Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Biblioteka KSOW

20152014  |  2013  |   2012  |   2011  |   2010  |   2009  |   Multimedia

Przedsiębiorcza wieś. Przykłady innowacyjnych projektów wspartych PROW 2007-2013

W publikacji obok artykułów teoretycznych zostały zamieszczone 32 opisy przykładów projektów z zakresu przedsiębiorczości wspartych środkami z PROW 2007-2013, przygotowanych przez doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, wraz z rekomendacjami ekspertów wspierających opracowanie tych opisów oraz jeden opis autorskiej metody oczyszczania zbiorników wodnych przygotowanej przez doradcę z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

 

Małe inicjatywy - duże sukcesy Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

„Małe inicjatywy Duże sukcesy” to projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którego celem była identyfikacja „najlepszych z najlepszych” czyli inicjatyw – przykładów przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, które odniosły rynkowy sukces i które mogąbyć polecone innym jako godne naśladowania i możliwe do przeniesienia w inne rejony kraju. Publikacja przygotowana w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012 - 2013 ma za zadanie pomóc zrozumieć sposób działania firm, które odniosły sukces, dostarczyć inspiracji oraz pomóc założyć własną, pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zintegrowane przedsięwzięcia hotelarskie - szansa rozwoju turystyki na obszarach wiejskich

 

Raport zawiera wyniki badania terenowego przeprowadzonego na potrzeby projektu pn. "Zintegrowane przedsięwzięcia hotelarskie - szanse rozwoju turystyki na obszarach wiejskich" zrealizowanego w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013.

 

 

 

Odpoczywaj na wsi, naturalnie! Wypoczynek u rolnika

Folder  serii "Odpoczywaj naturalnie..." powstał w ramach projektu pn. "Promocja turystyki wiejskiej" zrealizowanego w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. W folderze zaprezentowana jest wyspecjalizowana, cechująca sie wysoką jakością usług oferta agroturystyczna obejmująca teren całego kraju.

Polecamy z serii:

Na grzyby - pobierz

Na ryby - pobierz

W siodle - pobierz

W rodzinnym gronie - pobierz

Wypoczynek u rolnika - pobierz

 

 

Biogazownie szansa dla rolnictwa i środowiska

Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Anny Grzybek

Publikacja powstała w ramach projektu "Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania edukacyjno-promocyjna" zrealizowanego w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. Publikacja została opracowana w celu przybliżenia podstaw funkcjonowania biogazowni, możliwości wykorzystania pofermentu w rolnictwie, a także powiązania pomiędzy biogazownią i otoczeniem.

 

 

Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Brodzińskiego

Publikacja powstała w ramach projektu projektu, którego pomysłodawcą był Instytut Innowacyjności i Zrównoważonego Rozwoju - Fundacja Naukowa, zrealizowanego w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. W prezentowanym opracowaniu, na podstawie literatury przedmiotu, dokonano analizy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Przedstawione zagadnienia były prezentowane na konferencji szkoleniowej pn.: Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich, która odbyła się 12 grudnia 2013 r., w Przysieku i była adresowana do przedstawicieli nauki, członków organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, pracowników samorządów oraz przedsiębiorców.

 

 

 

Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej

Autor: Praca zbiorowa

Publikacja opracowana w związku z projektem „XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne”, zrealizowanym w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. W publikacji pokonferencyjnej znajdują się wnioski wypracowane w ramach XV Jubileuszowego Sympozjum Agroturystycznego wraz ze szczegółową relacją z przebiegu konferencji. 

 

 

Najlepsi w swoich regionach

Autor: praca zbiorowa

Publikacja opracowana w związku z  konkursem „Przyjazna Wieś” realizowanym w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2012-2013. W wydawnictwie znajdują się opisy prezentujące laureatów V edycji konkursu „Przyjazna Wieś”, wywiady oraz generalnie informacje o konkursie.

 

 

Wiejska Polska - wieś z energią

Opracowanie tekstu: Bohdan Kamiński

Publikacja wydana w związku z konferencją Wiejska Polska Konin - Licheń, 25-26 maja 2013 r. sfinansowaną ze środków Planu Działania SC KSOW na lata 2012 -2013. W publikacji omówione zostały tematy związane m.in. z: Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020; Ochroną dziedzictwa kulturowego na wsi: Dobrymi praktykami na terenach wiejskich.

 

 

Odnowa wsi - przestrzeń, ludzie, działania

Autorzy: Wacław Idziak, Ryszard Wilczynski

Publikacja przygotowana w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013. Głównym celem publikacji jest przedstawienie bilansu 15-lecia specyfika polskiego podejścia, wsparcie odnowy wsi działaniami SPO 2004–2007 i PROW 2007–2014. Publikacja skierowana jest do liderów wiejskich i innych osób decydujących o mechanizmach rozwoju wsi, od gminy, poprzez województwo, do szczebla centralnego. Doświadczenia polskie są w publikacji analizowane w odniesieniu do procesu odnowy wsi na gruncie europejskim. Ponadto przedstawione zostały syntetyczne opisy poszczególnych programów regionalnych oraz wzorcowych działań wspierających odnowę wsi a także inicjatywy w zakresie odnowy wsi podejmowane poza jej głównymi nurtami.

Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanieidei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Recenzenci: prof. dr gab. inż. Wiesław Musiał, dr hab. Mirosław Kłusek

Publikacja wydana została w związku z projektem "Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich", zrealizowanym w ramach Planu Działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2012-2013. W publikacji poruszone zostały zagadnienia zwiazane m.in. z: rozwojem spółdzielczości wiejskiej w Polsce, teartycznymi podstawami doradztwa rolniczego, historycznymi i społeczno-gospodarczymi uwarunkowniami rozwoju spółdzielczości na polskiej wsi.

 

 

Produkt tradycyjny i loklany wytwarzanie, promocja, budowanie marki, dystrybucja - Kompendium dobrych praktyk

Publikacja została opracowana w związku z projektem "Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja - przykłady dobrych praktyk " realizowanego w ramach Planu Działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lta 2012-2013. W poradniku omówione zostały podstawowe kwestie prawne, sanitaryjno-weterynaryjne, sprawy związane z uczestnictwem w systemach jakości - europejskich i polskich, jak sie promować i budować marke sproduktu a także jak sprzedwawać.

Metodyki integrowanej ochrony roślin dla poszczególnych upraw

 

W ramach Planu działania SC KSOW opracowane zostały metodyki integrowanej ochrony roślin dla 25 upraw: cebula, kapusta pekińska, kapusta głowiasta, kalafior, marchew, ogórek gruntowy, ogórek pod osłonami, papryka, pomidor gruntowy, pomidor pod osłonami, burak ćwikłowy, szparag, por, seler, sałata, jabłoń, śliwa, wiśnia, grusza, czereśnia, truskawka, porzeczka, malina, borówka wysoka, brzoskwinia.

Każda z metodyk integrowanej ochrony roślin składa się z dwóch publikacji – dla doradców oraz dla producentów rolnych. W każdej metodyce podano sposób przygotowania i pielęgnacji gleby, zakładania sadu lub plantacji oraz jej prowadzenia. Najwięcej uwagi poświęcono integrowanej metodzie ochrony przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Omówiono najważniejsze choroby i szkodniki oraz podano metody ich ograniczania, z wykorzystaniem metod agrotechnicznych, biologicznych i chemicznych. Pod tym linkiem znajdują się ponadto metodyki integrowanej ochrony wielu innych roślin – Metodyki – więcej.

PROBLEMY SPOŁECZNE I EKONOMICZNE DROBNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W EUROPIE

Publikacja wydana w związku z realizacją projektu „Trzecia, międzynarodowa konferencja: Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie” w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. W publikacji znajdują się wystąpienia i referaty wygłoszone w trakcie konferencji.

Agroturystyczne walory Wielkopolski

Album fotograficzny dokumentujący projekt pn. "Agroturystyka metodą rozwoju przedsiębiorczosći młodzieży z obszarów wiejskich" zrealizowany w ramach Planu działania Sekretariatu Centarlnego KSOW na lata 2012 -2013. Prace oddające urok i specyfikę Wielkopolskiego krajobrazu, powstały podczas odwiedzin w gospodarstwach agroturystycznych, rozmów z właścicielami. 

 

PUBLICZNE DORADZTWO ROLNICZE WOBEC WYZWAŃ PRZYSZŁOŚCI i OCZEKIWAŃ MIESZKAŃCÓW WSI. Red. naukowa J.Kania, L.Leśniak.

Publikacja powstała w związku z realizacją przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/Kraków projektu (w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013) obejmującego konferencją oraz badanie „Przyszłość doradztwa rolniczego w nowych warunkach realizacji WPR”.   Publikacja zawiera artykuły recenzowane opracowane przez autorów referatów, koreferatów i komunikatów wygłoszonych w trakcie konferencji. Zawiera także relacje z obrad, komunikat końcowy konferencji. W publikacji znajdują się artykuły dotyczące m.in.: przyszłości doradztwa publicznego w Polsce, potrzeb doradczych rolników i przedsiębiorców, wyzwań jakie stoją przed doradcami, miejsca doradztwa rolniczego w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej.

OPTYMALIZACJA SZANS EDUKACYJNYCH MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ – perspektywa aksjologiczna. Badania w działaniu. Z doświadczeń Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi. Autor:   Krystyna Chałas.

Publikacja została przygotowana w oparciu o badania w działaniu prowadzone w gimnazjach zrzeszonych w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi. Głównym ich celem było poszukiwanie sposobów optymalizacji warunków stwarzających szanse edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej, która uczęszcza do szkół znajdujących się w środowisku wiejskim i małego miasta – szanse odkrywania wiedzy, urzeczywistniania wartości, nabywania kompetencji społecznych. W publikacji zawarto m.in. takie zagadnienia jak: nauczanie przez projekty w aspekcie szans edukacyjnych, edukacja aksjologiczna, wybrane przykłady dobrych praktyk oraz wybrane osiągnięcia edukacyjne uczniów. Publikacja w wersji papierowej dostępna w Fundacji FAPA. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: cid@fapa.org.pl

ABC przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Autorzy: Katarzyna Osiecka i zespół ekspertów Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. 2013

Publikacja zawiera podstawowe informacje na temat uruchamiania i prowadzenia własnej firmy, dostarcza pomysłów i inspiracji na temat działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, zawiera wiele użytecznych porad dotyczących prowadzenia własnego biznesu, jednocześnie odnosi się do predyspozycji osobowościowych przedsiębiorcy.

 

Katalog dobrych praktyk - prowadzenia aktywizacji i budowania kapitału społecznego przez lokalne grupy działania oraz zintegrowania i komplementarności lokalnych strategii rozwoju na obszarach wiejskich . Warszawa 2013

Publikacja, powstała w ramach projektu: „Seminaria dla LGD nt. metody aktywizacji, budowania kapitału społecznego, komplementarności i zintegrowania oraz wydanie publikacji” i jest owocem zbierania i opracowywania dobrych praktyk, które były przedstawiane przez przed­stawicieli lokalnych grup działania w trakcie seminariów. Publikacja zrealizowana w ramach Planu działania SC KSOW.

   

Kolorowe Zagrody – celem publikacji jest zainspirowanie mieszkanek i mieszkańców wsi do zakładania, bądź zachowania istniejących tradycyjnych wiejskich ogródków kwiatowych.

To zbiór informacji m.in. na temat: historii tradycyjnych wiejskich ogródków kwiatowych, zasad projektowania i budowy ogrodu wiejskiego, gatunków i odmian roślin ozdobnych i zielarskich charakterystycznych dla tradycyjnych wiejskich ogródków, naturalnych metod pielęgnacji gleby i roślin, zachowania wiejskiej bioróżnorodności. Publikacja zrealizowana przez Stowarzyszenie Wiejskie „Zielona Przestrzeń”.   Autorki: Elżbieta Kowalik, Małgorzata Kowalska

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009