Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mięsa i drobiu

Kontynuacja spadkowej tendencji cen na wspólnotowym rynku jagniąt w 2016 r.

27.12.2016

Na podstawie danych z Komisji Europejskiej można stwierdzić, że zapoczątkowana w końcu 2015 r. spadkowa tendencja cen jagniąt w krajach Unii Europejskiej była kontynuowana także w bieżącym roku. W I kwartale 2016 r. przeciętna cena lekkich jagniąt wyniosła niecałe 586 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale nieco ponad 548 EUR/100 kg. Ceny te były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 7,9% oraz 5,8%. W III kwartale br. przeciętna cena lekkich jagniąt wyniosła w Unii (UE-28) nieco ponad 580 EUR/100 kg, i była o 5,8% niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. W październiku oraz w listopadzie, a więc w pierwszych dwóch miesiącach ostatniego kwartału br. wyniosły one odpowiednio 625 EUR/100 kg (spadek o 2,2% wobec średniej ceny z października 2015 r.) oraz 618 EUR/100 kg (spadek o 1,5% wobec średniej ceny z listopada 2015 r.). Ta malejąca stopa spadku może być zatem sygnałem powolnego wychodzenia z sytuacji kryzysowej.

  

Ceny ciężkich jagniąt również spadały z krótką przerwą w III kwartale. Przeciętna cena ciężkich jagniąt wyniosła w I kwartale br. 513 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 491 EUR/100 kg. W stosunku do analogicznych okresów sprzed roku ceny te były niższe odpowiednio o 6,1% oraz 4,7%. Wprawdzie w III kwartale br. przeciętna cena ciężkich jagniąt wyniosła 491 EUR/100 kg, i była o 2,5% wyższa niż w analogicznym okresie 2015 r., to jednak w październiku oraz w listopadzie br. nastąpił powrót do tendencji spadkowej. W październiku br. wynosiła ona 467 EUR/100 kg, czyli była o 1,8% niższa niż rok wcześniej. W listopadzie br. ukształtowała się zaś na poziomie nieco ponad 471 EUR/100 kg, tj. o 3% niższym niż w listopadzie 2015 r.

PAWEŁ KOSTRZYŃSKI - FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009