Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konferencja na temat przedsiębiorczości i marketingu na Łotwie

Konferencja pn. „Przedsiębiorczość i marketing” to kolejna inicjatywa skierowana do młodych w ramach projektu flagowego. Konferencję zorganizowano w dniach 7-8 października 2014r. w Jurmali na Łotwie, wzięło w niej udział 100 młodych przedsiębiorców i przedstawicieli partnerów projektu flagowego z Łotwy, Finlandii, Estonii, Szwecji oraz Polski. Polskę reprezentowała grupa wolontariuszy/młodych przedstawicieli zaangażowanych w działalność gospodarczą lub wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich z Fundacji Młody Hodowca, Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników i Związku Młodzieży Wiejskiej oraz przedstawiciel Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

W ramach dwudniowej konferencji zorganizowano sesję plenarną i wizytę studyjną do gospodarstwa zajmującego się uprawą i sprzedażą róż, a także warsztaty dotyczące opracowania biznes planu dalszego rozwoju odwiedzanego gospodarstwa. Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali 3 różnych prezentacji: „Marketing. Tworzenie wartości dodanej produktu”, „Marketing lokalnych produktów” oraz „Rola partnerów biznesowych”.

Pan Jörgen Andersson przedsiębiorca, wizjoner i rolnik z doliny Are w Szwecji, współpracujący ze szwedzką siecią obszarów wiejskich podzielił się z uczestnikami swoimi opiniami na temat tworzenia wartości dodanej swojego regionu. Przypomniał, że 30% ludności świata korzysta z żywności wyprodukowanej przez wielki przemysł (duże przedsiębiorstwa), natomiast 70% ludności korzysta z żywności wyprodukowanej przez lokalne sieci produkujące na małą skalę. 96% badań odnoszących się do żywności, dotyczy wariantu pierwszego, a 80% badań dotyczy wariantu drugiego. Większość z tych 30% ludności korzystających z żywności wielkiego przemysłu żywieniowego cierpi z powodu problemów zdrowotnych. Rozwijając swoja myśl p. Andersson podkreślił, że wkraczamy w okres „końca niekończących się zasobów”. Ważna jest nasza pozycja w tym wszystkim, czy chcemy mieć i na coś wpływ czy poddać się okolicznościom. Kiedy zdecydujemy, że chcemy mieć kontrolę nad okolicznościami i prawdziwy wpływ w życiu, duże przedsiębiorstwa i władza będą nam służyły a lokalne sieci znajdą się na szczycie lokalnej gospodarki. Większość dużych przedsiębiorstw i rządów i UE chcą by znaczna część ludności była zupełnie zależna i stała się ofiarą okoliczności. W konkluzji wystąpienia szwedzki rolnik podkreślił, że trzeba brać odpowiedzialność za swoje decyzje i życie.

Następna prezentacja łotewskiego konsultanta ds. marketingu p. Kristaps Silins dotyczyła strategii marketingowej popartej przykładami różnych kampanii marketingowych. Wielu uczestnikom prezentowana strategia 3xNie i 1x Tak wydała się dość kontrowersyjna. Głównym elementem tej strategii jest „nie” dla wiedzy, „nie” dla zrealizowania wszystkich pomysłów i ‘nie” dla dotarcia do każdego. Najważniejsze jest osiągnięcie zamierzonego celu, a 95% pomysłów i tak idzie do śmieci.

W ostatniej prezentacji p. Herwig Friedag doświadczony konsultant ds. zarządzania z Berlina omówił znaczenie partnerów biznesowych. Przedstawił dwa rodzaje modeli biznesu: partnerzy zorientowani na krótkoterminowe cele i maksymalizację zysku oraz partnerzy zorientowani na zrównoważone traktowanie wszystkich partnerów, klientów, pracowników, producentów i inwestorów. Nacisk należy położyć na podejście zrównoważone a najważniejszą umiejętnością jest reputacja i zaufanie do swoich produktów i usług.

Następnie uczestnicy odwiedzili gospodarstwo rodzinne „Rozïtes” obejmujące ogród o powierzchni 2 ha, gdzie od 6 lat uprawiane i sprzedawane są róże odporne na lokalne warunki klimatyczne. Właścicielka gospodarstwa – pani Daila Trubina opowiadała o inwestycjach oraz pasji do tworzenia ogrodu różanego. Uczestnicy mieli za zadanie zastanowić się jak można rozwinąć gospodarstwo, aby dawało większy dochód właścicielom. Na zakończenie wizyty gospodarze poczęstowali gości swoimi wyrobami produkowanymi z płatków róż: dżemem i winem.

Drugiego dnia uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy warsztatowe celem opracowania możliwości rozwoju przedsiębiorstwa „Rozïtes” w obszarach: rozwój strategii marketingu, tworzenie wartości dodanej produktu oraz poszukiwanie partnerów biznesowych. Rezultaty pracy warsztatowej zostały przedstawione właścicielom gospodarstwa „Rosïtes” obecnym na sesji podsumowującej konferencję.

Polscy uczestnicy podkreślali, że tematyka konferencji była bardzo trafiona i użyteczna. Konferencja przede wszystkim dala im nowe spojrzenie na kulturę prowadzenia przedsiębiorstwa, a niektórym podsunęła pomysły co można zmienić w prowadzonym gospodarstwie. 

Sprawozdanie z konferencji dostępne na stronie: ruralflagship.eu

Do pobrania:

Rezultaty pracy warsztatowej

Prezentacja p. Herwig Friedag

Prezentacja p. Kristaps Silins

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009