Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Metodologia badań społecznych z zastosowaniem techniki studium przypadku - podsumowanie warsztatów

21.09.2017

Metodologia badań społecznych z zastosowaniem techniki studium przypadku to tytuł warsztatów przeprowadzonych 11 września 2017 roku w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Głównym celem warsztatów realizowanych w ramach projektu Komercjalizacja działalności LGD formą budowy potencjału organizacyjnego było podniesienie kompetencji uczestników w zakresie badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem techniki studium przypadku, a także przekazanie ogólnej wiedzy o zasadach podejścia LEADER w aktualnym okresie programowania w Unii Europejskiej oraz przygotowanie uczestników do realizacji badania techniką studium przypadku we wskazanych LGD/RLGD.

Merytoryczną część warsztatów rozpoczął wykład na temat: Główne założenia podejścia LEADER oraz rola LGD/RLGD w rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie programowej UE 2014-2020, który wygłosiła dr Małgorzata Bogusz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). Następnie dr hab. Piotr Nowak (Uniwersytet Jagielloński) wygłosił wykład na temat: Metodologia badań społecznych: metody i techniki badawcze, definiowanie celów, stawianie hipotezy, formułowanie pytań badawczych, identyfikacja grupy badawczej, zasady prowadzenia badań, opracowanie raportu.

Zajęcia warsztatowe prowadzili dr Małgorzata Bogusz i dr hab. Piotr Nowak. W trakcie zajęć na temat zasad gromadzenia danych do opracowania studium przypadku wykładowcy wspólnie z uczestnikami poszukiwali odpowiedzi na pytanie – jak się przygotować do gromadzenia danych niezbędnych do sporządzenia opisu studium przypadku. Zwrócono uwagę na fakt, że badanie techniką studium przypadku, w pewnym sensie, w niewielkim wymiarze, korzysta z różnych metod i technik badań społecznych. Wartość badań typu studium przypadku stanowi ich pogłębiona analiza i „wydobycie” ze zgromadzonego materiału poznawczego tych informacji, które są istotne z punktu widzenia celu badawczego.

Ułatwieniem w gromadzeniu informacji jest konspekt do realizacji badania techniką studium przypadku. Uczestnicy otrzymali druk takiego konspektu i jego treść była przedmiotem kolejnych zajęć warsztatowych polegających na analizie zawartości konspektu, w celu zrozumienia jakie informacje są niezbędne do przygotowania raportu prezentującego studium przypadku.

Gromadząc informacje do raportu niezbędne jest pozyskanie zdjęć ilustrujących przebieg (realizację) działań komercyjnych lub wykonanie przez badacza takich zdjęć. Jak samemu wykonać „dobre” zdjęcia, jakie treści i w jakiej formie powinny te zdjęcia zawierać było przedmiotem kolejnych zajęć warsztatowych, poprzedzonych krótkim wykładem zatytułowanym: „Sztuka” fotografii ilustrującej studium przypadku. W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z procesem fotografowania przy użyciu różnych urządzeń, aparat fotograficzny, tablet, telefon komórkowy, a także wymienić poglądy na temat błędów w fotografowaniu dotyczących kadru, światła, ostrości itp. Omówiono również zasady uzyskiwania zgody na publikację wizerunku oraz zgody na wykorzystanie zdjęć z zasobów własnych LGD/RLGD.

Uzyskany materiał badawczy to zaledwie jeden z etapów, realizacji badania, prowadzący do efektu końcowego jakim jest raport. Materiał badawczy musi zostać poddany krytycznej analizie w celu wyselekcjonowania tych danych (informacji), które są przydatne do raportu z badania, czyli zgodne z założeniami konspektu.

Ostatnim etapem jest opracowanie wyselekcjonowanego materiału zgromadzonego do opisu studium przypadku. To było przedmiotem ostatniej części warsztatów, w trakcie której omówiono zasady wyboru właściwych danych, wyboru ikonografii, redakcyjnego opracowania merytorycznego, a także nadania tekstowi raportu ostatecznego kształtu edycyjnego.

Uczestnicy warsztatów z zainteresowaniem wysłuchali wykładów i aktywnie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych. Ocenili, że przebieg warsztatów, w tym uzyskana wiedza i nabyte umiejętności ułatwią im przeprowadzenie badania, a także będą przydatne w pracy zawodowej i aktywności pozazawodowej. W warsztatach udział wzięło 20 osób.

Więcej informacji o projekcie - zobacz


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009