Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

III posiedzenie

W dniach 7-8 czerwca 2010 r. w Konstancinie – Jeziornej odbyło się
III posiedzenie Grupy Tematycznej ds. podejścia Leader przy Grupie Roboczej ds. KSOW.
 
W związku z szerokim zakresem zagadnień jakie planowane były do omówienia, obrady Grupy odbyły  się w poszerzonym składzie, na dwudniowym, wyjazdowym posiedzeniu. Przybyli na nie zarówno członkowie Grupy Tematycznej jak i zaproszeni goście: Anna Potok, Krzysztof Kwatera, Edward Trojanowski, a także przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa (m.in. Beata Jakiełek – Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych) i samorządów województw (Mirosława Mochocka, Justyna Durzyńska, Mariusz Bednarz).

W trakcie pierwszego dnia spotkania omówiono kwestie związane z kryteriami oceny efektywności LGD i realizacji LSR oraz zmiany w umowie o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju, Paweł Pacek – Przewodniczący Grupy, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawił informacje nt. planowanych zmian w funkcjonowaniu KSOW. W popołudniowej sesji kwestia badania celowości i racjonalności wydatków oraz tryb udzielania zaliczek omówiona została przez przedstawicielki ARiMR.

W dniu drugim posiedzenia Grupy Tematycznej ds. podejścia Leader, przedstawiciele lokalnych grup działania przedstawili swoje uwagi do przedstawionych dzień wcześniej kryteriów oceny efektywności LGD i realizacji LSR – a następnie Grupa uzgodniła wspólną wersję tych kryteriów. Przedstawiciele LGD zgłosili także problem dużych opóźnień we wdrażaniu osi 4 Leader w szczególności w rozpatrywaniu wniosków o płatność przez samorządy województw.  W dalszej części spotkania omówiono projekty nowelizacji rozporządzeń dotyczących realizacji działań: „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” i „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, następnie przedstawiciele samorządów województw wzięli udział w dyskusji nt. aktualnej sytuacji lokalnych grup działania. Przedstawicielki Wydziału Leader MRiRW, w tym Naczelnik Joanna Gierulska, przedstawiły informacje o zmianach w formularzach wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz „Wdrażanie projektów współpracy”.

Na zakończenie spotkania omówiono pracę grup tematycznych ds. oddolności, innowacyjności oraz projektów współpracy działających przy Podkomitecie ds. Leadera przy Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich.

W drugim dniu posiedzenia Grupy uczestniczył Michał Marciniak – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, który zwrócił uwagę na podstawowe cele pracy Grupy, a także wysłuchał uwag przedstawicieli lokalnych grup działania dotyczących postępów wdrażania osi 4 Leader.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009