Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

VI posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER

28.04.2017

Grupa Tematyczna do spraw Podejścia LEADER 27 kwietnia 2017 r. spotkała się już po raz szósty. W spotkaniu, odbywającym się w gmachu MRiRW, udział wziął Pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w MRiRW.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Witold Magryś - przedstawiciel Polskiej Sieci LGD. Otwierając posiedzenie zapowiedział, że tematem wiodącym spotkania będzie miejsce podejścia LEADER w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz bieżący stan wdrażania RLKS.

Rozpoczynając swoje wystąpienie Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki podkreślił jak ważny jest dla niego GTL, także w wymiarze osobistym. Z wieloma członkami GTL dzieli wspólne przeżycia i doświadczenia. Tym bardziej liczy na szczerość i odważne zgłaszanie problemów, których jest nie mało. Minister zadał sobie pytanie, co go zaskoczyło we wdrażaniu RLKS? Mimo, że tyle lat za nami to znów zaczynamy od nowa, bo nowe procedury stworzyły nowe problemy – powiedział - Ale mamy też narzędzia i sposoby rozwiązywania tych problemów.

Zaapelował następnie by mimo wszystko pozwolić sobie na radość z sukcesów, jakie odnieśliśmy wdrażając podejście LEADER. Kolejne doświadczenia jak np. wdrażanie RLKS w woj. kujawsko pomorskim i podlaskim, co stanowi swoisty pilotaż, wskażą kierunki wdrażania RLKS po 2020 roku. O kształcie przyszłej perspektywy rozmawiać trzeba już teraz. Minister zwrócił uwagę na spotkania i działania, które temu służą. Ważne by znaleźć klucze i kierunki dla przyszłej perspektywy - dodał. W drugiej części swojego wystąpienia Minister Zarudzki odniósł się do miejsca RLKS w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to dokument stanowiący średniookresową strategię rozwoju kraju, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami oraz partnerami społecznymi. Wiele inicjatyw i przedsięwzięć ujętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest już w pełni wdrożonych. Inne są realizowane lub opracowywane.

Z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich niezwykle istotny jest fakt, że RLKS jest działaniem zapisanym w strategii, w efekcie czego za rozwój obszarów wiejskich odpowiedzialny jest cały rząd. Daje to różne możliwości wsparcia oraz podstawy do planowania kształtu nowej perspektywy finansowej. Uzupełnieniem Strategii będzie przygotowywany Pakt dla obszarów wiejskich, który będzie zawierał 16 strategicznych projektów, proponował nowe działania i pomysły na ich finasowanie. Pakt będzie też stanowił porozumienie społeczne - powiedział Minister Zarudzki - co do kierunku rozwoju obszarów wiejskich. Zapewnił, że dokument zostanie przekazany do konsultacji jeszcze latem.

Głosy z sali odniosły się do wagi Paktu dla obszarów wiejskich oraz potrzeby udziału polskich LGD w rozmowach na poziomie europejskim dotyczących przyszłego okresu programowania.

Następnie głos zabrała Pani Joanna Gierulska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, która przedstawiła informację na temat aktualnego stanu wdrażania podejścia LEADER/RLKS w Polsce. Ponadto odniosła się do kwestii składanych protestów, z których większość dotyczy oceny dokonywanej prze z LGD oraz omówiła przygotowywane przez MRiRW wytyczne w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania oraz w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją LSR. Ponadto omówiła kwestię aneksu do „umowy ramowej”. Szczegółowe informacje znajdują się w prezentacji – pobierz 1, pobierz 2

Z kolei Pan Bartosz Szymański, Z-ca Dyrektora Departamentu Działań Delegowanych ARiMR przedstawił informację na temat stanu przygotowania procedur i systemu informatycznego w ARiMR.

W dalszej części posiedzenia Pani Joanna Gierulska przedstawiła projekt zmian w Planie operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 Instytucji Zarządzającej, dotyczących operacji „Rozwijanie kompetencji i sieci kontaktów lokalnych grup działania dla zapewnienia prawidłowej realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w latach 2014-2020”. Proponowana zmiana polegająca na finansowaniu udziału przedstawicieli LGD w zagranicznych spotkaniach mających na celu skojarzenie potencjalnych partnerów projektów współpracy międzynarodowej, została zaakceptowana przez członków GTL.

Następnie Witold Magryś, Przewodniczący GTL przedstawił propozycję utworzenia przy GTL stałego zespołu ds. proceduralnych związanych z wdrażaniem podejścia GTL, którą przyjęto w formie uchwały nr 5 – pobierz 3.

Na zakończenie posiedzenia przedstawiciel FAOW zachęcił LGD do udziału w szkoleniach związanych ze zdobywaniem kompetencji w zakresie prowadzenia monitoringu i ewaluacji LSR i innych projektów organizowanych w ramach operacji Instytucji Zarządzającej. Jak dodała Dyrektor Joanna  Gierulska podczas szkolenia będzie okazja do zweryfikowania zapisów zawartych w przygotowywanym przez ewaluatora Poradniku dotyczącym prowadzenia ewaluacji i monitoringu dla LGD.

Słowa kluczowe : LEADER


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009