Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Ubój żywca wieprzowego w krajach UE większy niż w poprzednich latach
30.09.2015

Ubój trzody chlewnej w krajach Unii Europejskiej w okresie pierwszych pięciu miesięcy br. zwiększył się o 3,7% do około 9,6 mln ton. Jest to o 339 tys. ton więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Porównując ten wynik do podobnych okresów w poprzednich dwóch latach, 2014 r. i 2013 r., oznacza to znaczny wzrost. W analogicznym okresie w 2014 r. odnotowano 1% spadek produkcji mięsa do poziomu około 9,2 mln ton, a w porównaniu z analogicznym okresem w...


Parlament Europejski nie chce rozmnażania sklonowanych zwierząt oraz importu produktów odklonowanych
30.09.2015

Kraje Unii Europejskiej nadal konstruują prawo dotyczące klonowania zwierząt. W dniu 8 września br. Parlament wzmocnił projekt Komisji Europejskiej, w którym zakazano klonowania zwierząt, poszerzając ten zakaz o klonowanie wszystkich zwierząt hodowlanych, klonowanie potomstwa tych zwierząt oraz import wszelkich produktów pochodzących z klonowania do Wspólnoty. Jak podkreślała Renate Sommer, współodpowiedzialna za sprawozdanie, z ramienia parlamentarnej komisji ds....


Spożycie mięsa drobiu sprzyja płodności u mężczyzn
17.09.2015

Według najnowszych badań amerykańskich, spożycie mięsa drobiu zwiększa płodność mężczyzny. Badania zostały przeprowadzone w szpitalu w Massachusetts w latach 2007-2014, a ich wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie medycznym „Journal Fertility and Sterility” na początku sierpnia br. Celem eksperymentu była ocena zależności między spożyciem mięsa przez mężczyzn i wynikami klinicznymi par poddawanych leczeniu niepłodności. Mężczyźni wypełniali ankiety, w których określali...


Produkty premium szansą dla unijnego drobiarstwa
17.09.2015

Tradycyjna produkcja drobiu dla rynku masowego jest niewątpliwie bardzo przyszłościowa. Jednak w wielu krajach pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na produkty premium. Rośnie grupa konsumentów, którzy zwracają uwagę nie tylko na cenę i jakość produktów drobiowych, lecz również na sposób produkcji – dobrostan drobiu, sposób żywienia, wpływ produkcji na środowisko itp. Również supermarkety wprowadzają coraz więcej produktów z półki premium. W Europie zmiana w kierunku...


Wzrost eksportu wieprzowiny z Polski w okresie I-V 2015 r.
14.08.2015

Po spadku eksportu nieprzetworzonego mięsa wieprzowego odnotowanego w 2014 r., w pierwszych pięciu miesiącach 2015 r. nastąpił niewielki wzrost wywozu. Według wstępnych danych MRiRW (mogą być obarczone błędami) w okresie styczeń-maj br. sprzedaż wieprzowiny z Polski na rynkach zagranicznych wyniosła 159,8 tys. ton, tj. zwiększyła się o 4,7 % w skali roku. Wzrost eksportu był napędzany przez sprzedaż na rynku wspólnotowym, która w ujęciu rocznym zwiększyła się...


Krótkookresowe prognozy Komisji Europejskiej dla wspólnotowego rynku mięsa
14.08.2015

Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej z lipca br., w 2015 r. wzrośnie zarówno produkcja mięsa, jak i jego spożycie w krajach Wspólnoty. Wzrostowa tendencja produkcji oraz konsumpcji utrzyma się także w następnym roku, i będzie dotyczyć wszystkich najważniejszych gatunków mięsa (wieprzowiny, wołowiny, mięsa owczego oraz drobiu). Jak prognozuje Komisja Europejska, wolumen produkcji mięsa ogółem (netto) w UE-28 w 2015 r. zwiększy się o 2,2% do 45 mln 527...


Krótkoterminowa prognoza Komisji Europejskiej dla rynku drobiu
29.07.2015

W lipcu br. Komisja Europejska opublikowała nową „Krótkoterminową prognozę produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE”. Eksperci Komisji przewidują, że w 2015 r. produkcja wewnętrzna brutto mięsa drobiu w UE wzrośnie w skali roku o 1,8% do ok. 13,5 mln ton. Ekspansji poziomu wytwarzania będą sprzyjały niższe ceny pasz. W pierwszym kwartale br. unijna produkcja drobiu wzrosła o 4% wobec tego samego okresu 2014 r. Największą dynamikę wzrostu zaobserwowano w Polsce (+16%),...


Ptasia grypa wielką niewiadomą dla amerykańskiego sektora drobiu
29.07.2015

Epidemia wysokozjadliwej ptasiej grypy, która rozpoczęła się pod koniec 2014 r. w USA, jest najbardziej dotkliwa w historii tego kraju. Jak do tej pory skutkuje ona stratami ponad 46 mln szt. drobiu oraz znacznym niedoborem i wzrostem notowań jaj. Ceny hurtowe jaj na rynku amerykańskim w czerwcu br. wzrosły w skali roku prawie dwukrotnie. Ptasia grypa stanowi również niewiadomą dla amerykańskiego sektora kurcząt brojlerów. Na obszarach dotkniętych chorobą znajdowały się...


Prognozy FAO dla światowego rynku wołowiny
26.06.2015

Według ostatniego raportu FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), w 2015 r. światowa produkcja mięsa wołowego wzrośnie tylko o 0,2%, i wyniesie około 68 mln ton. Trzeba przy tym podkreślić, że trend ograniczonego wzrostu produkcji wołowiny na świecie obserwowany już od wielu lat. Niewielkiego wzrostu produkcji (na poziomie 1% do 39,2 mln ton) można spodziewać się w krajach rozwijających się, przede wszystkim w Ameryce Środkowej...


Unijni eksporterzy mięsa czerwonego odrabiają straty po ciężkim 2014 r.
24.06.2015

W I kwartale 2015 r. unijni eksporterzy mięsa czerwonego zaczęli odrabiać straty po ciężkim dla handlu 2014 r. Sprzedaż unijnej wieprzowiny oraz pozostałych produktów z wieprzowiny na rynkach trzecich wzrosła w I kwartale br. o 9% do poziomu 413,9 tys. ton (w ekwiwalencie mięsa). Trzeba podkreślić, że wzrost ten jest o tyle istotny, że uwarunkowania rynkowe w 2014 r. były niekorzystne. Po wprowadzeniu embarga na unijną wieprzowinę przez Rosję pod koniec...


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009