Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Grupa Robocza ds. KSOW

 


Na podstawie art. 37 a ust. 6 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich została powołana Grupa Robocza do spraw Krajowej sieci Obszarów wiejskich, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Grupa Robocza ds. KSOW złożona jest z przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz reprezentantów organizacji i instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. Zadaniem Grupy Roboczej jest powoływanie tematycznych grup roboczych oraz kierowanie ich pracami. Do zadań Grupy Roboczej należy określanie priorytetów KSOW i rekomendacji działań, bieżące monitorowania prac KSOW, a także powoływanie i kierowanie pracami tematycznych grup tematycznych:

Członkowie Grupy Roboczej ds. KSOW:

 1. przedstawiciele Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i 16 sekretariatów regionalnych,
 2. przedstawiciel Biura Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 3. przedstawiciele resortów: infrastruktury i rozwoju; kultury i dziedzictwa narodowego; administracji i cyfryzacji; środowiska oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 4. przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 5. przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego,
 6. przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
 7. przedstawiciel Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie,
 8. przedstawiciel samorządu gminnego, wskazany przez Komisję Wspólną Rządu i  Samorządu Terytorialnego,
 9. przedstawiciel samorządu powiatowego, wskazany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 10. przedstawiciel Związku Banków Polskich,
 11. sekretarz - przedstawiciel Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA),
 12. przedstawiciel organizacji pracodawców,
 13. przedstawiciel jednostek badawczo-rozwojowych,
 14. przedstawiciel związków zawodowych,
 15. przedstawiciel uczelni wyższych, wskazany przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego,
 16. dwóch przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych,
 17. trzech przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, w tym jeden przedstawiciel reprezentujący grupę tematyczną ds. podejścia Leader,
 18. trzech przedstawicielu pozarządowych organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym organizacji działających na rzecz wyrównywania szans,
 19. przedstawiciel Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników.

Regulamin Grupy Roboczej ds. KSOW pobierz

Sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej ds. KSOW za rok 2012 - pobierz

Sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej ds. KSOW za rok 2013 - pobierz

Sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej ds. KSOW za rok 2014 - pobierz

Sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej ds. KSOW za rok 2015 - pobierz

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009