Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Niewielki wzrost cen artykułów mięsnych w krajach Unii Europejskiej w grudniu 2016 r.
01.03.2017

Według danych Eurostat, w grudniu 2016 r. w porównaniu z listopadem minionego roku ceny artykułów mięsnych w krajach Unii Europejskiej zwiększyły się zaledwie o 0,1%. Największy ich wzrost odnotowano w Holandii (+0,9%), Wielkiej Brytanii (+0,9%), na Litwie (+0,8%), w Szwecji (+0,4%), na Słowacji (+0,4%), w Chorwacji (+0,3%), Niemczech (+0,3%), Hiszpanii (+0,3%), na Malcie (+0,3%), a ponadto w Luksemburgu, Rumunii, Grecji, Danii oraz w Bułgarii (po +0,1%). Artykuły...


Spór między UE i RPA o dumping mięsa kurcząt
09.02.2017

Przemysł drobiarski Republiki Południowej Afryki (RPA) znajduje się obecnie w głębokim kryzysie z uwagi na wysokie koszty produkcji i rosnący import z UE, który znacznie osłabia konkurencyjność krajowego sektora drobiu. Zagrożonych jest około 100 tys. miejsc pracy z uwagi na ograniczanie produkcji lub nawet zamykanie niektórych zakładów. Poza problemami związanymi z importem, ubiegłoroczna susza w RPA przyczyniła się do wzrostu cen pasz, które stanowią ok. 70% całkowitych...


Prognozy dla unijnego rynku drobiu do 2026 r.
09.02.2017

W grudniu 2016 r. Komisja Europejska opublikowała raport „Perspektywy dla rynków rolnych i dochodów rolniczych w UE w latach 2016-2026”. Opracowanie zawiera m.in. prognozę korzystnej sytuacji na unijnym rynku drobiu w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Eksperci Komisji przewidują, że drób będzie jedynym gatunkiem mięsa, którego zarówno produkcja jak i spożycie wzrosną w UE w analizowanym okresie (odpowiednio o 5,1% i 4,5%). W najbliższej dekadzie produkcja drobiu w UE...


Kontynuacja spadkowej tendencji cen na wspólnotowym rynku jagniąt w 2016 r.
27.12.2016

Na podstawie danych z Komisji Europejskiej można stwierdzić, że zapoczątkowana w końcu 2015 r. spadkowa tendencja cen jagniąt w krajach Unii Europejskiej była kontynuowana także w bieżącym roku. W I kwartale 2016 r. przeciętna cena lekkich jagniąt wyniosła niecałe 586 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale nieco ponad 548 EUR/100 kg. Ceny te były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 7,9% oraz 5,8%. W III kwartale br. przeciętna cena lekkich jagniąt...


Uboje bydła w krajach wspólnoty większe niż rok wcześniej
27.12.2016

Jak podaje Komisja Europejska w pierwszych ośmiu miesiącach 2016 r. ubój bydła (w wadze schłodzonej poubojowej) w krajach Wspólnoty (UE-28) zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem o 140 tys. ton lub 2,8% do 5057 tys. ton. Najbardziej dynamicznie, bo o 6,6% do 1555 tys. ton wzrosły uboje krów. Wolumen ubitych cieląt zwiększył się o 4,4% do 417 tys. ton, natomiast jałówek wzrósł o 4,3% do 766 tys. ton. Zwiększyły się również uboje wolców o 1,4% do...


Prognozy dla światowego rynku wieprzowiny na 2017 r.
09.12.2016

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) prognozowała w październiku br., że w 2016 r. r. światowa produkcja mięsa wieprzowego obniży się 0,6% w skali roku do 116,5 mln ton, co oznacza stagnację już drugi rok z rzędu. Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) przewidywał jeszcze głębszy spadek poziomu wytwarzania – o 2% do 108,2 mln ton. Podobnie jak w roku ubiegłym, główną przyczyną spowolnienia w skali globu jest spadek produkcji w Chinach, które...


Ptasia grypa może zakłócić sytuację na światowym rynku drobiu w 2017 r.
09.12.2016

 Od kilku tygodni na półkuli północnej przetacza się nowa fala masowych ognisk ptasiej grypy wysokiej zjadliwości. Wiąże się to z migracją dzikiego ptactwa z Azji przez Europę do Afryki Północnej. W Europie wykryto przypadki zakażenia wirusem H5N8, początkowo u dzikiego ptactwa w kilku państwach członkowskich UE, w Szwajcarii i Izraelu, a później także u drobiu na Węgrzech, w Niemczech, Austrii, Danii, Holandii, Szwecji, Francji, na Ukrainie, a ostatnio również w...


Polska na najniższym stopniu podium wśród największych eksporterów wołowiny z Unii do krajów trzecich
03.11.2016

W miesiącach styczeń-lipiec 2016 r. kraje Unii Europejskiej wyeksportowały 385,6 tys. ton wołowiny w ekwiwalencie tuszy, tj. o 16,8% lub 55,4 tys. ton więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Okazuje się, że Polska była w tym czasie krajem, z którego przyrost wolumenu wywozu na rynki trzecie był największy. Eksport z naszego kraju zwiększył się o 32,6% lub 9,3 tys. ton. Przyrost ten stanowił 16,7% łącznego wzrostu wolumenu eksportu z krajów UE-28, a wywóz na poziomie...


Prognozy dla sektora wieprzowiny w krajach Wspólnoty, podkreślają dalszy wzrost produkcji mięsa wieprzowego
03.11.2016

Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej (Short term Outlook for arable, dairy and meat markets, październik 2016 r.) tegoroczna produkcja mięsa wieprzowego netto w krajach UE-28 wyniesie łącznie 23 mln 616 tys. ton, i będzie o 1,1% wyższa niż w rekordowym pod tym względem 2015 r. Dla porównania prognozy Komisji przestawione w poprzednim raporcie (Short Term Outlook for arable, dairy and meat markets, lipiec 2016 r.) mówiły o wzroście produkcji na poziomie...


Prognozy dla rynku mięsa kurcząt na świecie na 2017 r.
27.10.2016

Według najnowszych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), w 2017 r. światowa produkcja mięsa kurcząt wzrośnie o 1% do rekordowych 90,4 mln ton. Wzrosty poziomu wytwarzania zanotują najwięksi eksporterzy – Brazylia, USA i UE. Ekspansji produkcji będą sprzyjały relatywnie niskie ceny pasz. Stany Zjednoczone, największy na świecie producent drobiu, zwiększą produkcję o ok. 2% do 18,7 mln ton. W 2015 r. Brazylia przejęła pozycję Chin jako drugiego na świecie...


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009