Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      


Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, jako organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie funkcjonowania KSOW została powołana na podstawie art. 57  ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadaniem Grupy Roboczej jest:
1) akceptacja planu działania, dwuletnich planów operacyjnych oraz ich zmian,

2) opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie panu działania, w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym wydawanie rekomendacji w sprawie ich zmian,

3) zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie krajowym.

Grupa Robocza ds. KSOW powołała grupy tematyczne, wspomagające jej prace w zakresie określonych spraw:

Grupa Robocza ds. KSOW złożona jest z przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na poziomie krajowym.

Zarządzenie Nr 21 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - pobierz

Zarządzenie Nr 59 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - pobierz

Zmiana Regulaminu Grupy Roboczej ds. KSOW z dn. 4.12.2018 r. - pobierz, Załącznik do Regulaminu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Rachunek kosztów podróży -  pobierz

Regulamin Grupy Roboczej ds. KSOW zatwierdzony w dn. 12.10.2015 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pobierz


Posiedzenia:


Uchwały:

 • Uchwała nr 53 w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 - pobierz, wraz z załącznikami: 

  • Zał. nr 1 do Uchwały nr 53 - Dwuletni plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021 z wprowadzonymi zmianami w zakresie operacji partnerów KSOW wybranych w konkursie nr 4/2020 - pobierz;
  • Zał. nr 2 do Uchwały nr 53 - Dwuletni plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021 z wprowadzonymi zmianami w zakresie operacji własnych jednostek wsparcia sieci, z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 - pobierz;
  • Zał. nr 3 do Uchwały nr 53 - Dwuletni plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021, z wprowadzonymi zmianami w zakresie działania 8 Plan Komunikacyjny PROW 2014-2020 - pobierz
 • Uchwała nr 52 w sprawie zaopiniowania pierwszej informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 wraz z załącznikiem - Pierwsza informacja półroczna z realizacji dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 - pobierz; Załącznik - pobierz

 • Uchwała nr 51 Grupy Roboczej ds. KSOW z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 - pobierz, Załącznik do Uchwały nr 51 -  pobierz

 • Uchwała nr 50 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 - pobierz, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 50 - pobierz, Załącznik nr 2 do Uchwały nr 50 - pobierz, Załącznik nr 3 do Uchwały nr 50 - pobierz.

 • Uchwała nr 49 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49 - pobierz, Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49 - pobierz

 • Uchwała nr 48 w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2019 - pobierz, Zał. do uchwały nr 48 - Sprawozdanie roczne 2019 - pobierz, zał. 1 do Sprawozdania rocznego 2019 - pobierz, zał. nr 2 do Sprawozdania rocznego 2019  - pobierz, zał. nr 3 do Sprawozdania rocznego 2019  - pobierz

 

 • Uchwała nr 47 w sprawie zaopiniowania dwuletniego sprawozdania z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz Zał. do Uchwały nr 47 GR ds. KSOW Sprawozdanie dwuletnie PO 2018-2019 - pobierz Zał. do Sprawozdania dwuletniego PO 2018-2019  - pobierz

 

  • Uchwała nr 46 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, Załącznik nr 1 do Uchwały nr46 - pobierz, Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46 - pobierz,

  • Uchwała Nr 45 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania trzeciej informacji półrocznej z realizacji planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 45 - pobierz
  • Uchwała Nr 44 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 23 września 2019 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 44 - pobierz, Załącznik nr 2 do Uchwały nr 44 - pobierz

  • Uchwała Nr 43 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie propozycji nowych operacji wybranych w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów KSOW - pobierz, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 37 - Dwuletni plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019  – pobierz

  • Uchwała Nr 42 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 GR ds. KSOW z dnia 12.10.2015 r. w sprawie powołania Grupy Tematycznej do spraw podejścia LEADER oraz zmiany uchwały nr. 6 GR ds. KSOW z dnia 12.10.2015 r. w sprawie powołania Grupy Tematycznej do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz.
  • Uchwała Nr 41 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania grupy tematycznej do spraw współpracy i komunikacji w ramach KSOW - pobierz.

  • Uchwała Nr 40 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie rocznego sprawozdania z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2018 - pobierz, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 40 - Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2018 – pobierz, Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania KSOW za rok 2018 - pobierz, Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania KSOW za rok 2018 - pobierz, Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania KSOW za rok 2018 - pobierz.

   

  • Uchwała Nr 39 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39 - Dwuletni plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 z wprowadzonymi zmianami, z wyłączeniem działania 8 Plan Komunikacyjny – pobierz, Załącznik nr 2 - Dwuletni plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, z wprowadzonymi zmianami w zakresie działania 8 Plan Komunikacyjny PROW 2014-2020 - pobierz

  • Uchwała Nr 38 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania drugiej informacji półrocznej z realizacji planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 38 - II Informacja półroczna z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 – pobierz, Załącznik nr 1 do II  informacji półrocznej - pobierz
  • Uchwała Nr 37 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 37 - Dwuletni plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 z wprowadzonymi zmianami, z wyłączeniem działania 8 Plan Komunikacyjny – pobierz, Załącznik nr 2 - Dwuletni plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, z wprowadzonymi zmianami

  • Uchwała nr 36 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - pobierz, Załącznik do Regulaminu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Rachunek kosztów podróży -  pobierz
  • Uchwała nr 35  Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 z dnia 12 października 2015 r. dotyczącej powołania grupy tematycznej do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich -  pobierz
  • Uchwała Nr 34 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania pierwszej informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, I Informacja półroczna z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 - pobierz, Zał. do I informacji - Stan realizacji operacji - pobierz, Zał. do I informacji - Stanowisko WGR ds. KSOW w Województwie Mazowieckim - pobierz
  • Uchwała nr 33 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie autokorekty działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 - pobierz, Zał. do uchwały nr 33 Plan operacyjny KSOW na lata 2016-2017 w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny - pobierz
  • Uchwała nr 32 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie akceptacji zmiany Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz, Zał. do uchwały nr 32 Plan działania KSOW na lata 2014-2020 - pobierz
  • Uchwała nr 31 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie akceptacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 - pobierz, Zał. do uchwały nr 31 Plan operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny - pobierz, Plan operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - pobierz
  • Uchwała Nr 30 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 z dnia 12 października 2015 r. dotyczącej powołania grupy tematycznej do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz
  • Uchwała nr 29 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - pobierz, Zał. do uchwały nr 29 Załącznik do Regulaminu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Rachunek kosztów podróży dla CDR Odział w Warszawie - pobierz
  • Uchwała nr 28 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie rocznego sprawozdania z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2017 - pobierz, Zał. do uchwały nr 28 Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 - pobierz, Zał. 1 do Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania KSOW za rok 2017 - pobierz, Zał. 2 do Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania KSOW na rok 2017  - pobierz
  • Uchwała Nr 27 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 - pobierz, zał. nr 1 - pobierz, zał. nr 2 - pobierz
  • Uchwała Nr 26 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania dwuletniego sprawozdania z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 - pobierz, Sprawozdanie z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 - pobierz, zał. nr 1 do Sprawozdania - pobierz, zał. nr 2 do Sprawozdania - pobierz

  • Uchwała Nr 25 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 z wyłączeniem działania 8 Plan Komunikacyjny - pobierz, Zał. Nr 1 do Uchwały nr 25 - pobierz
  • Uchwała Nr 24 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 29 września 2017 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie działania 8 Plan Komunikacyjny PROW 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 21 Grupy Roboczej ds. KSOW z dnia 26 lipca 2017 r. - pobierz, Zał. Nr 1 do Uchwały nr 24 - pobierz
  • Uchwała Nr 23 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania trzeciej informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 - pobierz, III Informacja półroczna z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 - pobierz, Zał. 1 do III informacji - Przebieg wdrażania działań planu operacyjnego - pobierz, Zał. 2 -do III informacji - Efekty realizacji działań- pobierz
  • Uchwała Nr 22 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie akceptacji zmiany Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz, Zał. nr 1 do uchwały nr 22 - pobierz
  • Uchwała Nr 21 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 - pobierz, Zał. nr 1 do uchwały nr 21 - pobierz, Zał. nr 2 do uchwały nr 21 - pobierz
  • Uchwała Nr 20 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 z wyłączeniem działania 8 Plan Komunikacyjny - pobierz, Zał. nr 1 do uchwały nr 20 - pobierz, Zał. nr 2 do uchwały nr 20  - pobierz
  • Uchwała Nr 19 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rocznego sprawozdania z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 za rok 2016 - pobierz, Zał. do uchwały nr 19 Sprawozdanie za rok 2016 - pobierz, Zał. 1 do Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania za rok 2016 - pobierz, Zał. 2 do Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania na rok 2016  - pobierz
  • Uchwała Nr 18 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania grupy tematycznej ds. młodzieży na obszarach wiejskich - pobierz
  • Uchwała Nr 17 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie poszerzenia składu członkowskiego grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER - pobierz
  • Uchwała Nr 16 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie drugiej informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 - pobierz
  • Uchwała Nr 15 GR ds. KSOW z dn. 20.10.2016 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 - pobierz, Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 15 - pobierz, Zał. Nr 2 do Uchwały Nr 15 - Plan Operacyjny JC i IZ - pobierz; Plan Operacyjny Jednostek Regionalnych KSOW - pobierz; Plan Komunikacyjny podmiotów wdrażających PROW na lata 2014-2020 - pobierz;
  • Uchwała Nr 14 GR ds. KSOW z dn. 20.10.2016 r. w sprawie pierwszej informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2016-2017 - pobierz
  • Uchwała Nr 13 GR ds. KSOW z dn. 20.10.2016 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 - pobierz
  • Uchwała Nr 12 GR ds. KSOW z dn. 10.08.2016 r w sprawie sprawozdania z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015- pobierz, zał. do Uchwały Nr 12, zał. 1, zał. 2, zał. 3.)
  • Uchwała Nr 11 GR ds. KSOW z dn. 10.08.2016 r w sprawie informacji półrocznej na dzień 31 grudnia 2015 r. z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015- pobierz, Zał. do Uchwały Nr 11, Zał. 1, Zał. 2 )
  • Uchwała Nr 10 GR ds. KSOW z dn. 10.08.2016 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2015- pobierz, zał. do Uchwały Nr 10 - pobierz, Zał. 1, Zał. 2,
  • Uchwała Nr 9 GR ds. KSOW z dn. 10.08.2016 r. w sprawie projektu sprawozdania z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 w okresie programowania 2007-2013 - pobierz, zał. do Uchwały Nr 9 - pobierz,
  • Uchwała Nr 8 GR ds. KSOW z dn. 18.04.2016 r. w sprawie akceptacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 - pobierz
  • Uchwała Nr 7 GR ds. KSOW z dn. 12.10.2015 r.  w sprawie powołania grupy tematycznej do spraw współpracy i komunikacji w ramach KSOW - pobierz
  • Uchwała Nr 6 GR ds. KSOW z dn. 12.10.2015 r.  w sprawie powołania grupy tematycznej do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskichpobierz
  • Uchwała Nr 5 GR ds. KSOW z dn. 12.10.2015 r.  w sprawie powołania grupy tematycznej do spraw młodzieży na obszarach wiejskich - pobierz
  • Uchwała Nr 4 GR ds. KSOW z dn. 12.10.2015 r.  w sprawie powołania grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER pobierz
  • Uchwała Nr 3 GR ds. KSOW z dn. 12.10.2015 r. w sprawie akceptacji dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 - pobierz
  • Uchwała Nr 2 GR ds. KSOW z dn. 12.10.2015 r. w sprawie akceptacji projektu Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 - pobierz
  • Uchwała Nr 1 GR ds. KSOW z dn. 12.10.2015 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu GR ds. KSOW - pobierz


  Portale regionalne
  mapa
   
  logo Unia Europejska
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
  Europa inwestująca w obszary wiejskie
  logo PROW
  logo FAPA    logo CDR
     |    copyright KSOW 2009