Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konferencja pt. „Czym dla mnie są obszary wiejskie” , Budapeszt, 14 grudnia 2011 r.

14 grudnia 2011 r. Węgierska Sieć Obszarów Wiejskich, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa Węgier, zorganizowała międzynarodową konferencję podsumowującą dotychczasowe inicjatywy oraz działania wdrażane przez  Narodową Sieć Węgierską wobec obszarów  wiejskich.

Miejscem spotkania było Muzeum Rolnictwa Węgierskiego w Budapeszcie. Konferencji przewodniczył Pan Zsolt V. Nemeth, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier oraz Pan David Mezoszentgyorgyi, Sekretarz Generalny Węgierskiej Sieci Obszarów Wiejskich.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali reprezentanci sekretariatów  regionalnych węgierskich sieci, służby doradztwa rolniczego, pracownicy agencji rolniczych oraz przedstawiciele narodowych Sieci Słowacji oraz Polski.

Polskę reprezentowali: Katarzyna Orzechowska – st. specjalista w Departamencie DON, Adam Sczaniecki – gł. specjalista w Departamencie ROW, Henryk Skórnicki – Dyrektor Oddz. Regionalnego CDR w Radomiu, Beata Szybińska – ekspert z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Celem spotkania było podsumowanie po raz pierwszy dotychczasowych działań i inicjatyw podejmowanych przez Narodową Sieć Obszarów Wiejskich Węgier. Spotkanie składało się z dwóch  części. W pierwszej części wygłoszone zostały  cztery  wykłady pt. „Tradycja i rozwój obszarów  wiejskich”, „Rola turystyki i sportu w rozwoju obszarów  wiejskich”, „Transfer wiedzy o innowacyjności oraz wymiana doświadczeń na obszarach wiejskich” oraz „ Ekonomia – rozwój oraz sieciowanie jako forma działania”. Wykłady wygłaszane były m.in.: przez pracowników naukowych i badaczy Węgierskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu w Miszkolcu. 

W drugiej części, zorganizowane zostały panele warsztatowe. Strona polska została  zaproszona do uczestnictwa w dyskusji na temat nowych sposobów wspierania i rozwijania agroturystyki. Zaproszeni do udziału goście węgierscy prezentowali osiągnięcia w tej dziedzinie. Wiele projektów dotyczących agroturystyki oraz wspierania sportów regionalnych było finansowane w ramach działań wspieranych przez Węgierską Sieć Obszarów  Wiejskich. Do dyskusji włączyli się również partnerzy z Polski. Przedstawiono sposoby wsparcia rozwoju  agroturystyki prowadzone w ramach programu SPO 2004-2006, oraz kontynuacji w ramach PROW 20087-2013. Polskie doświadczenia są znacznie szersze od węgierskich, ponieważ zaangażowanie Polski w tym zakresie było znacznie intensywniejsze niż na Węgrzech. Dlatego też strona polska zaproponowała podzielenie się z partnerami węgierskimi informacjami i refleksjami, które mogłyby być przydatne stronie Węgierskiej.  

Opracował: Adam Sczaniecki
Wydział: Sekretariat Centralny Krajowej
Sieci Obszarów  Wiejskich i Komunikacji.
Departament ROW.

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009