Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Studia podyplomowe - Rozwój Zrównoważony

pobierz ulotkę informacyjną


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom absolwentów szkół wyższych i osób pracujących, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (z siedzibą w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72), przygotował na rok akademicki 2010/2011 studia podyplomowe ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY.

Idea zrównoważonego rozwoju przejawia się obecnie prawie we wszystkich programach Unii Europejskiej i Polski. Zakłada się, iż tylko pogodzenie ładów - ekologicznego, ekonomicznego oraz społecznego może zapewnić trwały i harmonijny rozwój nowoczesnego społeczeństwa. Dotychczasowe działania niejednokrotnie definiowane jedynie poprzez kryteria ekonomiczne prowadziły do szeregu kryzysów, zarówno społecznych, jak i środowiskowych. Dlatego też zrozumienie wzajemnych oddziaływań pomiędzy zachowaniami ludzkimi a środowiskiem przyrodniczym stanowi jedno z największych wyzwań, z którymi musimy się obecnie zmierzyć.

Celem zajęć prowadzonych w ramach studiów podyplomowych jest wprowadzenie ich uczestników w tę niezwykle ważną i aktualną tematykę. Celem pośrednim jest zainspirowanie do dalszych, samodzielnych studiów i poszukiwań w tym zakresie. Obok przedstawienia, w przystępnej formie informacji na temat rozwoju obszarów wiejskich oraz możliwości praktycznego zastosowania zasad rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym, organizatorzy będą próbowali wykształtować w uczestnikach umiejętności projektowania i planowania strategicznego, które w korelacji ze znajomością idei zrównoważonego rozwoju wydają się być w dzisiejszej rzeczywistości bardzo ważne.

Zajęcia będą organizowane w formie wykładów aktywizujących (1/4 godzin) i zajęć praktycznych w (3/4 godzin), jak: ćwiczenia, warsztaty, debaty, dyskusja, case study. Zakładamy, iż prezentowane przez nas zagadnienia umożliwią słuchaczom diagnozę problemów własnych społeczności lokalnych, które potencjalnie mogą być rozwiązane z wykorzystaniem dostępnych środków UE.

Atuty studiów: 

  • unikalny programy nauczania, opracowywany we współpracy z ekspertami  z Polskiej Akademii Nauk, ministerstw, fundacji i instytucji wdrażających programy unijne oraz samorządowcami różnego szczebla administracyjnego.
  • kadra dydaktyczna, którą stanowią specjaliści w swoich dziedzinach naukowych (z PAN) oraz zaproszeni praktycy (ARMIR, Centrum Doradztwa Rolniczego, ministerstw, Fundacji Nauka dla Środowiska), na co dzień zajmujący się określoną problematyką, w tym bezpośrednio zaangażowani przy wdrażaniu czy ocenie projektów unijnych.
  • słuchacze, będący naszymi najważniejszymi partnerami, którzy dzieląc się własną wiedzą i doświadczeniem kształtują przebieg studiów oraz nawiązują nowe kontakty.
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009