Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Ponowny wzrost eksportu drobiu z Polski w 2013 r.
05.05.2014

Polski eksport mięsa drobiu systematycznie rośnie od 2004 r. Jedynie w 2009 r. miało miejsce załamanie sprzedaży na rynki zagraniczne, z uwagi na spowolnienie gospodarcze w państwach UE. Udział eksportu w produkcji mięsa drobiowego w Polsce również sukcesywnie zwiększa się. W 2009 r. wywóz stanowił 29% krajowej produkcji, rok później już 32%, a w 2013 r. wzrósł do ok. 36%, co świadczy o coraz większym wpływie eksportu na rozwój polskiego drobiarstwa. W 2013 r. dodatnie...


Znacząco niski wzrost produkcji mięsa w Niemczech w 2013 r.
27.03.2014

Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej z marca br. dotyczącego sytuacji na unijnym rynku rolnym wynika, że po redukcji podaży mięsa w ostatnich dwóch latach, w 2014 r. nastąpi niewielki wzrost zarówno produkcji, jak i jego spożycia. Tendencja ta utrzyma się również w 2015 r., i będzie dotyczyć trzech głównych gatunków mięsa (wołowiny, wieprzowiny oraz drobiu). Komisja szacuje, że w bieżącym roku wolumen produkcji mięsa (brutto) ogółem wyniesie 43,02 mln ton, co...


Krótkookresowe prognozy Komisji Europejskiej dla wspólnotowego rynku mięsa
27.03.2014

Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej z marca br. dotyczącego sytuacji na unijnym rynku rolnym wynika, że po redukcji podaży mięsa w ostatnich dwóch latach, w 2014 r. nastąpi niewielki wzrost zarówno produkcji, jak i jego spożycia. Tendencja ta utrzyma się również w 2015 r., i będzie dotyczyć trzech głównych gatunków mięsa (wołowiny, wieprzowiny oraz drobiu). Komisja szacuje, że w bieżącym roku wolumen produkcji mięsa (brutto) ogółem wyniesie 43,02 mln ton, co...


Unijna produkcja drobiu zwalnia tempo
12.03.2014

W marcu br. Komisja Europejska opublikowała nową „Krótkoterminową prognozę produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE”. Eksperci przewidują w 2014 r. dobre zbiory zbóż, odbudowę produkcji mięsa oraz dalszy wzrost produkcji mleka w Unii Europejskiej.   Drób jest najbardziej dynamicznym sektorem spośród wszystkich gatunków mięsa, a jego produkcja i spożycie rosną sukcesywnie od 2007 r. Tempo wzrostu wytwarzania drobiu w ostatnich 3 latach zostało spowolnione w...


Unia Europejska – początek wzrostu produkcji wieprzowiny?
12.03.2014

W marcu br. Komisja Europejska opublikowała nową „Krótkoterminową prognozę produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE”. Eksperci przewidują w 2014 r. dobre zbiory zbóż, odbudowę produkcji mięsa oraz dalszy wzrost produkcji mleka w Unii Europejskiej.  Unijna populacja trzody chlewnej zmniejsza się sukcesywnie od 2006 r. Wyniki spisu pogłowia z grudnia 2013 r. wskazują jednak na mniejszy spadek liczebności stada ogółem wobec roku poprzedniego (-0,5%) niż zanotowany w...


Brazylia – doskonałe wyniki handlu wołowiną w roku 2013, wyzwania dla ekspertów mięsa w roku 2014
06.02.2014

W minionym roku wartość eksportu mięsa wołowego z Brazylii osiągnęła rekordowy poziom 5,3 mld USD, co oznacza, że była o 19% wyższa niż w 2012 r. Wzrost światowego popytu na mięso oraz kontynuacja spadkowego trendu wartości reala brazylijskiego to najważniejsze czynniki, które stały za sukcesem zwiększonego wywozu wołowiny z tego kraju. Trzeba przy tym nadmienić, że te doskonałe rezultaty osiągnięto pomimo wyższego poziomu cen bydła notowanego w Brazylii przez większą część...


Prognozy Komisji Europejskiej dla rynku mięsa wołowego w krajach wspólnoty do 2023 r.
06.02.2014

Po wielu latach spadku pogłowia bydła w krajach UE, w 2012 r. nastąpił wyłom w dotychczasowym trendzie i zanotowano niewielki wzrost pogłowia bydła mlecznego. Był to wynik nadchodzących zmian dotyczących kwot mlecznych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w decyzjach produkcyjnych farmerów, przyczyniając się do stabilizacji pogłowia krów mamek. Tym niemniej wzrostowy trend pogłowia bydła mlecznego nie trwał długo, gdyż w 2013 r. stado tych zwierząt prawdopodobnie ponownie się...


Prognozy dla rynku wieprzowiny w UE do 2023 r.
23.01.2014

W grudniu 2013 r. Komisja Europejska opublikowała raport „Perspektywy dla rynków rolnych i dochodów rolniczych w UE w latach 2013-2023”. Opracowanie zawiera m.in. prognozę sytuacji na unijnym rynku wieprzowiny w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Według przewidywań, od 2014 r. produkcja mięsa wieprzowego w UE zacznie odbudowywać się i do 2023 r. wzrośnie o 5% wobec 2013 r. i o 3% wobec średniej z okresu 2010-2012 do 23,4 mln ton. Poziom wzrostu unijnej produkcji wieprzowiny...


Dobre prognozy dla rynku drobiu w UE do 2023 r.
15.01.2014

W grudniu 2013 r. Komisja Europejska opublikowała raport „Perspektywy dla rynków rolnych i dochodów rolniczych w UE w latach 2013-2023”. Opracowanie zawiera m.in. prognozę korzystnej sytuacji na unijnym rynku drobiu w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Eksperci Komisji przewidują, że produkcja mięsa drobiu w UE będzie rosła najbardziej ze wszystkich gatunków mięsa – średnio o 0,8% rocznie i w 2023 r. sięgnie 13,6 mln ton. W porównaniu z 2012 r. przeciętny poziom wytwarzania...


Prognozy FAO dla rynku wołowiny w 2013 r.
05.12.2013

Według FAO w 2013 r. produkcja mięsa wołowego ukształtuje się na poziomie 67,5 mln ton, tj. będzie zaledwie o 0,2% większa niż w 2012 r. Trzeba podkreślić, że przez ostatnie pięć lat poziom produkcji tego gatunku mięsa na świecie prawie się nie zmienił. Stosunkowo niewielki wzrost wytwórczości wołowiny dotyczy krajów rozwijających się, gdzie skupionych jest 60% całej produkcji na świecie. Jak prognozuje FAO w 2013 r. produkcja wołowiny w tych krajach zwiększy się o 2%,...


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009