Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mięsa i drobiu

Uboje bydła w krajach wspólnoty większe niż rok wcześniej

27.12.2016

Jak podaje Komisja Europejska w pierwszych ośmiu miesiącach 2016 r. ubój bydła (w wadze schłodzonej poubojowej) w krajach Wspólnoty (UE-28) zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem o 140 tys. ton lub 2,8% do 5057 tys. ton. Najbardziej dynamicznie, bo o 6,6% do 1555 tys. ton wzrosły uboje krów. Wolumen ubitych cieląt zwiększył się o 4,4% do 417 tys. ton, natomiast jałówek wzrósł o 4,3% do 766 tys. ton. Zwiększyły się również uboje wolców o 1,4% do 466 tys. ton. W przypadku byków, które miały największy udział (około 32%) w wolumenie ubitego bydła ogółem odnotowano spadek ubojów o 1,3% do 1600 tys. ton.

Okazuje się, że w okresie styczeń-sierpień 2016 r. krajem o największym przyroście ubojów bydła w UE-28 była Polska, gdzie ubito o 26 tys. ton więcej żywca wołowego niż w analogicznym okresie przed rokiem, co odpowiadało za 18,6% całkowitego przyrostu w UE. Uboje w Holandii zwiększyły się o 23 tys. ton, we Francji o 18 tys. ton, w Wielkiej Brytanii o 17 tys. ton, w Irlandii o 12 tys. ton, we Włoszech o 9 tys. ton, a w Niemczech zaledwie o 1 tys. ton. Wśród ośmiu największych producentów wołowiny w UE, największym udziałem krów w ubojach bydła charakteryzowała się Francja, gdzie odsetek ten wyniósł około 44% całkowitego wolumenu ubojów w tym kraju. W Niemczech i Holandii wyniósł on odpowiednio 35% oraz około 34%, a w Polsce ponad 30%. W Wielkiej Brytanii, Włoszech, Irlandii oraz Hiszpanii udział krów w ubojach kształtował się na poziomie około 20%.

Trzeba podkreślić, że część tej zwiększonej produkcji została wyeksportowana przez Wspólnotę do krajów trzecich, o czym świadczy znaczący wzrost wolumenu wywozu. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. eksport mięsa świeżego i schłodzonego z UE-28 (w ekwiwalencie tuszy) zwiększył się o 13,9% do blisko 85 tys. ton, a wołowiny mrożonej wzrósł o 26,6% do 87,6 tys. ton. Pomimo wzrostu eksportu na rynki zewnętrze Unii, ceny mięsa wołowego we Wspólnocie w 2016 r. utrzymują się na poziomie o kilka procent niższym od notowanego przed rokiem.

PAWEŁ KOSTRZYŃSKI - FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009