Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Czy pestycydy są szkodliwe dla pszczół?
01.02.2013

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował (16 stycznia 2013 r.) trzy opinie naukowe dotyczące oceny zagrożenia dla zdrowia pszczół ze strony niektórych pestycydów z grupy neonikotynoidów, stosowanych w ochronie roślin. Opinie zostały opracowane na zlecenie Komisji Europejskiej w ramach przeglądu zatwierdzeń substancji aktywnych w świetle wyników najnowszych badań naukowych i monitoringu. Ocenie poddano trzy substancje – chlotianidynę, imidachlopryd oraz...


Produkcja ekologiczna w UE oraz korzyści jej stosowania
23.01.2013

W Unii Europejskiej corocznie rośnie powierzchnia upraw ekologicznych. W latach 2005-2008 areał ten wzrósł o 21%. W 2008 roku wzrost przekroczył 7% wobec 2007 roku co skutkowało tym, że całkowita powierzchnia upraw zajmowała około 7,8 mln ha oraz objęła 196200 producentów. W UE w 2010 roku odnotowano dalszy przyrost powierzchni upraw ekologicznych, a gospodarkę ekologiczną prowadzono na gruntach o powierzchni 9,7 mln hektarów. Stanowiło to 2% całkowitej powierzchni gruntów...


Integrowana ochrona roślin obowiązkowa od przyszłego roku
10.01.2013

Począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku, ze względu na ochronę środowiska naturalnego, a także zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia konsumentów obowiązkowym stanie się stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin. Przepisy te będą obowiązywały wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin w Unii Europejskiej. Dotyczyć będzie to tym samym także polskich producentów. Integrowana produkcja (w skrócie IP) jest nowoczesnym system jakości żywności,...


Wyniki ubiegłorocznej produkcji ogrodniczej w Polsce
10.01.2013

Według najnowszych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego tegoroczne zbiory owoców w Polsce w roku 2012 były wyższe od poprzedniorocznych, nieco mniej za to zebrane zostało warzyw. Wnioski takie pochodzą z najnowszego, opublikowanego pod koniec minionego roku, wynikowego szacunku produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w naszym kraju. Wielkości opublikowano dla owoców z drzew, owoców z krzewów, ziemniaków oraz warzyw gruntowych z wyłączeniem warzyw...


Dania rezygnuje z podatku od tłuszczu
20.12.2012

Miał poprawić zdrowie Duńczyków. Zamiast tego doprowadził do wzrostu biurokracji i utrudnił handel.  Duńskie władze zdecydowały znieść od stycznia 2013 roku specjalny podatek od tłuszczu. W zamyśle ustawodawcy jego wprowadzenie miało skutkować zmianą nawyków żywieniowych Duńczyków i porawić ich stan zdrowia. Według tamtejszych instytucji zajmujących się zdrowiem około 13% duńskiej populacji jest otyłe. Podatek objął mięso, artykuły mleczarskie i olej spożywczy....


Kontrowersje wokół pomocy dla Afryki
20.12.2012

Import żywności i kwiatów z Afryki do UE miał wesprzeć tamtejsze gospodarki i wyrwać ludzi z nędzy. Okazuje się jednak, że taka pomoc ma także negatywne skutki. W 2011 roku Wschodnią Afrykę dotknęła szusza, na skutek czego życie od 10 do 13 milionów ludzi w tym rejonie było uzależnione od zagranicznej pomocy. UE wprowadziła szereg preferencji handlowych dla państw Afryki Subsacharyjskiej. Eksport do UE miał pomóc w rozwoju, likwidując tym samym nędzę i głód. Około 40%...


Prognozy FAO dla światowego rynku drobiu
28.11.2012

Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z listopada br. w 2012 r. produkcja mięsa drobiu na świecie wyniesie 104,5 mln ton – o 2,2% więcej niż w 2011 r. Dwie trzecie wzrostu poziomu wytwarzania będzie pochodziło z Azji. Dynamika przyrostu produkcji będzie jednak niższa niż rok wcześniej (4,3%), ponieważ wysokie ceny pasz ograniczają opłacalność produkcji. Spowolnienie tempa wzrostu odnotują zarówno kraje rozwijające się (+2,9%...


Komisja Europejska ponownie pomaga najuboższym
08.11.2012

W październiku bieżącego roku Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie 500 mln euro na rzecz programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących na 2013 rok. Przewiduje się, że z budżetu skorzysta ponad 18 mln osób w 19 państwach członkowskich UE. Rok 2013 będzie ostatnim, w którym program będzie prowadzony w obecnej formie ze środków wspólnej polityki rolnej (WPR). W niedługim okresie mają zostać przedstawione nowe wnioski legislacyjne dotyczące...


Dajemy popalić Unii Europejskiej
05.11.2012

Tytoń i wyroby tytoniowe od lat stanowią najważniejszą grupę towarów w eksporcie używek (jak określane są łącznie produkty z kategorii: tytoń i wyroby tytoniowe, artykuły z grupy kawa, herbata oraz ich ekstrakty, kakao, przyprawy, alkohole, w tym wódki, wino i piwo, wody mineralne i napoje bezalkoholowe) z Polski. W pierwszej połowie bieżącego roku produkty z tej kategorii stanowiły 55,9% wartości ogółu wywożonych za granice używek. W okresie tym z naszego kraju...


Słodkie strony eksportu
31.10.2012

Polskie cukier i słodycze ciągle są chętnie kupowane zarówno w UE jak i innych krajach na całym świecie. W pierwszym półroczu 2012 roku słodycze i cukier okazały się najchętniej kupowanym polskimi wyrobami cukrowniczymi i cukierniczymi na świecie. Ich udział w strukturze towarowej wyniósł odpowiednio 2/3 i 30% w ujęciu wartościowym oraz ¼ i 60% ilościowo.   Eksport cukru gwałtownie, bo blisko trzykrotnie, wzrósł do 300,6 tys. ton, a jego wartość zwiększyła się w...


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009