Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

III posiedzenie Grupy tematycznej ds. młodzieży na obszarach wiejskich

W dniu 31 marca 2015 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się III posiedzenie Grupy tematycznej "Młodzież na obszarach wiejskich", działającej przy Grupie Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Protokół z posiedzenia pobierz

 III posiedzenie Grupy tematycznej

Posiedzeniu przewodniczył pan Dariusz Suszyński - Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej, pełniący funkcję przewodniczącego grupy.

W pierwszej części spotkania przedstawiono następujące prezentacje:

  • Młodzież w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój - wykład pana Krzysztofa Leśniewskiego Naczelnika Wydziału Realizacji Projektów POKL- Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - pobierz
  • Spółdzielnia socjalna - nowa forma aktywizacji zawodowej bezrobotnej młodzieży - pana Dariusza Suszyńskiego – Prezesa Związku Młodzieży Wiejskiej - pobierz
  • Polski system kształcenia zawodowego wraz z uznaniem polskich kwalifikacji – wykład pani Emilii Maciejewskiej - Naczelnika Wydziału Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Ministerstwa Edukacji Narodowej - pobierz
  • Wyniki badania nt. postaw młodzieży wiejskiej w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności - pani Ewy Gabryelak i pani Eweliny Sudry - reprezentujących Katedrę Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego - pobierz prezentację, pobierz raport

 III posiedzenie Grupy tematycznej

W drugiej części posiedzenia poruszono następujące tematy:

  • Obszary wiejskie w walce z wykluczeniem cyfrowym w PO Polska Cyfrowa 2014-2020 – wykład pani Joanny Boćkowskiej Naczelnika Departamentu Koordynacji Funduszy Europejskich – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - pobierz
  • Młody przedsiębiorca na terenach wiejskich a wyzwania rynku pracy -  pan Adrian Piecuch - prowadzący działalność gospodarczą - pobierz
  • Wolontariat szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego – wykład pani Agnieszki Bielskiej - koordynatorki Akcji 1 Mobilność młodzieży - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Młodzież FRSE - pobierz prezentację, pobierz PDF
  • Wolontariat  w praktyce na obszarach wiejskich przedstawienie zagadnienia pan Marcin Adamczyk- Koordynator projektów wolontariatu - pobierz

 III posiedzenie Grupy tematycznej

Podczas posiedzenia członkowie dyskutowali również o priorytetach działalności Grupy do roku 2020. Ustalono, że prezydium Grupy prześle do konsultacji projekt programu działalności do wszystkich członków do dyskusji. Przewidziano również robocze posiedzenie Grupy w maju, dotyczące tylko tego tematu.

 III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej   III posiedzenie Grupy tematycznej

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009