Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Grupa tematyczna ENRD: ENRD Thematic Group on Promoting the Transition to the Green Economy

Temat ekologizacji gospodarki wiejskiej bezpośrednio wiąże się z następującymi dwoma priorytetami polityki rozwoju obszarów wiejskich UE:

Priorytet 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.

Priorytet 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

Prace grup tematycznych skupiają się na następujących podtematach:

1. Wsparcie procesu przechodzenia obszarów wiejskich na „zieloną gospodarkę” - Transition to the Green Economy

Prace Grupy tematycznej ENRD ds. Promowanie przejścia na zieloną gospodarkę, koncentrują się wokół zagadnień związanych z budowaniem zielonej gospodarki, czyli gospodarki prowadzącej do poprawy dobrobytu człowieka i sprawiedliwości społecznej, a jednocześnie redukującej ryzyka środowiskowe i niedobory ekologiczne (zgodnie z definicją ONZ, United Nations Environment Programme). Celem grupy jest wsparcie krajowych sieci obszarów wiejskich w wymianie doświadczeń w obszarze przechodzenia na zieloną gospodarkę oraz promocji projektów wpisujących się w ten proces.

Informacja z II spotkania Grupy tematycznej, które odbyło się w dniach 6-7 kwietnia 2016 r. w Rotterdamie – pobierz

Więcej informacji o pracach grupy dostępnych jest na stronie:

http://enrd.ec.europa.eu/thematic-work/greening-rural-economy/transition-green-economy_en

2. Efektywność wykorzystania zasobów – Resources Efficiency

Prace Grupy tematycznej ENRD ds. Gospodarka wiejska oparta na efektywnym wykorzystaniu zasobów, koncentrują się na zidentyfikowaniu sposobów poprawy efektywności wykorzystania zasobów gleby i wody w ramach krajowych i regionalnych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Informacja z I spotkania Grupy tematycznej, które odbyło się w dniu 26 października 2016 r. w Brukseli – pobierz

Informacja z II spotkania Grupy tematycznej, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2016 r. w Brukseli - pobierz

Informacja z IV spotkania Grupy Tematycznej, które odbyło się w dniach 3-5 maja 2017 r.  - pobierz

Notatki przygotowane przez partnerów KSOW z seminarium ENRD pt.„Szanse i perspektywy dla efektywnego wykorzystania zasobów na obszarach wiejskich”, które odbyło się 13 czerwca 2017 r. w Brukseli – zał. 1, zał. 2, zał. 3

Więcej informacji o pracach grupy dostępnych jest na stronie:

http://enrd.ec.europa.eu/thematic-work/greening-rural-economy/resource-efficiency_en

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009