Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

PULS WSI - zapraszamy do udziału w seminarium eksperckim

21.09.2017

Zapraszamy ekspertów zajmujących się uczestnictwem lokalnych środowisk w różnych dziedzinach życia społecznego do udziału w drugim seminarium eksperckim, które odbędzie się w dniach 29.09 – 01.10.2017r. w Kępnie, Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji - Walki Młodych 9, 63-600 Kępno . Uczestnicy seminarium są delegowani przez partnerów operacji.

Ramowy program seminarium:

Dzień 1 – 3 godz.

Określenie operacyjnych celów seminarium

Wprowadzenie – przegląd wyzwań i uwarunkowań dot. tematów:

- młodzież i jej rozwój oraz zaangażowanie w lokalne sprawy

- kompetencje cyfrowe, przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu

- praktyka zarządzania projektami, podejście projektowe

- praktyka planowania lokalnego rozwoju

- lokalne uwarunkowania wspierania partnerstwa trójsektorowego

Dzień 2 – 9 godz.

Przegląd zrealizowanych inicjatyw, podejścia, metod, uczestników, kompetencji w zakresie szczegółowych tematów

Dzień 3 – 3 godz.

Podsumowanie – sformułowanie wniosków i rekomendacji oraz zadań i wytycznych związanych z przygotowaniem poradnika

Seminaria eksperckie pozwalają na bezpośrednie przedyskutowanie inicjatyw, uwarunkowań, wyzwań i rekomendacji, które warunkują aktywizację mieszkańców wsi i współpracę na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Formuła spotkań eksperckich wykorzystuje interaktywne techniki pracy zespołowej. Dzięki temu możliwe jest wskazanie zróżnicowanych lokalnie i regionalnie uwarunkowań dotyczących tematyki operacji „PULS Wsi”, a w efekcie sformułowanie praktycznych rekomendacji i sposobów ich wykorzystania w praktyce.

Seminaria są poprzedzone przygotowanymi przez uczestniczących ekspertów opracowaniami obrazującymi najważniejsze wyzwania, zrealizowane inicjatywy i proponowane rekomendacje wspierające aktywizację wiejskich środowisk i współdziałanie przedstawicieli wszystkich sektorów na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój wsi. Seminaria są moderowane, a ich uczestnicy przygotowują materiały będące przeglądem wyzwań, zrealizowanych działań oraz proponowanych rekomendacji dla pobudzania wiejskiego rozwoju.

SEMINARIUM 2

Seminarium 2 skupi się na szczegółowych tematach, tj. młodzieży, planowaniu, podejściu projektowemu, kompetencjom cyfrowym i in. tematom.

Program:

DATA

TEMAT

CZAS

OPIS

15. 09.
2017

PRZEGLĄD
ASPEKTÓW PARTYCYPACJI

18.15
-20.30

Przegląd efektów seminarium 1, precyzowanie celów seminarium 2

przerwa

Przegląd zadań wykonanych na podstawie wniosków z seminarium 1

16. 09.
2017

PLANOWANIE
i PODEJŚCIE PROJEKTOWE

09.15
-11.30

Przywództwo w planowaniu społecznej partycypacji

przerwa

Projektowe podejście i jego alternatywy – planowanie skoncentrowane na celu i partycypacja sterowana potrzebą wspólnotowości

MŁODZIEŻ
i INNE GRUPY SPOŁECZNE,  KOMPETENCJE CYFROWE

12.00
-14.15

Młodzieżowa perspektywa, standardy i przykłady animacji pracy z młodzieżą na wsi, młodzieżowa partycypacja

przerwa

Partycypacja wspierana technologią – wyzwania dot.  kompetencji cyfrowych i zapobiegania cyfrowemu wykluczeniu

 

 

przerwa na posiłek

PRZEGLĄD PRZYKŁADÓW PARTYCYPACJI

15.45
-18.00

Lokalne uwarunkowania wspierania partnerstwa trójsektorowego

przerwa

Przegląd zgromadzonych przez ekspertów praktyk dotyczących partycypacji i jej animowania

17. 09.
2017

WNIOSKI
dot. wyzwań, zaleceń i in. uwarunkowań

09.00
-11.15

Formułowanie wniosków i rekomendacji oraz zadań i wytycznych związanych z przygotowaniem poradnika

przerwa

Planowanie aktywności i efektów pracy ekspertów do przygotowania przed trzecim seminarium

 Program seminarium - pobierz

 Więcej informacji o projekcie - zobacz


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009