Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Mikropożyczki na agroturystykę

Regulamin Programu Mikropożyczki


Program „Mikropożyczki prowadzony jest przez Fundację Wspomagania Wsi i ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu na terenach wiejskich i w małych miastach, poprzez stworzenie możliwości uzyskania niewielkiego kapitału w formie pożyczki na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej, a w szczególności, będącą pomocą w utworzeniu nowego miejsca pracy. Usługi turystyczne i agroturystyczne na terenach wiejskich są jednym z pięciu zakresów pomocy udzielanych w programie (obok działalności gospodarczej, pszczelarskiej, uprawy ziół i kolektorów słonecznych).

Beneficjenci

O pożyczkę mogą się ubiegać osoby stale zamieszkałe na wsi lub w miastach do 20.000 mieszkańców oraz do 30.000 mieszkańców w województwach warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim, które w chwili ubiegania się o pożyczkę są:

a) osobami prowadzącymi działalność gospodarczą samodzielnie lub z osobami współpracującymi, zatrudniającymi nie więcej niż 5 pracowników najemnych,

b) osobami pracującymi, których wynagrodzenie nie przekracza półtora krotnej (1,5) wysokości minimalnego wynagrodzenia,

c) emerytami bądź rencistami pobierającymi świadczenia emerytalne lub renty, których wynagrodzenie, emerytura lub renta brutto jest niższa niż półtora krotna (1,5) wartość brutto najniższej emerytury lub renty,

d) osobami bezrobotnymi lub nie mającymi stałego źródła dochodu,

e) właścicielami gospodarstw rolnych.

Warunki udzielania pożyczki

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi:

- 10.000,00 zł, dla osób które po raz pierwszy korzystają ze Śródków FWW,
- 15.000,00 zł przy kolejnych pożyczkach, pod warunkiem terminowej spłaty poprzedniej pożyczki.

Pożyczka udzielana jest na okres:

- do 24 miesięcy dla pożyczek do 10.000 zł,
- do 36 miesięcy dla pożyczek powyżej 10.000 zł do 15.000 zł,

licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty ostatniej raty.

Pożyczka jest nieoprocentowana

„Wniosek o pożyczkę” opracowywany jest w konsultacji i przy pomocy doradcy wskazanego przez Fundację.


Źródło: www.fww.org.pl


Powrót

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009