Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich

10.08.2017

Gospodarstwa opiekuńcze to koncepcja nowa, ale z powodzeniem realizowana już w wielu krajach europejskich i coraz częściej Polsce. Doświadczenie innych krajów oraz opracowania polskich ekspertów wskazują, że rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich może być skutecznym sposobem na przezwyciężenie wielu negatywnych zjawisk społeczno – ekonomicznych m.in. takich jak:

 • Starzenie się społeczeństwa,
 • Niewystarczająca liczba placówek opiekuńczych dla osób starszych,
 • Wysokie koszty zapewnienia opieki osobom starszym i osób niesamodzielnym,
 • Dezaktywizacja zawodowa opiekunów osób starszych i osób niesamodzielnych,
 • Osamotnienie osób starszych, związane m.in. z emigracją najbliższych członków rodziny,
 • Wyludnianie się obszarów wiejskich,
 • Konieczność dywersyfikacji dochodów, szczególnie w małych gospodarstwach rolnych,
 • Niewykorzystane zasoby siły roboczej w gospodarstwach rolnych,

Celem operacji „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”, realizowanej w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020, jest wymiana wiedzy oraz nawiązanie współpracy pomiędzy aktorami istotnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarstw opiekuńczych, dzięki której możliwy będzie ich rozwój w Polsce. Koncepcja rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce zakłada ścisłą współpracę pomiędzy rolnikami, doradcami rolniczymi, organizacjami pozarządowymi, administracją państwową oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Stworzenie sieci usług społecznych, których istotną częścią będą gospodarstwa opiekuńcze będzie niemożliwe bez współpracy z Samorządami także ze względu na dostępne źródła ich finansowania. Kluczowe jest zatem dotarcie z wypracowaną koncepcją rozwoju gospodarstw opiekuńczych oraz z wiedzą o możliwościach jej wdrażania do wszystkich aktorów procesu.

W ramach projektu zorganizowane zostanie:

 1. 16 seminariów wojewódzkich, w których weźmie udział 480 przedstawicieli podmiotów będących istotnymi aktorami w procesie rozwoju gospodarstw opiekuńczych, m.in. przedstawiciele instytucji samorządowych, administracji państwowej oraz doradztwa rolniczego,
 2. Badanie społeczne pozwalające pozyskać wiedzę od istotnych aktorów w procesie rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce,
 3. Opracowanie publikacji prezentującej efekty wymiany wiedzy pomiędzy aktorami istotnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce,
 4. Promocja efektów realizacji projektu poprzez rozpowszechnianie opracowanej publikacji.

Szkolenia realizowane będą na terenie całej Polski od 4 września do 11 października 2017 roku. Do udziału w szkoleniu organizatorzy zapraszają: przedstawicieli władz państwowych i administracji państwowej, władz samorządowych, rolników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy obszarów wiejskich i inne osoby zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.

Za realizację operacji odpowiada Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich” jest kontynuacją już podjętych działań i kolejnym etapem rozwoju w Polsce gospodarstw opiekuńczych.

Szczegółowe informacje nt. terminów seminariów wojewódzkich oraz formularze zgłoszeniowe pojawią się wkrótce na stronie: http://www.cdr.gov.pl/ oraz www.ksow.pl

  Więcej informacji o operacji - zobacz


„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009