Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Co dalej z biopaliwami?
31.10.2012

Komisja Europejska chce ograniczenia zużycia biopaliw powstałych ze spożywczych surowców jak zboża i cukier. Przyszłością mają być biopaliwa drugiej generacji z biomasy. Komisja Europejska opublikowała propozycję zmian prawodawstwa w sektorze biopaliw. Nowe plany zakładają, że zużycie paliw pierwszej generacji, czyli powstałych ze spożywczych surowców jak zboża, cukier czy rzepak, będzie wynosić maksymalnie 5%. Pozostała część celu ma zostać wypełniona za sprawą zużycia...


Polska importuje mniej zagranicznych produktów ogrodnictwa
18.09.2012

W okresie od początku stycznia do końca czerwca 2012 r. wzrósł polski eksport owoców świeżych, ich przetworów, a także przetworzonych produktów warzywnych. Mniej niż w pierwszym półroczu minionego roku wyeksportowaliśmy za to świeżych warzyw. W stosunku do analogicznego okresu sprzed roku, redukcji uległy wszystkie pozycje w polskim imporcie – mniej sprowadziliśmy zza granicy świeżych warzyw i owoców oraz przetworów owocowo-warzywnych. Poprawie uległo za to saldo wymiany...


"Stop" marnowaniu żywności
22.08.2012

Unia zamierza oszczędzać żywność i sprawić, żeby sektor spożywczy był bardziej ekologiczny. Parlament Europejski zamierza podjąć działania, które dzięki podniesieniu świadomości konsumentów doprowadzą do ograniczenia marnowania żywności. Nacisk ma być położony na edukację, zwłaszcza dzieci. Przede wszystkim konsumenci muszą mieć świadomość, co oznaczają napisy na opakowaniach „best before” i „use by”. Pierwszy oznacza termin, do którego dany produkt jest najlepszy. To...


Szkoci wprowadzają cenę minimalną na alkohol
22.08.2012

Szkocki parlament jako pierwszy w UE przegłosował wprowadzenie ceny minimalnej na alkohol. Ku podobnym rozwiązaniom na poziomie wspólnotowym skłania się także Komisja Europejska. Z najnowszych badań Światowej Organizacji Zdrowia WHO wynika, że Europejczycy spożywają najwięcej alkoholu na świecie. Średnie zużycie na dorosłą osobę (powyżej 15 roku życia) wyniosło w 2005 roku 12,2 litra rocznie, z czego 22% stanowiło spożycie nierejestrowane, czyli alkohol z przemytu,...


Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich dochodzi przyczyn śmiertelności pszczół
17.05.2012

W kwietniu br. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wszczął dochodzenie dotyczące skuteczności działań Komisji Europejskiej w kierunku przeciwdziałania rosnącej śmiertelności pszczół w UE. Rzecznik domaga się, aby Komisja udzieliła odpowiedzi w tej sprawie do 30 czerwca 2012 r. Rozpoczęcie postępowania zostało poprzedzone skargą austriackiego rzecznika praw obywatelskich przeciwko Komisji Europejskiej. Zdaniem Austriaków, Komisja nie wzięła pod uwagę wyników najnowszych...


Rośnie import biodiesla do Unii
10.05.2012

W roku 2010 nastąpił niewielki, kilkuprocentowy spadek produkcji biodiesla w Unii. Również rok 2011 przyniósł około 6% obniżkę. Ważną przyczyną zahamowania wzrostu wytwarzania był tani import z poza Unii, który rozpoczął się już w 2008 roku. Pierwotnie najwięcej biodiesla pochodziło z USA. Tani i dumpingowy import amerykańskiego biodiesla został jednak zahamowany w 2009 roku, ale spowodowało to jedynie przekierowanie importu na inne kierunki, szczególnie Argentynę. W 2009...


Produkty regionalne i tradycyjne – przyszłością Unii Europejskiej?
26.04.2012

Pod koniec marca bieżącego roku Komisja Europejska przyjęła komunikat o tytule „Działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych: strategia o dużej wartości dodanej w celu promowania smaków Europy”. Ten komunikat to drugi etap procesu reformy polityki promocyjnej zapoczątkowanej w lipcu 2011 roku, której celem jest zapewnienie większego dynamizmu i większej konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, a także promowanie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego...


Dania nie przełamała impasu w kwestii możliwości uprawy lub zakazu GMO w państwach Unii
23.03.2012

Propozycja Komisji z lipca 2010 roku, aby zezwolić państwom członkowskim na większą elastyczność w kwestiach uprawy bądź zakazu GMO w 2011 r. napotykała na opór kilku liczących się państw członkowskich, takich jak Francja, Włochy, Niemcy i Hiszpania. W czerwcu zeszłego roku opinię tę zaprezentowała Komisja w raporcie dotyczącym postępów zmian legislacji w kwestii uprawy GMO na spotkaniu Rady ds. Środowiska. Również sprawa wpływu nowej legislacji na rynek wewnętrzny oraz...


Nowa strategia UE na rzecz dobrostanu zwierząt
08.02.2012

W dniu 19 stycznia 2012 r. Komisja Europejska przyjęła nową, czteroletnią strategię na lata 2012-2015, mającą na celu dalszą poprawę dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej. Pierwsza unijna strategia w tym zakresie obejmowała lata 2006-2010. Nowa strategia bazuje na poprzedniej i uwzględnia wnioski wyciągnięte podczas pięcioletniego okresu realizacji.


Łagodzenie zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych jako pasz
02.02.2012

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pasz – FEFAC opublikowało 18 stycznia br. oświadczenie, w którym ocenia pozytywnie plan poluzowania w pewnych, określonych przypadkach, tj. dla nie przeżuwaczy pod warunkiem skarmiania krzyżowego, sięgającego jeszcze 2001 roku zakazu stosowania w paszach mączek mięsno-kostnych.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009