Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Porozumienie pomiędzy Węgrami a Polską

26.09.2010


www.mnvh.eu

W dniu 24 września br. w Budapeszcie zostało podpisane porozumienie
o współpracy między Węgierską oraz Polską Krajową Siecią Obszarów Wiejskich.
Ze strony polskiej porozumienie podpisał Podsekretarz Stanu Artur Ławniczak, z węgierskiej Sekretarz Stanu V. Németh Zsolt. Zawarte porozumienie pomiędzy Sieciami dotyczy w szczególności zacieśnienia współpracy w takich obszarach jak: organizacja wspólnych wydarzeń o charakterze zawodowym, organizacja praktyk zawodowych, wydawanie publikacji oraz przeprowadzenie wspólnych badań. Strony porozumienia uznały, że poniższe obszary mają znaczenie priorytetowe dla współpracy dwóch sieci obszarów wiejskich:

 • promowanie projektów współpracy polskich i węgierskich lokalnych grup działania LEADER;
 • rozwijanie zawodowej współpracy pomiędzy organizacjami rolników
  i młodych rolników;
 • wymiana i rozpowszechnianie dobrych praktyk w obszarze produkcji
  i sprzedaży produktów lokalnych;
 • wymiana i rozpowszechnianie dobrych praktyk w obszarze produkcji
  i użytkowania odnawialnych źródeł energii;
 • wymiana i rozpowszechnianie profesjonalnych metod ułatwiających małym ośrodkom wiejskim i społecznościom wiejskim wnioskowanie
  o wsparcie finansowe i skuteczne zarządzanie projektami rozwoju obszarów wiejskich;
 • wymiana i rozpowszechnianie dobrych praktyk w obszarze odnowy
  i utrzymania wiejskiej infrastruktury publicznej w małych ośrodkach;
 • wymiana i rozpowszechnianie dobrych praktyk uzyskanych dzięki projektom rozwojowym małych przedsiębiorstw (mikroprzedsiębiorstw) w małych ośrodkach.

Ponadto strony uznały za ważny i wiążący cel zorganizowania podczas węgierskiej i polskiej rotacyjnej prezydencji międzynarodowych spotkań
na Węgrzech i w Polsce, w ramach współpracy krajowych sieci obszarów wiejskich obu państw.


w środku, od lewej: Podsekretarz Stanu - Artur Ławniczak oraz Németh Zsolt - Sekretarz Stanu w węgierskim Ministerstwie Rolnictwa


Porozumienie zostało podpisane w Muzeum Węgierskiego Rolnictwa
w trakcie trwania Trzeciego Węgierskiego Dnia Rolnictwa (The III Hungarian Rural Day).

W dniu tym odbyła się również konferencja poświęcona istotnym sprawom rolnictwa węgierskiego oraz Wspólnej Polityce Rolnej. Konferencję otworzył Minister Węgierskiego Ministerstwa Rolnictwa dr Fazekas Sándor. Podsekretarz Stanu Artur Ławniczak w swoim wystąpieniu przedstawił założenia Reformy Wspólnej Polityki Rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.


od lewej: Glatz Ferenc - Prezydent Węgierskiej Sieci, dr Lajosz Mikula - Sekretarz Generalny Węgierskiej Sieci, Przemysław Saltarski KSOW Polska, Paweł Pacek Z-ca dyrektora Dep. ROW (MRiRW)


W trakcie konferencji stronie węgierskiej przybliżone zostały założenia funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce. Prezentację założeń przedstawił z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Paweł Pacek.

O najlepszych projektach zrealizowanych w Polsce po roku 2004
i współfinansowanych z Funduszy Europejskich mówił Przemysław Saltarski Naczelnik Wydziału - Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


Ze strony polskiej w spotkaniu udział wzięli również: Wanda Chmielewska – Gill (Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa-FAPA – partner KSOW), Karol Dobrowolski (Wiceprezes Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA – partner KSOW), Łukasz Tomczak starszy specjalista
w Wydziale LEADER Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Andrzej Sobieszek główny specjalista w Wydziale-Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


w środku od lewej: Wanda Chmielewska–Gill (FAPA) oraz Andrzej Sobieszek (KSOW Polska)

Wizyta na Węgrzech była odpowiedzią na wizytę przedstawicieli Węgierskiej Sieci w Polsce w dniu 17 sierpnia br. Więcej informacji
o wizycie tutaj.

fot. Ł. Tomczak


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009