Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Jak rozwijać partycypację na terenach wiejskich? Podsumowanie seminarium PULS Wsi

05.10.2017

W ramach realizacji projektu PULS WSI, czyli Partycypacja Umacnia Lokalną Synergię Wsi odbyło się Seminarium 2, które poświęcone zostało rozwijaniu zagadnień praktycznej partycypacji na terenach wiejskich. W trakcie seminarium poruszono wiele zagadnień, w tym m.in.:

 • młodzież i jej rozwój oraz zaangażowanie w lokalne sprawy,
 • kompetencje cyfrowe, przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu,
 • praktyka zarządzania projektami, podejście projektowe,
 • praktyka planowania lokalnego rozwoju,
 • lokalne uwarunkowania wspierania partnerstwa trójsektorowego.

W trakcie seminarium eksperci prowadzili na przemian prezentacje i dyskusje w interaktywnej, responsywnej formule. Eksperci omawiali szczegółowe wyzwania dotyczące przywództwa, projektowego podejścia i podejścia opartego na oddolnej inicjatywie, przyjrzeli się także kwestii partycypacji wykorzystującej nowoczesne technologie i sprawom partycypacji młodzieży.

Wśród szczegółowych zagadnień znalazły się m.in.:

 • animacja, zarządzania wdrażaniem inicjatyw,
 • decydowanie (współdecydowanie),
 • trwałość inicjatyw,
 • przywództwo,
 • projektowe podejście,
 • partycypacja młodzieży i jej odniesienie do europejskich standardów pracy z młodzieżą,
 • partycypacja wzmocniona wykorzystaniem technologii cyfrowych,
 • wspieranie trójsektorowego partnerstwa,docenianie zaangażowanych osób lub środowisk,
 • zaufanie,
 • wizja rozwoju lub wizja współpracy,
 • sposób komunikowania potrzeby lub efektów partycypacji w lokalnej społeczności (działania ze sfery public relations).

Wiele uwagi poświęcono ilustrowaniu zagadnień programowych seminarium poprzez konkretne przykłady, które w różnym stopniu odnosiły się do konkretnych aspektów partycypacji:

 • kompetencji informacyjnych i informatycznych,
 • kształtowania kompetencji młodzieży ważnych dla jej przyszłych ról społecznych i zawodowych,
 • zróżnicowania partycypacji w czasie (akcyjność, staranne animowanie poprzedzające działania, systematyczność działań).

Zidentyfikowano wyzwania, które mogą mieć istotny wpływ na partycypację:

 • odpowiednie podejście do osób i grup o specjalnych potrzebach (co wymaga dodatkowego wysiłku, przygotowania i kompetencji);
 • uwzględnienie specyfiki danego środowiska;
 • ewaluacja, oparta na otwartej analizie popełnionych błędów lub porażek – oparta na zasadzie wolności od poczucia winy;
 • uwzględnienie różnorodności typów zachowań i innych typologii różnicujących mieszkańców;
 • wspieranie liderów w dwóch aspektach:„wypalenia”, doskonalenia kompetencji;
 • dbałość o zaufanie w różnych jego aspektach:wobec innych (okazywanie),ze strony innych (odbieranie), wobec siebie.

Eksperci zapoznali się przed seminarium ze szkicem poradnika, co było także przedmiotem ożywionej dyskusji i szczegółowych komentarzy ilustrujących wybrane aspekty partycypacji.

Poruszane tematy dotyczyły sprawczości i wspólnotowości jako uzupełniających się, a zarazem różnicujących  uwarunkowań partycypacji. Mówiono o skutecznej komunikacji, ważnej dla porozumienia i wypracowania wspólnego stanowiska. Podano blisko 20 przykładów lokalnej partycypacji, z których większość została opisana lub zilustrowana.

Sześcioro ekspertów, reprezentujących trzy lokalne grupy działania, stowarzyszenie oraz fundację z trzech województw, wzięło udział w seminarium warsztatowym w Wielkopolsce prowadzonym przez moderatora i wspieranym przez sekretarza operacji PULS Wsi.

Prezentacja z seminarium - pobierz

Raport z seminarium 2, realizowanego 29.09 – 01.0.2017  w ramach operacji PULS Wsi, czyli Partycypacja Umacnia Lokalną Synergię Wsi - pobierz

 Więcej informacji o projekcie - zobacz


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009