańcucha dostaw żywności w oparciu o rolniczy handel detaliczny (RHD), mający wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Celem operacji jest również przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji dotyczących rolniczego handlu detalicznego oraz wzajemna wymiana wiedzy i informacji o RHD, będącego jednym z elementów łańcucha dostaw żywności. Dodatkowo celem operacji jest promocja rolniczego handlu detalicznego jako elementu umożliwiającego pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla rolników.

Pobierz prezentacje:

  • RHD KPODR - Piotr_Sawa - Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników – rolniczy handel detaliczny - pobierz
  • RHD KPUS - Wojciech_Kiedrowicz - Zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z działalności rolniczego handlu detalicznego. Obowiązki i zwolnienia w prowadzeniu działalności RHD - pobierz
  • RHD WIJHARS - Waldemar_Sieńko Nadzór nad jakością handlową żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego Znakowanie produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu - pobierz
  • RHD WIW - Violetta_Gałązka-Kowalczyk Wymagania weterynaryjne w zakresie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej w ramach rolniczego handlu detalicznego - pobierz
  • RHD WSSE - Angelika_Drab-Rybczyńska Wymagania sanitarne przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego w ramach rolniczego handlu detalicznego - pobierz

Więcej informacji o projekcie - zobacz


         


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiPortale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009