Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

EBI

Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
na finansowanie rozwoju regionalnego

Od 2001 roku Europejski Bank Inwestycyjny współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
w zakresie pożyczek na finansowanie rozwoju regionalnego. BGK uczestniczy
w specjalnym programie EBI dla regionów przygranicznych, w ramach Instrumentu Infrastruktury Komunalnej (Municipal Infrastructure Facility) oraz
w programie EBI w ramach Instrumentu Finansowania Inwestycji Komunalnych Municipal Finance Facility) ustanowionych przez Komisję Europejską (tzw. granty MIF i MFF).

CEL 

Celem kredytów ze środków EBI jest współfinansowanie projektów o niewielkiej skali, realizowanych przez kwalifikujących się inwestorów w zakresie infrastruktury, ochrony środowiska, energetyki, ochrony zdrowia, edukacji
i gospodarki opartej na wiedzy
. Kredyty EBI uzupełniają wkład własny inwestorów. Ze środków EBI, Bank Gospodarstwa Krajowego może finansować zarówno przedsięwzięcia, które uzyskały dotację z funduszy unijnych, jak i projekty niezwiązane z funduszami UE.

BGK udzielił kredytów z EBI przeznaczonych m.in. na

 • rozwój infrastruktury turystycznej
 • obiekty sportowe i rekreacyjne
 • poprawa dostaw i dystrybucji wody pitnej
 • gospodarkę ściekami
 • zarządzanie odpadami
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego
 • modernizację budynków edukacyjnych
 • modernizację i wyposażenie placówek medycznych
 • inwestycje drogowe
 • rozwój stref przemysłowych

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT?

Podmioty uprawnione do ubiegania się kredyty to:

 • gminy
 • powiaty
 • samorządy województw
 • inne podmioty – o ile kredytowane przedsięwzięcie służy rozwojowi lokalnemu/regionalnemu, a z jego efektów korzysta pośrednio lub bezpośrednio społeczność lokalna

WARUNKI UDZIELENIA KREDYTU

Kredyty udzielane są w PLN.

Udział kredytu z linii EBI może wynosić do 50% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Przy projektach objętych wsparciem z funduszy UE, łączny udział kredytu EBI
i innych środków unijnych nie może przekroczyć 90% kosztów inwestycji,
z zachowaniem maksymalnego udziału kredytu EBI w inwestycji w wysokości 50%.

Maksymalna kwota kredytu EBI wynosi 12,5 mln EUR.

Współfinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia, których koszt brutto nie jest niższy niż równowartość w złotych 40 tys. EUR i nie przekracza równowartości 25 mln EUR.

Okres kredytowania to min. 4 i  max. 15 lat.

Karencja w spłacie kredytu do 5 lat.


PODSTAWA PRAWNA

 • Umowy zawarte pomiędzy BGK a EBI

 

Szczegółowych informacji na temat kredytów udzielają oddziały BGK.

 

Niniejszy dokument został stworzony w ramach Programu otrzymującego pomoc finansową Wspólnoty Europejskiej. Poglądy w nim przedstawione są poglądami Banku Gospodarstwa Krajowego i w związku z powyższym w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako poglądy odzwierciedlające oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009